• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sypnie Nowe

  Przeczytaj także...
  Przegląd Prawosławny – ogólnopolski prawosławny miesięcznik społeczno-religijny, pierwsze tego typu pismo w powojennej historii Polski.Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.
  Grodzisk – osada (dawniej miasto) w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Grodzisk.

  Sypnie Nowe (białorus. Сыпні) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Grodzisk.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.

  Początkowo wieś zamieszkiwana była przez prawosławnych Białorusinów, którzy przynależeli do parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w niedalekim Grodzisku. W 1945 r. na fali prześladowań na tle religijno-narodowościowym prawosławni mieszkańcy wsi deklarujący białoruską przynależność narodową zostali zmuszeni przez polskie podziemie niepodległościowe do trwałego opuszczenia miejscowości (w latach 1945–1947 w Syniach Nowych z rąk podziemia zginęło 9 mieszkańców tej wsi). W związku z tymi wydarzeniami znaczna część mieszkańców Sypni Nowych na zawsze wyemigrowała do Związku Radzieckiego. Miejscowość została na nowo zasiedlona przez mieszkańców okolicznych wsi, głównie pobliskich Sypni Starych. Tragiczne wydarzenia powojenne w Sypniach Nowych upamiętnia pomnik prawosławnych mieszkańców Białostocczyzny zabitych i zaginionych w latach 1939–1956 znajdujący się w Białymstoku.

  Białorusini (biał. беларусы, biełarusy, ros. белорусы, biełorusy) – naród wschodniosłowiański zamieszkujący głównie tereny dzisiejszej Białorusi oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim Rosję, Ukrainę, Kazachstan, Łotwę i Litwę. Znaczne diaspory znajdują się również w USA, Izraelu, Kanadzie, Brazylii i Polsce.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Stare Sypnie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Marko Poleszuk. Monografia Grodziska i okolic. „Над Бугом і Нарвою”. 1–2 (77–78), styczeń-kwiecień 2005. Związek Ukraińców Podlasia. ISSN 1230-2759 (pol.). [dostęp 2015-10-06]. 
  2. Walentyna Łojewska. Nie patrzcie na fotografie. „Przegląd Prawosławny”. 11 (209), listopad 2002. Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. ISSN 1230-1078. [dostęp 2015-10-06]. 
  3. Walentyna Łojewska. Bohaterowie czy bandyci?. „Przegląd Prawosławny”. 1 (211), styczeń 2003. Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. ISSN 1230-1078. [dostęp 2015-10-06]. 
  Powiat siemiatycki – powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Siemiatycze. Powiat położony jest na południu województwa podlaskiego. Graniczy z Białorusią, podlaskimi powiatami hajnowskim, bielskim i wysokomazowieckim, lubelskim powiatem bialskim, mazowieckimi powiatami łosickim, siedleckim i sokołowskim. Południową granicę powiatu, z województwami lubelskim i mazowieckim wyznacza rzeka Bug.Pomnik prawosławnych mieszkańców Białostocczyzny zabitych i zaginionych w latach 1939–1956 – pomnik-kapliczka położony na terenie należącym do prawosławnej parafii Świętego Ducha w Białymstoku. Upamiętnia wszystkich wyznawców prawosławia, którzy w latach 1939-1956 stracili życie na Białostocczyźnie: walcząc w szeregach Wojska Polskiego oraz Armii Czerwonej, w czasie deportacji radzieckich, wskutek terroru niemieckiego, radzieckiego i działań polskiego podziemia niepodległościowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Nad Buhom i Narwoju, ukr. Над Бугом і Нарвою - ukraiński dwumiesięcznik, czasopismo społeczno-kulturalne Podlasia, wydawane przez Związek Ukraińców Podlasia od 1991 (w internecie od 1999).
  Związek Ukraińców Podlasia (ukr. Союз українців Підляшшя) - ukraińska organizacja społeczno-kulturalna, działająca na Podlasiu.
  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.
  Język białoruski (biał. беларуская мова, biełaruskaja mowa) – należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Liczba osób posługujących się tym językiem wynosi około 9 milionów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.