• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Maciej Lis (ur. 16 listopada 1950 we Wrocławiu, zm. 19 kwietnia 2015) – polski prawnik, doktor nauk prawnych; specjalność prawo europejskie i prawo międzynarodowe, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz działacz luterański, społeczny i charytatywny. Członek władz naczelnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Współtwórca Diakonii Polskiej i członek Rady Diakonii Polskiej.Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa (BPGA) – organizacja działająca w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, założona w 1946 r. na wzór niemieckiej Gustav-Adolf-Werk. Zajmuje się zbieraniem środków na utrzymanie, remonty, wznoszenie budowli sakralnych (kościołów, kaplic, domów parafialnych). Funkcjonuje ona na zasadzie samopomocy. Prezesem Zarządu Bratniej Pomocy jest obecnie ks. Tadeusz Makula.

  Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – najwyższa władza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, uchwala on prawa kościelne. Do jego kompetencji należy wybór biskupa Kościoła, konsystorza i rady synodalnej. Wybierany jest na pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem pierwszej sesji Synodu. Odbywa się przynajmniej raz w roku. Prezydium Synodu liczy pięć osób: prezes Synodu, dwóch radców duchownych i dwóch radców świeckich.

  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.Ks. dr hab. Marcin Ryszard Hintz (ur. 21 maja 1968 w Warszawie) – polski duchowny luterański, teolog, profesor ChAT, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

  Spis treści

 • 1 Kompetencje Synodu
 • 2 Skład Synodu
 • 3 Prezesi Synodu
 • 4 Komisje Synodalne
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Kompetencje Synodu[]

  Zgodnie z zapisami Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej do kompetencji Synodu Kościoła należy:

  "

  Augustana – utworzony w 1992 ośrodek wydawniczy, który swoją siedzibę ma w Bielsku-Białej, przy pl. Marcina Lutra 3, na Bielskim Syjonie.Marek Jerzy Uglorz (ur. 12 listopada 1964 w Cieszynie) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, biblista, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT), prorektor Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.
  1. Wybór Biskupa Kościoła, Prezesa Synodu Kościoła i Rady Synodalnej, Wiceprezesa i radców Konsystorza, Komisji Rewizyjnej i komisji synodalnych.
  2. Sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki i nad podniesieniem życia religijno-moralnego w Kościele.
  3. Stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, oraz ustalania zasad współżycia i współpracy z innymi wyznaniami.
  4. Podejmowanie uchwał w zakresie ogólnych praw i przepisów kościelnych.
  5. Troska o zaspokajanie materialnych potrzeb Kościoła, uchwalanie składek na rzecz całego Kościoła oraz zasad zarządzania jego majątkiem i funduszami.
  6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Synodalną.
  7. Uchwalanie budżetu ogólnokościelnego.
  8. Zatwierdzanie sprawozdań Biskupa Kościoła, Rady Synodalnej, Konsystorza i komisji synodalnych.
  9. Podejmowanie uchwał w sprawie agend, śpiewników kościelnych i podręczników do nauczania kościelnego.
  10. Rozstrzyganie odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach pozbawienia praw wynikających z ordynacji.
  11. Podejmowanie na wniosek Władz Kościelnych uchwał w sprawie ograniczenia lub pozbawienia praw socjalno-bytowych duchownego.
  12. Uchwalanie Regulaminu Zwierzchnich Władz Kościoła.”
  Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – urząd zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Biskup przewodzi całemu Ludowi Bożemu i służbie posługiwania Słowa i Sakramentów. Sprawuje także urząd nadzorujący („episkope”) w całym Kościele, aby Słowo Boże czysto i wiernie było zwiastowane, i aby Sakramenty Święte były w Kościele sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Bożym. Biskup przekazuje urząd duchowny w sposób szczególny, jest on reprezentantem urzędu sędziowskiego Chrystusa. Sprawuje również duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi Kościoła, kieruje pracami Kościoła jako Prezes Konsystorza, ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod Kościoła spośród duchownych mających za sobą co najmniej 15 lat służby w Kościele. Jego kadencja trwa dziesięć lat, z możliwością powtórnej elekcji. Siedzibą Biskupa Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Obecnie zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest biskup Jerzy Samiec.Diecezja mazurska – diecezja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Diecezja liczy 15 parafii oraz 27 filiałów obsługiwanych przez 16 duchownych i około 5000 wiernych. Aktualnie siedzibą władz diecezjalnych jest Olsztyn.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – organizacja prowadząca służbę diakonijną przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce w poszczególnych parafiach. Jej nadrzędnym celem jest niesienie pomocy potrzebującym. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jej prezesem jest ks. bp Ryszard Bogusz, zaś dyrektorem generalnym Wanda Falk.
  Diecezja cieszyńska – największa diecezja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Diecezja liczy 22 parafii obsługiwanych przez 44 duchownych. Siedzibą władz diecezjalnych jest Bielsko-Biała.
  Diecezja katowicka – jedna z sześciu diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Liczy 41 parafii oraz 27 filiałów, które dysponują 62 kościołami i 33 kaplicami, obsługiwanymi przez 30 duchownych. Siedzibą władz diecezjalnych są Katowice.
  Diecezja wrocławska – diecezja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Diecezja liczy 15 parafii obsługiwanych przez 17 duchownych. Aktualnie siedzibą władz diecezjalnych jest Wrocław.
  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) - publiczna dwuwydziałowa ekumeniczna uczelnia akademicka kształcąca studentów w zakresie nauk teologicznych i humanistycznych. Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk teologicznych.
  Diecezja warszawska – diecezja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Diecezja liczy 21 parafii obsługiwanych przez 21 duchownych. Aktualnie siedzibą władz diecezjalnych są Pabianice.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.231 sek.