System eksploatacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Plan wyrobisk kopalni stosującej system komorowo-filarowy

System eksploatacji – sposób, w jaki kopalina jest wybierana ze złoża. W skład każdego systemu eksploatacji wchodzą geometria systemu eksploatacyjnego oraz wszystkie elementy procesu technologicznego wraz z robotami pomocniczymi.

Złoże mineralne – naturalne nagromadzenie kopalin w obrębie skorupy ziemskiej, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych. Istotny jest fakt, iż złoże występuje w takiej ilości i w takich warunkach ekonomicznych i geologicznych, że jego eksploatacja jest opłacalna (tym się różni złoże od zasobu).Proces technologiczny – uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.

System eksploatacji powinien spełniać następujące warunki:

 • bezpieczeństwo załogi,
 • minimalne straty eksploatacyjne,
 • ciągłość produkcji,
 • duża wydajność pracy,
 • minimalne koszty produkcji,
 • łatwy transport urobku,
 • właściwe warunki wentylacji i klimatyzacji,
 • łatwa dostawa materiałów (ewentualnie podsadzki),
 • możliwość doprowadzenia energii elektrycznej, wody przepłuczkowej i sprężonego powietrza,
 • możliwość odprowadzania wody,
 • minimalizować zagrożenia: zawałowe, tąpaniowe, pożarowe, wodne, gazowe itp.
 • Systemy eksploatacji soli:

  Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).Sprężone powietrze jest to powietrze utrzymywane pod pewnym ciśnieniem, które zwykle jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. W krajach europejskich ok. 8-10% energii elektrycznej jest wykorzystywanej do wytwarzania sprężonego powietrza. Stanowi to ilość 80 terawatogodzin w ciągu roku.
 • metody tradycyjne (eksploatacja na "sucho)
 • metoda ługowania (eksploatacja na "mokro")
 • Eksploatacja na sucho:

 • systemy komorowo – filarowe
 • systemy komorowe: system komór niskich, system komór wysokich
 • systemy ubierkowe (ścianowe, filarowo-ubierkowe)
 • systemy inne
 • Warto wiedzieć że... beta

  Strata eksploatacyjna – część zasobów złoża kopaliny nienadająca się do eksploatacji lub użytkowania, powstała wskutek okoliczności związanych z eksploatacją lub dostrzeżonych w trakcie wydobycia. Strat eksploatacyjnych nie można przewidzieć na etapie rozpoznawania złoża, w wytworzonej dokumentacji geologicznej. Najważniejszymi źródłami strat są:
  Wydajność pracy lub produktywność pracy − wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego.
  Koszty produkcji - ogół wydatków pieniężnych jakie firma ponosi w związku z prowadzeniem działalności związanej z finansowaniem przedsiębiorstwa i finansowaniem wielkości produkcji.

  Reklama