• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • System ligowy piłki nożnej w województwie podlaskim

  Przeczytaj także...
  Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.Okręgowy Związek Piłki Nożnwej w Suwałkach – okręgowy związek sportowy, działający na terenie województwa suwalskiego, posiadający osobowość prawną, będący jedynym prawnym reprezentantem okręgowej piłki nożnej w województwie suwalskim. Został założony 30 lipca 1976 roku, rozwiązany de facto 27 maja 2000 roku, kiedy to powstał Podlaski Związek Piłki Nożnej.
  Klasa okręgowa (grupa podlaska) - jedna z dwóch na terenie województwa podlaskiego klas okręgowych, stanowiąca pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą, a klasą A. Od sezonu 2008/2009 jest VI poziomem rozgrywkowym w Polsce.

  Poziomy rozgrywkowe w województwie Podlaskim od roku 1929 obejmują swym zasięgiem granice:

  Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Łomży – okręgowy związek sportowy, działający na terenie województwa łomżyńskiego, posiadający osobowość prawną, będący jedynym prawnym reprezentantem okręgowej piłki nożnej w województwie łomżyńskim. Został założony 15 sierpnia 1976 roku, rozwiązany de facto 27 maja 2000 roku, kiedy to powstał Podlaski Związek Piłki Nożnej.Podlaska grupa IV ligi jest jedną z 18 grup IV ligi. Występuje w niej 16 drużyn z województwa podlaskiego. Opiekunem rozgrywek jest Podlaski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Białymstoku.
 • 1929 - 1939 Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (województwo białostockie)
 • 1946 - 1975 Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (województwo białostockie)
 • 1975 -1998 Białostocki, Łomżyński, Suwalski OZPN (województwa białostockie, łomżyńskie, suwalskie)
 • od 1998 Podlaski Związek Piłki Nożnej (województwo podlaskie)

 • Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.Województwo białostockie – jednostka administracyjna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej istniejąca w latach 1944-1975. Powstała poprzez reaktywację 22 sierpnia 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji przedwojennego województwa białostockiego. Na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej, zawartej przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i rząd ZSRR w Moskwie, w dniu 16 sierpnia 1945 r. od województwa odpadła wschodnia część, obejmująca większą część powiatów grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz skrawki powiatów sokólskiego i augustowskiego.

  Zobacz też[]

  Bibliografia[]

 • Historia I ligi polskiej w statystyce
 • "Piłkarskie Dzieje Podlasia" Jerzy Górko ISBN 978-83-61418-03-0
 • Podlaski Związek Piłki Nożnej - Wojewódzki Związek Piłki Nożnej zarządzający rozgrywkami województwa podlaskiego z siedzibą w Białymstoku. Na Podlasiu rozgrywki prowadzone są w jednej, 16-zespołowej grupie IV ligi, 16-zespołowej grupie klasy okręgowej, 16-zespołowej klasie A i dwóch 9-zespołowych grupach klasy B.Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Białymstoku – okręgowy związek sportowy, działający na terenie województwa białostockiego, posiadający osobowość prawną, będący jedynym prawnym reprezentantem okręgowej piłki nożnej w województwie białostockim. Został założony 24 marca 1929 roku, rozwiązany de facto 27 maja 2000 roku, kiedy to powstał Podlaski Związek Piłki Nożnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo białostockie – województwo II Rzeczypospolitej istniejące w latach 1919–1939 ze stolicą w Białymstoku.
  Województwo suwalskie – województwo w latach 1975-1998. Pod względem obszaru stanowiło drugie pod względem wielkości województwo w Polsce, po olsztyńskim. Teren tego województwa wchodzi obecnie w skład województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.
  Województwo łomżyńskie - jedno z 49 województw Polski powstałe w wyniku podziału administracyjnego z 1975 roku, a zlikwidowane w wyniku przeprowadzenia kolejnej reformy administracyjnej w 1999 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.