• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Systemy wyszukiwania informacji

  Przeczytaj także...
  Dokument – w uogólnionej definicji rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
  System informacyjny – to posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego. Komputeryzacja systemów informacyjnych jest coraz powszechniejszym sposobem zwiększenia sprawności działania systemu zarządzania, ponieważ mimo początkowych wydatków na szkolenia, oprogramowanie i wdrożenie, system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzowanie zadań, dostarcza niezwłocznie żądanych informacji, ułatwia pracę grupową w przedsiębiorstwach posiadających wiele oddziałów.

  System informacyjno-wyszukiwawczy (SIW) – system informacyjny, przetwarzający informację wejściową (np. z dokumentów w zbiorze informacyjnym) w ustrukturalizowany zbiór wyszukiwawczy. Dokonuje tego poprzez liczne transformacje zbioru informacyjnego, a następnie na podstawie instrukcji wyszukiwawczej dokonuje na nim wyszukiwania informacji. W oparciu o relewancję techniczną tworzony jest zbiór informacji wyjściowej, którą system udostępnia użytkownikowi.

  Zbiór wyszukiwawczy – zbiór dokumentów, na którym dokonuje się wyszukiwanie informacji. Zbiorem wyszukiwawczym może być zarówno zbiór dokumentów pochodnych, zawierających metadane na temat dokumentów, jak również zbiór dokumentów pierwotnych. Zbiór wyszukiwawczy stawia się w opozycji do zbioru informacyjnego.Relewancja (ang. relevance z łac. relevantis – popierający) – dorzeczność: związek logiczny z rzeczą do której zdanie się odnosi. Argument relewantny to taki, który rzeczywiście odnosi się do argumentowanej tezy.

  Metody wyszukiwania informacji[ | edytuj kod]

  Wyszukiwanie informacji w systemie zależy od zastosowanej metody wyszukiwania. Stosowanie odpowiedniej metody zależy od odpowiedniego przygotowania (przetworzenia) bazy danych. Przetworzenie bazy danych polega na tworzeniu dokumentów w formacie wyszukiwawczym – dokumentów, które przechowują lub przygotowują informacje do procesu. Bazę danych można więc nazwać zbiorem dokumentów wyszukiwawczych, czyli kartoteką danych wyszukiwawczych.

 • metoda list prostych – metoda klasyczna
 • metoda list łańcuchowych
 • metoda list inwersyjnych (odwróconych)
 • metoda składowych atomowych
 • metoda dualna
 • metoda Saltona
 • metoda Chowa
 • metoda Rocchia
 • metoda Luma
 • metoda Gosh'a
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wiesław Babik: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002, s. 261, seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka. ISBN 83-87629-84-7.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Adam Mikołajczyk: Wyszukiwanie informacji w WWW • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.