• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Syosset

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Nassau – hrabstwo (ang. county) w stanie Nowy Jork w USA. Populacja wynosi 1 334 544 mieszkańców (stan według spisu z 2000 r.).
  Kilometr kwadratowy (symbol: km² ) – jednostka wielokrotna jednostki pola powierzchni – metra kwadratowego. 1 km² jest to pole powierzchni kwadratu o boku 1000 m.

  Syosset – miasteczko w Hrabstwie Nassau (stan Nowy Jork (stan), USA. Ludność 18 544 (2000 r.). Syosset leżo obok miasta Oyster Bay.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Według danych Amerykańskiego Urzędu Statystycznego, wioska zajmuje powierzchnię 12,9 km² (5,0 mi²). Całość zajmują lądy.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Spis ludności z 2000 roku, wykazał 18 544 mieszkańców, 6281 gospodarstw domowych i 5307 rodzin. Gęstość zaludnienia wynosiła 1434,8/km² (3719,7/mi²). Podział rasowy: 85,26% Biali, 10,50% Afroamerykanie, 0,04% Rdzenni Amerykanie, 12,66% Azjaci, 0,57% inne rasy i 0,98% z dwóch lub więcej ras. Hiszpanie i Latynosi z różnych ras stanowili 2,92% populacji.

  Oyster Bay - miasto nad zatoką w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork. 6 stycznia 1919 roku zmarł tam Theodore Roosevelt, były prezydent USA i noblista.Tubylczy Amerykanin (inaczej rdzenny Amerykanin, czasem też "rodowity Amerykanin", ang. Native American) – wieloznaczne pojęcie, które w zależności od autora i kontekstu może oznaczać:

  W Syosset podział ze względu na wiek przedstawiał się następująco: 39,6% osób było poniżej 18 roku życia, 5,6% 18 a 24 rokiem życia, 26,3% między 25 a 44, 27,1% między 45 a 64 a 15% mieszkańców miało więcej niż 65 lat. Średni wiek wynosił 41 lat. Na każde 100 kobiet przypadało 96,2 mężczyzn. Na każde 100 kobiet w wieku 18 lat i powyżej przypadało 90,5 mężczyzn.

  Żółta rasa człowieka – jedna z grup wydzielanych w podziałach antropologicznych gatunku ludzkiego. Po raz pierwszy podziału na odmiany, w którym kryterium był kolor skóry, dokonał Georges Cuvier w roku 1812. Za charakterystyczne cechy odmiany żółtej, będące przystosowaniem do warunków klimatycznych Azji uznaje się niski wzrost, długi tulów, krótkie nogi, małą powierzchnię ciała, grube przetłuszczone włosy, płaską twarz nisko osadzony nos, skośną szparę oczną. Budowa ciała zapewnia ochronę przed zimnem minimalizując utratę ciepła. Oczy chronione są przed nadmiarem światła w okresie występowania okrywy śnieżnej.Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.

  Średni przychód dla gospodarstwa domowego w wiosce wynosił ok. 98 690 $. Mężczyźni mieli średni przychód 68 255 $, a kobiety średnio 44 229 $. PKB na jednego mieszkańca wynosił 38 537 $. Około 1,6% rodzin i 2,8% populacji żyło poniżej poziomu ubóstwa, wliczając, że 0,8% z nich nie przekroczyło 18 roku życia, a 4,3% przekroczyło wiek 65 lat.

  Mila kwadratowa (ang. square mile, mi²) – pozaukładowa jednostka miary powierzchni stosowana w krajach anglosaskich. Latynosi – zbiorcze określenie narodów zamieszkujących Amerykę Łacińską i ich potomków na całym świecie. Termin Latynos odnosi się raczej do stylu życia i specyficznej kultury niż do kategorii rasowych (w szczególności akcentuje się tu dziedzictwo iberyjskie). Czasami nazwa ta może się odwoływać do pochodzenia społecznego czy przynależności rasowej (w tym znaczeniu jest używana w krajach Ameryki Centralnej). W USA termin Latino jest synonimem nazwy Hispanic i oznacza wszystkie osoby pochodzące z rejonu Ameryki Łacińskiej. Językiem ojczystym Latynosów jest hiszpański lub portugalski. W większości są wiernymi Kościoła katolickiego. Kultura latynoska cechuje się bardzo dużą różnorodnością. Jako jej przykładowe elementy można wymienić m.in. popularne tańce: tango, samba czy rumba. Charakterystyczna jest też latynoska muzyka.
  Warto wiedzieć że... beta

  Hiszpanie – naród romański zamieszkujący głównie Hiszpanię (73% ludności), posługujący się językiem hiszpańskim.
  Biała odmiana człowieka - jedna z grup wydzielanych w podziałach antropologicznych gatunku ludzkiego. Po raz pierwszy podziału na odmiany, w którym kryterium był kolor skóry, dokonał Georges Cuvier w roku 1812. Podział na trzy odmiany, nazywane także rasami głównymi jest jedną z klasyfikacji rasowych. Odmiana biała obejmuje ludzi przystosowanych do klimatu umiarkowanego o małym nasłonecznieniu. Pierwotnie tereny zamieszkiwane przez odmianę białą były w większości pokryte lasami. Tułów proporcjonalny do długości kończyn oraz mała ilość pigmentu w skórze ułatwiająca syntezę witaminy D uznawane są za przystosowania do warunków środowiska w naturalnym miescu występowania odmiany białej.
  Afroamerykanie (ang. African Americans, również Afro-Americans, Black Americans) – czarnoskórzy Amerykanie pochodzenia subsaharyjskiego. W głównej mierze są potomkami sprowadzanych od XVII do XIX wieku jako niewolnicza siła robocza Afrykanów, niektórzy wywodzą się z późniejszej imigracji z krajów Afryki oraz Karaibów i Ameryki Łacińskiej (gł. z Jamajki, Haiti i Dominikany).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.