• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • System okien

  Przeczytaj także...
  Programista, zwany też potocznie koderem to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.W programowaniu komputerowym framework albo platforma programistyczna jest szkieletem do budowy aplikacji. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. Programista tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację.
  System uniksopodobny – mianem tym określa się system operacyjny zbliżony budową do systemu Unix, jednakże niewywodzący się bezpośrednio lub pośrednio z kodu BSD lub System V. Oznacza to, że kod źródłowy systemu został napisany od zera lub został zaczerpnięty z innego systemu niebędącego systemem Unix. System taki posiada interfejs programistyczny i interfejs użytkownika zbliżony do standardów używanych przez systemy Unix lub oparty jest na standardach POSIX.
  System Okien (opis w j.ang)

  System okien (ang. windowing system) – komponent graficznego interfejsu użytkownika odpowiedzialny za obsługę urządzeń wejścia/wyjścia (np. mysz, klawiatura) oraz grafiki. Udostępnia także menedżerom okien prostokątne obszary ekranu (okna), w których odbywa się rysowanie. Termin ten jest używany także w innym znaczeniu w odniesieniu do menedżerów okien lub nawet pojedynczych aplikacji. Przykładowo, w platformie NetBeans Platform oznacza komponent odpowiedzialny za zarządzanie szkieletem GUI aplikacji.

  Mac OS 9 - ostatnia wersja klasycznej serii systemu Mac OS, wprowadzony 23 października 1999. Następca systemu Mac OS 8. Wraz z Mac OS 9 wprowadzono m.in. Keychain, CarbonLib, Sherlock 2, obsługę UNIXowych systemów plików.GEM (Graphical Environment Manager) system okienkowy stworzony przez Digital Research, Inc. (DRI) do użytku z systemem CP/M na procesory Intel 8088. Późniejsze wersje pracowały pod DOSem.

  System okien nie zajmuje się obsługą bardziej wysokopoziomowych komponentów interfejsu takich, jak przyciski czy pola tekstowe. Ich rysowanie oraz obsługa jest odpowiedzialnością menedżera okien. Z punktu widzenia programisty, system okien udostępnia najbardziej podstawowe operacje takie, jak narysowanie linii czy wyświetlanie fontów, separując menedżera okien od sprzętu. Ponadto, zapewnia on możliwość jednoczesnej pracy z wieloma aplikacjami naraz. Niektóre systemy okien implementują także bardziej zaawansowaną funkcjonalność, jak np. możliwość pracy w środowisku rozproszonym (X Window System), gdzie cała komunikacja między menedżerem okien a sprzętem odbywa się przez sieć.

  Plan 9 from Bell Labs – rozproszony system operacyjny, który powstał w Computing Sciences Research Center w AT&T Bell Laboratories (obecnie Lucent Technologies, Bell Labs).Metisse – 2.5D menadżer okien oparty na X Window System. Pierwsza publiczna wersja została udostępniona w czerwcu 2004 roku. Posiada dziewięć wirtualnych pulpitów tworzących jeden wielki obszar roboczy oraz przydatną funkcję kopiowania danych z różnych okien. Aktualnie Metisse zostało dołączone do znanej dystrybucji Linuksa – Mandriva One 2007.

  Lista systemów okien[]

  Systemy ]

 • 8½ oraz rio dla komputerów Plan 9
 • Fresco/Berlin
 • FramebufferUI (fbui) będący częścią jądra systemu operacyjnego
 • HP Windows
 • ManaGeR (MGR)
 • Metisse
 • MicroXwin
 • NeWS / OpenWindows
 • NeXT DPS
 • Qt Extended
 • Quartz Compositor (Mac OS X)
 • SunView
 • Twin (Text WINdows)
 • W Window System
 • Wayland
 • X Window System
 • Xynth
 • XFast
 • Y Window System
 • Inne[]

 • DM
 • GEM
 • Intuition
 • Microwindows
 • MiniGUI
 • W systemach operacyjnych Microsoft Windows, Mac OS (wersja 9 i wcześniejsze) oraz Palm OS system okien jest integralną częścią systemu operacyjnego.

  NetBeans – projekt otwartego oprogramowania mający za zadanie dostarczanie efektywnych narzędzi programowania. Dwa najważniejsze produkty to NetBeans IDE oraz NetBeans Platform.Aplikacja (haft nakładany) - technika zdobienia polegająca na naszywaniu lub wszywaniu na tkaninę motywów dekoracyjnych wyciętych z innego rodzaju tworzyw. Połączenia aplikacji można ukryć lub wyeksponować.

  Zobacz też[]

 • graficzny interfejs użytkownika
 • menedżer okien • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.
  Jądro systemu operacyjnego (ang. kernel) – podstawowa część systemu operacyjnego, która jest odpowiedzialna za wszystkie jego zadania.
  Qt Extended (dawniej Qtopia) - platforma aplikacyjna norweskiej firmy Qt Software (dawniej Trolltech) dla urządzeń wykorzystujących wbudowanego Linuksa, typu: PDA, telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych.
  Palm OS jest jednym z popularniejszych systemów operacyjnych dla palmtopów. Pierwsze modele palmtopów pracujących w Palm OS pojawiły się w 1996 roku (Pilot 1000). Na początku producentem Pilotów była firma 3Com. Później urządzenia firmy 3com nazwano Palm Pilot, następnie w wyniku przekształceń w 3com wydzielona została firma Palm Computing zajmująca się tylko palmtopami.
  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".
  OpenWindows był środowiskiem graficznym dla stacji roboczych firmy Sun Microsystems, które obsługiwały SunView, NeWS i protokół X Window System. OpenWindows został załączony do późniejszych wersji systemu operacyjnego SunOS 4 i Solaris aż do usunięcia go w Solaris 9 na rzecz CDE i GNOME 2.0.
  Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.

  Reklama