• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • System uprawy roli

  Przeczytaj także...
  Siew bezpośredni (ang. direct drilling, niem. Direktsaat) – siew stosowany przy uprawie zerowej i uprawie konserwującej, polegający na umieszczaniu materiału siewnego specjalnym siewnikiem w nieuprawionej roli .Brona – narzędzie uprawowe do spulchniania i rozdrabniania roli (bronowania). Stosowane najczęściej po orce do rozdrabniania roli, lub po zasiewie, w celu przykrycia materiału siewnego cienką warstwą rozdrobnionej gleby. Stosowane jest także do usuwania kłączy i rozłogów chwastów, jako jedna z metod zwalczania chwastów. Napędzane (ciągnięte) przy pomocy ciągnika lub konia. Rozróżnia się:
  Agrotechnika 1. – ogół zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin w celu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości. Do zabiegów agrotechnicznych należą:
  Orka wykonywana pługiem
  Agregat do uprawy bezorkowej
  Siewnik do siewu bezpośredniego

  System uprawy roli - sposób uprawy roli, oparty na odpowiednim doborze narzędzi i maszyn oraz kolejności ich stosowania w cyklu rocznym lub dłuższym, uwarunkowany czynnikami przyrodniczymi (gleba, klimat, urzeźbienie, stosunki wodne) i agrotechnicznymi.

  Siewnik - maszyna rolnicza służąca do wysiewu materiału siewnego, np. zbóż, traw, kukurydzy, buraka, słonecznika, rzepaku lub czosnku. Przed siewem należy wykonać próbę wysiewu, pozwalającą na równomiernym rozmieszczeniu danej partii nasion na polu w celu zapewnienia optymalnej obsady.Głębosz - narzędzie lub maszyna do uprawy specjalnej o głębokości większej niż 40 cm zwanej głęboszowaniem. Zespołem roboczym głębosza są zęby zakończone dłutami. U głębosza aktywnego dłuta w czasie pracy wykonują ruch postępowy i oscylujący, a biernego tylko ruch postępowy. Głębosz stosowany głównie do kruszenia, spulchniania gleby w celu polepszenia jej właściwości fizycznych i biologicznych. Spulchnia nie wzruszoną przez orkę warstwę gleby i umożliwia jej lepsze przesiąkanie i dopowietrzenie, co sprzyja rozwojowi korzeni roślin. Przesłanką do wykonania tego zabiegu są pojawiające się wiosną i po obfitych opadach i długo utrzymujące się na polach zastoje wodne.

  Wyróżnia się trzy systemy uprawy roli:

  Uprawa roli – całokształt zabiegów wykonywanych narzędziami i maszynami uprawowymi w celu stworzenia uprawianym roślinom optymalnych warunków wzrostu i rozwoju oraz podniesienia kultury roli.Uprawka – każda czynność wykonywana narzędziem uprawowym lub maszyną uprawową, np. orka, włókowanie, bronowanie, kultywatorowanie, wałowanie, gryzowanie. Pojedyncza uprawka na ogół nie wystarcza do spełnienia określonych zadań. Dlatego też najczęściej wykonuje się kilka uprawek następujących po sobie bezpośrednio lub w pewnych odstępach czasu, aby wykorzystać naturalne procesy zachodzące w roli pod wpływem uprawek i czynników przyrodniczych. Szereg uprawek wykonywanych w określonej porze roku dla uzyskania zamierzonych celów nazywa się zespołem uprawek.
 • tradycyjny (płużny) – najbardziej rozpowszechniony system, oparty na pracy pługa (orce), odcinającego i odwracającego wierzchnią warstwę gleby
 • bezorkowy (bezpłużny) – system nie wykorzystuje pługa odwracającego glebę, zamiast tego gleba jest powierzchniowo (czasami też głęboko) spulchniana oraz mieszana za pomocą narzędzi biernych (głębosz, gruber, spulchniacz, brona talerzowa) oraz maszyn aktywnych (rotacyjnych, wahadłowych, wibracyjnych, kombinowanych)
 • uprawa zerowa (siew bezpośredni) – system bez zabiegów (uprawek) przygotowujących glebę do siewu, nasiona są wprowadzane do gleby specjalistycznymi siewnikami do siewu bezpośredniego, pozostałości roślinne oraz chwasty w tym systemie najczęściej niszczone są środkami chemicznymi
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Dariusz Jaskulski, Iwona Jaskulska: Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce. Poznań: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Poznaniu, 2016. ISBN 978-83-60232-75-0.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Definicje systemów rolniczych [1]
 • Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce rolniczej [2]
 • Orka – zabieg agrotechniczny uprawowy odwracający wykonywany pługami lemieszowymi lub talerzowymi, mający na celu odwrócenie i pokruszenie uprawianej warstwy roli.Uprawa zerowa (ang. no-tillage, niem. pfluglose Bodenbearbeitung) - przygotowanie pola pod zasiew wyłącznie przez zastosowanie herbicydów totalnych na ściernisko i wykonanie specjalnym siewnikiem siewu bezpośredniego.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.692 sek.