System informatyczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

System informatyczny (ang. information processing system) – zbiór powiązanych ze sobą elementów, które przetwarzają informacje. W Polsce, termin ten jest używany w kontekście przede wszystkim systemów informacyjnych (ang. information systems). W kontekście nauki o zarządzaniu, systemy informacyjne obejmują nie tylko warstwę techniczną ale także np. ludzi z nich korzystających. Dr Marian Kuraś uważa że określenie system informatyczny powinno być zarezerwowane dla systemów obliczeniowych (ang. computer system, computing system, computational system). Systemy informatyczne określa się także więc jako komputerowe systemy informacyjne (ang. computer information system), definiowane jako zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego. Stanowią one wówczas wydzieloną skomputeryzowaną część systemu informacyjnego. Składają się one z następujących elementów:

Metody formalne (ang. formal methods) - w informatyce tym terminem określa się oparte na matematyce podejścia do specyfikacji, projektowania i weryfikacji oprogramowania lub systemów informatycznych.Punkt funkcyjny – metryka złożoności oprogramowania podawana jako liczba bezwymiarowa określająca efektywną względną miarę wartości funkcji oferowanej przez program użytkownikowi. Najczęściej jest podstawą do oszacowania m.in. pracochłonności wytworzenia danego oprogramowania. Pojęcie to zaproponował w 1979 r. A. J. Albrecht z firmy IBM.
 • sprzęt komputerowy (ang. hardware), w tym urządzenia wejścia/wyjścia
 • urządzenia służące do przechowywania danych,
 • urządzenia służące do zbierania danych – kamery, sensory,
 • urządzenia służące do komunikacji między sprzętowymi elementami systemu,
 • urządzenia służące do komunikacji między ludźmi a komputerami,
 • urządzenia służące do odbierania danych ze świata zewnętrznego – nie od ludzi (na przykład czujniki elektroniczne, kamery, skanery),
 • urządzenia służące do wywierania wpływu przez systemy informatyczne na świat zewnętrzny – elementy wykonawcze (np. podłączony do komputera ekspres do kawy),
 • oprogramowanie (ang. software) -
 • oprogramowanie wbudowane (ang. firmware) np. sterownik urządzenia IoT,
 • oprogramowanie systemowe (ang. system software) np. system operacyjny, silnik gry komputerowej,
 • oprogramowanie aplikacyjne (ang. application software) np. gra komputerowa, aplikacja randkowa, aplikacja bankowa, system zarządzania bazą danych
 • Natomiast system informacyjny obejmuje także m.in:

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.
 • zasoby osobowe – ludzie,
 • elementy organizacyjne – czyli procedury (procedury organizacyjne – termin z zarządzania) korzystania z systemu informatycznego, instrukcje robocze itp.,
 • elementy informacyjne; bazy wiedzy – ontologie dziedziny/dziedzin, w których używany jest system informatyczny – na przykład podręcznik księgowania w wypadku systemu finansowo-księgowego.
 • Systemy komputerowe mogą być klasyfikowane na różne sposoby w zależności od przyjętego kryterium podziału np. systemy czasu rzeczywistego, systemy wbudowane.

  Planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning (MRP)) – jest to zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty itp.). Miały one za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty.Czujnik (sensor) – fizyczne bądź biologiczne narzędzie będące najczęściej elementem składowym większego układu, którego zadaniem jest wychwytywanie sygnałów z otaczającego środowiska, rozpoznawanie i rejestrowanie ich.

  Tworzenie systemów informatycznych[ | edytuj kod]

  Tworzenie systemów informatycznych jest złożonym zadaniem – trudno jest przewidzieć, czy projekt informatyczny zakończy się sukcesem (system stworzony na czas, zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi, koszt stworzenia mieszczący się w ramach przewidzianego budżetu), czy porażką. Wszystko zależy od procesu, w jakim system jest wytwarzany. Aby określić prawdopodobieństwo sukcesu, stosuje się metody oceny procesu wytwórczego stosowanego do produkcji systemu. Najbardziej rozpowszechnionym modelem takiej oceny jest CMM. Wyróżnia się etapy tworzenia systemów informatycznych:

  Capability Maturity Model for Software (ang.) – stworzony przez Software Engineering Institute (SEI) model służący ocenie procesu wytwórczego służącego do produkcji oprogramowania. CMM ocenia praktyki stosowane podczas produkcji. Model ocenia proces w skali pięciostopniowej – od chaotycznego (nic nie jest sterowane ani kontrolowane), aż do ścisłego, zdyscyplinowanego procesu uwzględniającego wszystkie potrzebne aspekty.Zintegrowany system informatyczny – system informatyczny wspomagający zarządzanie, który jest zorganizowany modułowo lub kompleksowo i obsługuje wszystkie obszary zarządzania.
 • analiza i określenie wymagań (modelowanie)
 • projektowanie systemu i aplikacji
 • programowanie (implementacja) i dokumentowanie
 • testowanie i walidacja
 • wdrożenie systemu u odbiorcy
 • eksploatacja i ewaluacja systemu.


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Zarządzanie relacjami z klientami, CRM (ang. customer relationship management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  Skaner – urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej). Skaner przeszukuje kolejne pasma informacji odczytując je lub rejestrując. Nie jest to więc zwykły czytnik, a czytnik krokowy (np. skaner obrazu nie rejestruje całego obrazu w jednej chwili jak aparat fotograficzny, a zamiast tego rejestruje kolejne linie obrazu - dlatego głowica czytająca skanera przesuwa się lub skanowane medium pod nią). Nazwa skanera jako czytnika przebiegowego, często przenoszona jest na czytniki nieprzebiegowe (np. elektroniczne).
  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.
  Informatyka ekonomiczna to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu szeroko pojętych nauk informatyki oraz ekonomii, i łącząca te dwie nauki. W praktyce informatyka ekonomiczna bywa postrzegana i traktowana często jako nauka o zastosowaniach informatyki w biznesie.
  System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.

  Reklama