• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Synteza addytywna - dźwięku

  Przeczytaj także...
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.
  Synteza dźwięku - proces, którego celem jest generowanie sygnału fonicznego oraz tworzenie barw (brzmień) na podstawie zdefiniowanych parametrów. Parametry te określają charakterystykę widmową oraz amplitudową dźwięku. Synteza dźwięku realizowana jest przez syntezatory.

  Synteza addytywna - rodzaj syntezy dźwięku. W syntezie addytywnej dźwięk jest tworzony z wielu harmonicznych o różnych częstotliwościach i amplitudach.

  Synteza addytywna może być opisana jako przeciwieństwo syntezy subtraktywnej. Podczas gdy subtraktywna tworzy dźwięk poprzez przycinanie i modulację sygnału, addytywna robi to poprzez nakładanie na siebie setek lub nawet tysięcy fal, o różnych częstotliwościach (harmonicznych) każda z własną obwiednią wzmocnienia (głośnością).

  Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.Składowa harmoniczna jest pojęciem często używanym w teorii sygnałów. Jest to składowa szeregu Fouriera analizowanego sygnału (poza składową zerową zwaną składową stałą). Składowa harmoniczna jest częścią reprezentacji sygnału w dziedzinie widmowej (częstotliwości). Sygnał okresowy spełniający warunki Dirichleta można przedstawić jako sumę sinusoidalnych przebiegów oraz składowej stałej.

  Synteza addytywna jest bardziej praktyczna w użyciu w formie programowej niż sprzętowej – złożoność matematyczna jest nieprawdopodobna i wymaga użycia mocy obliczeniowej osiągalnej jedynie za pomocą komputera. Istnieją jednak (nieliczne) sprzętowe syntezatory wykorzystujące syntezę addytywną (między innymi syntezatory firmy Kawai).

  Amplituda w ruchu drgającym i w ruchu falowym jest to największe wychylenie z położenia równowagi. Jednostka amplitudy zależy od rodzaju ruchu drgającego: dla drgań mechanicznych jednostką może być metr, jednostka gęstości lub ciśnienia (np. dla fali podłużnej); dla fali elektromagnetycznej tą jednostką będzie V/m.Synteza subtraktywna (ang. subtractive synthesis) - metoda syntezy dźwięku polegająca na odejmowaniu harmonicznych, poprzez przetwarzanie przebiegów generowanych przez oscylatory. Była ona pierwszą historycznie metodą zastosowaną w syntezatorach.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama