• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Maciej Lis (ur. 16 listopada 1950 we Wrocławiu, zm. 19 kwietnia 2015) – polski prawnik, doktor nauk prawnych; specjalność prawo europejskie i prawo międzynarodowe, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz działacz luterański, społeczny i charytatywny. Członek władz naczelnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Współtwórca Diakonii Polskiej i członek Rady Diakonii Polskiej.Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa (BPGA) – organizacja działająca w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, założona w 1946 r. na wzór niemieckiej Gustav-Adolf-Werk. Zajmuje się zbieraniem środków na utrzymanie, remonty, wznoszenie budowli sakralnych (kościołów, kaplic, domów parafialnych). Funkcjonuje ona na zasadzie samopomocy. Prezesem Zarządu Bratniej Pomocy jest obecnie ks. Tadeusz Makula.
  Skład Synodu[]

  W skład Synodu wchodzą:

 • biskup kościoła,
 • 6 biskupów diecezjalnych,
 • ewangelicki biskup wojskowy,
 • generalny wizytator nauczania kościelnego
 • 15 delegatów księży
 • 30 delegatów świeckich (15 z diecezji cieszyńskiej, 6 z diecezji katowickiej, 2 z diecezji mazurskiej, 2 z diecezji pomorsko-wielkopolskiej, 3 z diecezji warszawskiej, 2 z diecezji wrocławskiej),
 • przedstawiciel nauczycieli akademickich wyznania ewangelicko-augsburskiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
 • przedstawiciel diakonów z Akademickim Wykształceniem Teologicznym
 • przedstawicielka Żeńskiego Diakonatu Ewangelickiego Eben-Ezer
 • przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych i organizacji kościelnych powołanych przez Radę Synodalną np. (Wydawnictwo „Augustana”, dyrektor generalny Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prezes zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego).
 • Prezesi Synodu[]

  Komisje Synodalne[]

  XIII Synod Kościoła (2012-2017) powołał następujące Komisje Synodalne:

  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.Ks. dr hab. Marcin Ryszard Hintz (ur. 21 maja 1968 w Warszawie) – polski duchowny luterański, teolog, profesor ChAT, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.
 • ds. teologii i konfesji – przewodniczący ks. prof. dr hab. Marcin Hintz
 • ds. pastoralnych – przewodniczący ks. prof. dr hab Marek Jerzy Uglorz
 • ds. ewangelizacji i misji – przewodniczący Roman Fenger
 • ds. liturgii i muzyki kościelnej – przewodniczący ks. Adam Malina
 • ds. diakonii – przewodniczący Wanda Falk
 • ds. młodzieży – przewodniczący ks. Marek Londzin
 • ds. edukacji i wychowania chrześcijańskiego – przewodniczący ks. dr Adrian Korczago
 • ds. kobiet – przewodnicząca diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk
 • ds. środków masowego przekazu – przewodniczący Marek Cieślar
 • ds. prawnych – przewodniczący dr Maciej Lis
 • ds. administracyjnych i gospodarczych – przewodniczący Bożena Polak
 • ds. historii Kościoła – przewodniczący ks. Krzysztof Mutschmann
 • rewizyjna – przewodniczący Katarzyna Luc
 • Augustana – utworzony w 1992 ośrodek wydawniczy, który swoją siedzibę ma w Bielsku-Białej, przy pl. Marcina Lutra 3, na Bielskim Syjonie.Marek Jerzy Uglorz (ur. 12 listopada 1964 w Cieszynie) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, biblista, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT), prorektor Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – urząd zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Biskup przewodzi całemu Ludowi Bożemu i służbie posługiwania Słowa i Sakramentów. Sprawuje także urząd nadzorujący („episkope”) w całym Kościele, aby Słowo Boże czysto i wiernie było zwiastowane, i aby Sakramenty Święte były w Kościele sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Bożym. Biskup przekazuje urząd duchowny w sposób szczególny, jest on reprezentantem urzędu sędziowskiego Chrystusa. Sprawuje również duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi Kościoła, kieruje pracami Kościoła jako Prezes Konsystorza, ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod Kościoła spośród duchownych mających za sobą co najmniej 15 lat służby w Kościele. Jego kadencja trwa dziesięć lat, z możliwością powtórnej elekcji. Siedzibą Biskupa Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Obecnie zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest biskup Jerzy Samiec.
  Diecezja mazurska – diecezja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Diecezja liczy 15 parafii oraz 27 filiałów obsługiwanych przez 16 duchownych i około 5000 wiernych. Aktualnie siedzibą władz diecezjalnych jest Olsztyn.
  Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – organizacja prowadząca służbę diakonijną przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce w poszczególnych parafiach. Jej nadrzędnym celem jest niesienie pomocy potrzebującym. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jej prezesem jest ks. bp Ryszard Bogusz, zaś dyrektorem generalnym Wanda Falk.
  Diecezja cieszyńska – największa diecezja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Diecezja liczy 22 parafii obsługiwanych przez 44 duchownych. Siedzibą władz diecezjalnych jest Bielsko-Biała.
  Diecezja katowicka – jedna z sześciu diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Liczy 41 parafii oraz 27 filiałów, które dysponują 62 kościołami i 33 kaplicami, obsługiwanymi przez 30 duchownych. Siedzibą władz diecezjalnych są Katowice.
  Diecezja wrocławska – diecezja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Diecezja liczy 15 parafii obsługiwanych przez 17 duchownych. Aktualnie siedzibą władz diecezjalnych jest Wrocław.
  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) - publiczna dwuwydziałowa ekumeniczna uczelnia akademicka kształcąca studentów w zakresie nauk teologicznych i humanistycznych. Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk teologicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.