• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • System APG II  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Angiosperm Phylogeny Group (APG) – międzynarodowa grupa systematyków roślin (taksonomów) stworzona w celu ustalenia wspólnego poglądu na taksonomię roślin okrytonasiennych w obliczu szybko rozwijających się metod systematyki molekularnej.Astrowe – grupa roślin, która w zależności od ujęcia systematycznego stanowi takson określonej rangi systematycznej lub klad spokrewnionych (pochodzących od wspólnego przodka) roślin w kladogramie taksonomii filogenetycznej, bez określonej rangi systematycznej. W pierwszym wypadku grupa ta umieszczana była w randze podklasy (Asteridae Takht.) m.in. w systemie Cronquista (1981), Takhtajana (1997) i Reveala (1999 i 2007). W systemie APG I (1998) mianem różowych (rosids) określony został klad, który w miarę poznawania powiązań filogenetycznych był później precyzowany przez system APG II (2003) i system APG III (2009) oraz na Angiosperm Phylogeny Website. Współcześnie za różowe uważa się rośliny mające wspólnego przodka, którego najbliższymi krewnymi (kladem siostrzanym) są goździkowce (Caryophyllales).

  APG IIAkronim drugiej wersji systemu APG klasyfikującego rośliny okrytonasienne ściśle w oparciu o kryterium filogenetyczne. System ten opublikowany został przez taksonomów skupionych w Angiosperm Phylogeny Group w roku 2003 jako zrewidowana wersja systemu APG I.

  System APG II (2003) jest następcą systemu APG I (1998). Taksonomowie śledzący postępy w zakresie badań molekularnych aktualizują i uszczegóławiają na bieżąco system. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest Angiosperm Phylogeny Website. W 2009 opublikowana została zmieniona wersja systemu oznaczona jako system APG III.

  Bukszpanowate (Buxaceae L.) – rodzina roślin należąca do rzędu bukszpanowców. Rozpowszechnione w uprawie jako rośliny ozdobne są niektóre gatunki z rodzajów runianka i bukszpan.Akronimem APG I oznaczana jest pierwsza wersja systemu APG klasyfikującego rośliny okrytonasienne ściśle w oparciu o kryterium filogenetyczne. System ten opublikowany został w roku 1998 przez taksonomów skupionych w Angiosperm Phylogeny Group.

  Klasyfikacja[ | edytuj kod]

  Uproszczony schemat klasyfikacji okrytonasiennych w systemie APG II (klady na jednym poziomie oznaczonym tą samą liczbą są dla siebie siostrzane, wraz ze wzrostem liczby kolejne klady są coraz młodsze):

 • 1. Amborellaceae
 • 1. Klad siostrzany:
 • 2. Nymphaeaceae
 • 2. Klad siostrzany:
 • 3. Austrobaileyales
 • 3. Klad siostrzany:
 • 4. Chloranthaceae
 • 4. Klad magnoliowych (magnoliiids):
 • 5. Klad siostrzany:
 • 6. Canellales
 • 6. Piperales
 • 5. Klad siostrzany:
 • 6. Laurales
 • 6. Magnoliales
 • 4. Klad jednoliściennych (monocots):
 • 5. Acorales
 • 5. Klad siostrzany:
 • 6. Alismatales
 • 6. Klad siostrzany:
 • 7. Asparagales
 • 7. Dioscoreales
 • 7. Liliales
 • 7. Pandanales
 • 7. Klad komelinowych (commelinids):
 • 8. Dasypogonaceae
 • 8. Arecales
 • 8. Poales
 • 8. Klad siostrzany:
 • 9. Commelinales
 • 9. Zingiberales
 • 4. Ceratophyllaceae
 • 4. Klad dwuliściennych właściwych (eudicots):
 • 5. Ranunculales:
 • 5. Klad siostrzany:
 • 6. Sabiaceae
 • 6. Proteales
 • 6. Klad siostrzany:
 • 7. Buxaceae
 • 7. Trochodendraceae
 • 7. Klad późnych dwuliściennych właściwych (core eudicots):
 • 8. Gunnerales
 • 8. Klad siostrzany:
 • 9. Klad siostrzany:
 • 10. Aextoxicaceae
 • 10. Berberidopsidaceae
 • 9. Klad siostrzany:
 • 10. Dilleniaceae
 • 10. Caryophyllales
 • 9. Santalales
 • 9. Klad siostrzany:
 • 10. Saxifragales
 • 10. Klad różowych (rosids):
 • 11. Crossosomatales
 • 11. Geraniales
 • 11. Myrtales
 • 11. Klad różowych właściwych (eurosids):
 • 12. Klad różowych właściwych I (eurosids I):
 • 13. Klad siostrzany:
 • 14. Celastrales
 • 14. Malpighiales
 • 14. Oxalidales
 • 13. Klad siostrzany:
 • 14. Fabales
 • 14. Rosales
 • 14. Klad siostrzany:
 • 15. Cucurbitales
 • 15. Fagales
 • 12. Klad różowych właściwych II (eurosids II):
 • 13. Brassicales
 • 13. Klad siostrzany:
 • 14. Malvales
 • 14. Sapindales
 • 9. Klad astrowych (asterids):
 • 10. Cornales
 • 10. Klad siostrzany:
 • 11. Ericales
 • 11. Klad astrowych właściwych (euasterids):
 • 12. Klad astrowych właściwych I (euasterids I):
 • 13. Garryales
 • 13. Klad siostrzany:
 • 14. Gentianales
 • 14. Lamiales
 • 14. Solanales
 • 12. Klad astrowych właściwych II (euasterids II):
 • 13. Aquifoliales
 • 13. Klad siostrzany:
 • 14. Apiales
 • 14. Asterales
 • 14. Dipsacales
 • Kladogram:

  Goździkowce, śródłożne (Caryophyllales) – rząd w większości roślin zielnych należący do dwuliściennych właściwych. Stanowi najprawdopodobniej klad siostrzany dla astrowych. W różnych ujęciach obejmuje różne rodziny, przy czym w świetle danych gromadzonych przez Angiosperm Phylogeny Website zaliczanych są tu 33 rodziny z ponad 11 tysiącami gatunków.Ukęślowce (Dilleniales Hutch.) – grupa roślin wyróżniana w randze rzędu o problematycznej wciąż pozycji filogenetycznej. Część analiz wskazuje na pokrewieństwo z goździkowcami Caryophyllales, inne każą uznać tę grupę za klad bazalny dla linii rozwojowej prowadzącej do kladu różowych. Do rzędu zaliczana jest współcześnie jedna rodzina ukęślowate (Dilleniaceae) obejmująca 10–14 rodzajów z ok. 400 gatunkami głównie roślin drzewiastych i pnączy, występujących w naturze wyłącznie na obszarach tropikalnych i subtropikalnych.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Malpigiowce (Malpighiales) – grupa roślin stanowiąca klad w obrębie roślin okrytonasiennych, określana pomocniczo rangą rzędu w systemie APG III z 2009. Jednostka ta powstała w wyniku przekształcenia systemów klasyfikacyjnych w końcu XX wieku w związku z dowiedzeniem, głównie za pomocą badań molekularnych, pokrewieństwa wielu rodzin roślin uważanych wcześniej za niespokrewnione. Zalicza się tu 36 rodzin, zawierających 716 rodzajów z blisko 16 tysiącami gatunków, przy czym powiązania filogenetyczne między nimi w wielu wypadkach pozostają niejasne.
  Grzybieniowate (Nymphaeaceae Salisb.) – rodzina hydrofitów z rzędu grzybieniowców (Nymphaeales Dumort.). Liczy ponad 70 gatunków, zamieszkujących zbiorniki wodne na całym świecie.
  Wiechlinowce, trawowce, plewowce (Poales) – rząd roślin jednoliściennych. Należy tu 16 lub 17 rodzin (pałkowate Typhaceae w niektórych ujęciach bywają rozbijane dodatkowo na jeżogłówkowate Sparganiaceae) liczące w sumie około tysiąca rodzajów i 18,3 tysiące gatunków. W kilku grupach bazalnych kwiaty są owadopylne, jednak u większości przedstawicieli są one drobne, zredukowane i przystosowane do wiatropylności. Wiele roślin tu zaliczanych ma charakterystyczną, "trawiastą" budowę – z wąskimi, długimi liśćmi i z kwiatostanami złożonymi z drobnych kwiatów wyrastającymi zwykle na szczycie rośliny.
  Bobowce, strączkowce, strąkowce (Fabales Bromhead) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad wyróżniany w randze rzędu w różnych systemach klasyfikacyjnych.
  Jednoliścienne – grupa roślin okrytonasiennych o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacyjnego. W dawniejszych systemach klasa Liliopsida (np. w systemie Cronquista z 1981 r. i Reveala z 1999 r.), obecnie klad (grupa monofiletyczna) (ang. monocots) (system APG III z 2009 r. i aktualizowany system według APweb). Należą tu rośliny zielne, rzadziej drzewiaste. Często z łodygą przekształconą w kłącze, o sympodialnym typie wzrostu, z liśćmi zwykle niepodzielonymi, całobrzegimi, kwiatami trzykrotnymi. Wytwarzają tylko jeden liść zarodkowy liścień (cotyledon) i od tej cechy pochodzi ich nazwa.
  Dereniowce (Cornales) – rząd roślin okrytonasiennych stanowiący klad bazalny grupy roślin astrowych. Oddzielony z wspólnego pnia po zróżnicowaniu się linii rozwojowej goździkowców Caryophyllales, a przed wyodrębnieniem się wrzosowców Ericales.
  Różowe – grupa roślin w zależności od ujęcia systematycznego stanowiąca takson określonej rangi systematycznej lub klad spokrewnionych (pochodzących od wspólnego przodka) roślin w kladogramie taksonomii filogenetycznej. W pierwszym wypadku grupa ta umieszczana była w randze podklasy (Rosidae Takht.) m.in. w systemie Cronquista (1981), Takhtajana (1997) i Reveala (1999 i 2007). W systemie APG I (1998) mianem różowych (rosids) określony został klad, który w miarę poznawania powiązań filogenetycznych był później precyzowany przez system APG II i na Angiosperm Phylogeny Website. Współcześnie za różowe uważa się rośliny mające wspólnego przodka, którego najbliższymi krewnymi (kladem siostrzanym) są winoroślowce (Vitales). Synapomorficzne cechy tej grupy to: wydłużony zalążek, zduplikowany genom, dysunkcyjny gen infA w DNA chloroplastydowym oraz brak mitochondrialnego intronu coxII.i3. Należą tu rośliny o zdrewniałych łodygach (drzewa i krzewy), rośliny zielne. Należy do niej 16 rzędów roślin okrytonasiennych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.84 sek.