• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sysomycyna

  Przeczytaj także...
  Leki ototoksyczne to niejednorodna grupa leków, które podane ogólnie lub miejscowo, wywierają niepożądane, toksyczne i uszkadzające działanie na narząd słuchu. Różnią się między sobą pod względem farmakologicznym i wskazań terapeutycznych. Ototoksyczne działanie leków może ujawnić się na każdym odcinku drogi słuchowej, jednak najbardziej podatny na ich toksyczne działanie jest ślimak.Drgawki (konwulsje) – mimowolne skurcze mięśni, które występują w niektórych chorobach takich jak: padaczka, tężec czy też cukrzyca. Występują także przy wysokiej gorączce powyżej 40 °C.
  Środki bakteriobójcze – substancje chemiczne o działaniu toksycznym dla mikroorganizmów, doprowadzające do ich śmierci. Wśród środków bakteriobójczych można wyróżnić:

  Sisomycyna (łac. sisomicinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, bakteriobójczy antybiotyk aminoglikozydowy, produkt fermentacji Micromonospora inyonensis.

  Mechanizm działania[ | edytuj kod]

  Sisomycyna jest antybiotykiem bakteriobójczym z grupy amiglikozydów, produktem fermentacji Micromonospora inyonensis. Sisomycyna hamuję syntezę białek bakteryjnych poprzez nieodwracalne wiązanie się z podjednostką 30s i 50s rybosomu.

  Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Zakażenia u dorosłych i dzieci spowodowane enterokokami (Enterococcus), gronkowcami (Staphylococcus) i Stenotrophomonas maltophilia oraz zewnętrznie w leczeniu zmian ropnych na skórze.

  W 2016 roku sisomycyna nie była dopuszczona do obrotu w Polsce.

  Działania niepożądane[ | edytuj kod]

  Sisomycyna może powodować następujące działania niepożądane:

  Skóra (łac. cutis, gr. derma) – największy narząd powłoki wspólnej (łac. integumentum commune) kręgowców o złożonej budowie i wielorakich funkcjach; powłoka właściwa.Neuropatia (Choroba nerwów obwodowych, zapalenie nerwów obwodowych) – stan chorobowy dotyczący nerwów – struktur przekazujących impulsy do różnych części organizmu poza mózgiem i rdzeniem kręgowym – określany bywa mianem neuropatii obwodowej lub zapalenia nerwów obwodowych. Uszkodzenie lub stan zapalny zaburza przewodzenie informacji ruchowych i czuciowych wzdłuż włókien nerwowych i oprócz bólu wywołuje takie objawy, jak drętwienie, mrowienie, palenie kończyn, wrażenie osłabienia kończyn.
 • nefrotoksyczność,
 • ototoksyczność,
 • neurotoksyczność (neuropatia, splątanie, letarg, omamy, drgawki, depresja oddechowa).
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Sisomicin sulfate salt SC-236885 (ang.). Santa Cruz Biotechnology. [dostęp 2016-06-22].
  2. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać V. Rodriguez, GP. Bodey, M. Valdivieso, R. Feld. Clinical pharmacology of sisomicin.. „Antimicrob Agents Chemother”. 7 (1), s. 38-41, Jan 1975. PMID: 1137357. 
  3. Sisomicin information from DrugsUpdate (ang.). [dostęp 2016-06-22].
  4. GS. Tansarli, PI. Rafailidis, AA. Papazoglou, ME. Falagas. Antimicrobial activity and clinical effectiveness of sisomicin: an evaluation of the literature (1995-2011).. „Expert Rev Anti Infect Ther”. 11 (4), s. 421-8, Apr 2013. DOI: 10.1586/eri.13.18. PMID: 23566151. 
  5. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać C. Oberai, S. Shailendra, D. Dalal, DJ. Patil i inni. A comparative clinical study of sisomicin cream versus mupirocin ointment in pyodermas.. „Indian J Dermatol Venereol Leprol”. 68 (2). s. 78-81. PMID: 17656883. 
  6. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, 2016-04-06. [dostęp 2016-06-22].

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Rybosom – kompleks białek z kwasami nukleinowymi służący do produkcji białek w procesie translacji. Rybosomy zbudowane są z rRNA i białek. Katalityczna aktywność rybosomu związana jest właśnie z zawartym w nim rRNA, natomiast białka budują strukturę rybosomu i działają jako kofaktory zwiększające wydajność translacji.Depresja oddechowa - zmniejszenie częstości oddechów oraz objętości oddechowej. Stłumienie oddychania może wystąpić wskutek przedawkowania m.in. narkotyków, leków nasennych, środków znieczulających, przeciwbólowych czy uspokajających. Depresja oddechowa może także pojawić się u osób wrażliwych na ww. środki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gronkowce (łac. Staphylococcus, od gr. σταφυλή, staphylē= "grona" i κόκκος, kókkos, = ziarenko) – bakterie zaliczane do grupy bakterii Gram-dodatnich. Morfologicznie są to ziarenkowce występujące w skupiskach, przypominających grona, będące wynikiem podziałów w wielu płaszczyznach. Prawie wszystkie gatunki Staphylococcus są względnymi beztlenowcami (tj. rosną zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych).
  Zespół splątaniowy, zespół amentywny (określene też jako splątanie, amencja) – zaburzenia świadomości o etiologii egzogennej przejawiające się głębokimi zmianami świadomości. Zwykle jest to przejaw ciężkiej dysfunkcji mózgu. Występuje w przebiegu niewydolności krążenia mózgowego, infekcjach, zatruciach, zaburzeniach metabolicznych (cukrzyca, uszkodzenie wątroby, nerek), czasem jako powikłanie przebiegu psychoz endogennych (mania, katatonia).
  Nefrotoksyczność — jest to toksyczny wpływ niektórych substancji chemicznych (najczęściej leków) na nerki. Istnieje wiele form nefrotoksyczności.
  Zakażenie, infekcja (z łac. infectio) – wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych. W celu wywołania choroby muszą one pokonać odporność organizmu. Jeżeli wrota zakażenia znajdują się w pobliżu miejsca występowania infekcji mówi się o zakażeniu miejscowym. Gdy zakażeniu towarzyszą objawy ogólnoustrojowej reakcji zapalnej taki stan nazywa się sepsą.
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  1. Letarg – stan organizmu charakteryzujący się bezwładem, brakiem reakcji na bodźce, z wyjątkiem elektrycznych. Procesy życiowe są przy stanie letargu w znacznym stopniu zahamowane. Występuje m.in. w przebiegu chorób, np. śpiączki afrykańskiej czy niektórych chorób mózgu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.868 sek.