System kontroli wersji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Przykład historii kontroli wersji projektu

System kontroli wersji (ang. version/revision control system) – oprogramowanie służące do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy programistom w łączeniu zmian dokonanych w plikach przez wiele osób w różnym czasie.

svk to rozproszony system kontroli wersji napisany w Perlu. Głównym autorem svk jest Chia-liang Kao. Program jest rozprowadzany na zasadach Licencji Artystycznej.Licencja oprogramowania – umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.

Podział[ | edytuj kod]

Systemy kontroli wersji dzielone są według:

 • architektury oprogramowania
 • licencji oprogramowania
 • sposobu oceny zmian
 • Architektura[ | edytuj kod]

  Systemy kontroli wersji dzielą się na:

 • lokalne, pozwalające na zapisanie danych jedynie na lokalnym komputerze (np. SCCS oraz RCS)
 • scentralizowane, oparte na architekturze klient-serwer (np. CVS, Subversion)
 • rozproszone, oparte na architekturze P2P (np. BitKeeper, Code Co-op, Git, svk).
 • Pierwsza grupa zapisuje jedynie wersje plików z lokalnego komputera. W rozwiązaniach scentralizowanych istnieje jedno centralne repozytorium, z którym wszyscy użytkownicy systemu synchronizują swoje zmiany. Rozwiązania rozproszone pozwalają na prowadzenie równoprawnych, niezależnych gałęzi, które można dowolnie synchronizować ze sobą nawzajem, np. poprzez e-mail (Code Co-op). Wybór odpowiedniego typu systemu kontroli wersji zależy od potrzeb projektu.

  Zestaw zmian (ang. changeset) w systemach kontroli wersji to grupa zmian traktowana jako jedna niepodzielna całość, będąca listą zmian pomiędzy następującymi po sobie wersjami w repozytorium.Git – rozproszony system kontroli wersji. Stworzył go Linus Torvalds jako narzędzie wspomagające rozwój jądra Linux. Git stanowi wolne oprogramowanie i został opublikowany na licencji GNU GPL w wersji 2.

  Sposób oceny zmian[ | edytuj kod]

  Niektóre systemy kontroli wersji operują na poziomie zmian zawartości plików, podczas gdy inne na zestawach zmian (ang. changeset). Użycie mechanizmu zestawu zmian umożliwia śledzenie zmian, nawet gdy pliki w projekcie zmieniają swoje nazwy i położenie w katalogach.

  Alcatel-Lucent spółka globalna z siedzibą główną w Paryżu, dostawca sprzętu, oprogramowania i usług telekomunikacyjnych. Powstała 1 grudnia 2006 roku z połączenia się firm Alcatel oraz Lucent Technologies.Borland (w latach 1998-2001 pod nazwą Inprise) – amerykańskie przedsiębiorstwo dostarczające oprogramowanie i rozwiązania programistyczne do tworzenia aplikacji. Najbardziej znane z produktów Borland to kompilatory i zintegrowane środowiska programistyczne: Turbo Pascal, Delphi, C++ Builder, JBuilder; Kylix oraz C#Builder. W roku 2005 Borland zatrudniał ponad 1300 pracowników na całym świecie. W 2006 roku firma ogłosiła, że postanowiła się skupić na rynku zarządzania życiem produktu oraz projektowaniem oprogramowania i zarządzania projektami, w związku z tym oddział firmy odpowiedzialny za tworzenie i rozwijanie kompilatorów i środowisk oprogramowania został wydzielony jako zależna spółka - CodeGear, która później została sprzedana Embarcadero Technologies. Obecnie firma udostępnia głównie oprogramowanie oraz usługi związane z zarządzaniem cyklem życia aplikacji.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Mercurial, nazywany również Hg (jako że w języku angielskim Mercury oznacza rtęć), jest rozproszonym, międzyplatformowym systemem kontroli wersji napisanym głównie w języku programowania Python, aczkolwiek udostępnia funkcję diff (porównanie dwóch wersji) w języku C. Głównymi założeniami Mercuriala były: duża wydajność oraz skalowalność oraz zaawansowane możliwości operacji na gałęziach. Twórcą oraz głównym programistą jest Matt Mackall. Kod źródłowy wydany jest na licencji GNU General Public License.
  Microsoft Visual Studio – to zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft. Jest używane do tworzenia oprogramowania konsolowego oraz z graficznym interfejsem użytkownika, w tym aplikacje Windows Forms, WPF, Web Sites, Web Applications i inne. Aplikacje mogą być pisane na platformy: Microsoft Windows, Windows Phone, Windows CE, .NET Framework, Microsoft Silverlight oraz konsole XBOX.
  Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.
  BitKeeper – rozproszony system kontroli wersji firmy BitMover. Przez 3 lata, do kwietnia 2005 roku, był używany do rozwoju kodu jądra Linuksa.
  IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue, NYSE: IBM) – jeden z najstarszych koncernów informatycznych.
  Subversion (znany również jako SVN) – system kontroli wersji, który powstał w celu zastąpienia CVS. Z założenia SVN jest w większości przypadków funkcjonalnie zgodny ze swoim poprzednikiem, z kompatybilności zrezygnowano tam, gdzie było to niezbędne do wprowadzenia nowych rozwiązań. SVN jest wolnym i otwartym oprogramowaniem na licencji Apache.
  Metadane – dane o danych, np. klasyczne katalogi biblioteczne. Za pomocą metadanych opisywane są dokumenty elektroniczne, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe, np. strony WWW dostępne w sieci Internet, jak również dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe. Jednym ze standardów metadanych jest Dublin Core Metadata Element Set (DCMES).

  Reklama