• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • System zarządzania BHP

  Przeczytaj także...
  OHSAS 18001:1999 Occupational health and safety management systems - Specification – najczęściej spotykany międzynarodowy odpowiednik polskiej normy PN 18001 (System zarządzania BHP). Obie te normy są prawie identyczne i wdrożenie systemu według jednej normy jest prawie tożsame z wdrożeniem drugiej normy. Należy pamiętać, że norma PN-N-18001:2004 jest polską normą a nie normą ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej).Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.
  Cykl Deminga (określany też jako cykl PDCA z ang. Plan-Do-Check-Act lub cykl P-D-S-A z ang. Plan-Do-Study-Act lub koło Deminga) to schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego ulepszania (ciągłego doskonalenia, Kaizen), stworzoną przez Williama Edwardsa Deminga, amerykańskiego specjalistę statystyka pracującego w Japonii.

  System zarządzania BHP (skrót SZBHP) — to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na jednej z norm: PN 18001, BS 8800, OHSAS 18001 lub innej normy. W Polsce od 1999 roku, kiedy pojawiła się pierwsza edycja normy PN 18001, polskie przedsiębiorstwa rozpoczęły wdrażanie SZBHP na szerszą skalę.

  Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów:PN 18001 – powszechnie znany skrót dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na, klasycznej dla zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga. W Polsce pierwsza edycja normy pojawiła się w 1999 roku, a w 2004 roku została wydana przez PKN nowelizacja.

  Systemy zarządzania BHP są przeważnie zbudowanie na klasycznej dla zarządzania jakością filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga.

  Podstawowe elementy SZBHP to:

  1. Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Współudział pracowników
  3. Wymagania prawne i inne
  4. Cele ogólne i szczegółowe
  5. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia
  6. Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja
  7. Komunikacja wewnętrzna
  8. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  9. Ocena ryzyka zawodowego
  10. Nadzór nad podwykonawcami
  11. Działania korygujące i zapobiegawcze
  12. Monitorowanie aktywne i proaktywne BHP
  13. Audyty wewnętrzne
  14. Przegląd zarządzania

  Linki zewnętrzne[]

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.