• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Synod Biskupów

  Przeczytaj także...
  Codex Iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus (pol. Kodeks prawa kanonicznego, skrót: CIC lub KPK) – podstawowy dokument ustawodawczy Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego promulgowany 25 stycznia 1983 przez Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges. Wszedł w życie 27 listopada 1983 r. Zastąpił pio-benedyktyński kodeks prawa kanonicznego i liczne ustawy kościelne wydane po 1917.Henryk Józef Muszyński (ur. 20 marca 1933 w Kościerzynie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy chełmiński w latach 1985–1987, biskup diecezjalny włocławski w latach 1987–1992, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1992–2010, prymas Polski w latach 2009–2010, od 2010 arcybiskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej.
  Paweł VI (łac. Paulus VI, właśc. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini; ur. 26 września 1897 w Concesio, zm. 6 sierpnia 1978 w Castel Gandolfo) – arcybiskup Mediolanu (1954-1963), papież i 4. Suweren Państwa Miasto Watykan w okresie od 21 czerwca 1963 do 6 sierpnia 1978, sługa Boży Kościoła katolickiego.

  Synod Biskupów – instytucja doradcza w Kościele katolickim powołana do życia przez Pawła VI 15 września 1965. Według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego to zebranie przedstawicieli Episkopatów (biskupów) z różnych regionów świata w celu omówienia zagadnień związanych z działalnością Kościoła. Synod zwoływany jest w celu wzbudzania ścisłej łączności między Biskupem Rzymu i biskupami. Ma również świadczyć pomoc Papieżowi swoją radą w celu zachowania i wzrostu wiary oraz obyczajów, a także zachowania i umocnienia dyscypliny kościelnej. Synod rozważa również problemy związane z działalnością Kościoła w świecie. Zadaniem Synodu Biskupów jest rozpatrywanie przedstawionych mu spraw i wysuwanie wniosków, nie zaś ich rozstrzyganie i wydawanie dekretów, chyba że w pewnych wypadkach zostanie on wyposażony przez Biskupa Rzymskiego w głos decydujący, wówczas Biskup Rzymski ma prawo zatwierdzić decyzje Synodu. Synod posiada też własne struktury organizacyjne, takie jak Sekretariat Generalny.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").

  W latach 1990-1994, 1994-2001, 2001-2005 członkiem Rady Stałej Synodu był abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, prymas Polski.

  Biskup Rzymu a Synod[]

  Papież jest zwierzchnikiem Synodu, co wyraża się przez:

  Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.
 • zwoływanie Synodu, ilekroć Papież uzna to za wskazane, wraz z wyznaczaniem miejsca obrad;
 • zatwierdzanie wyboru członków, oznaczanie i mianowanie członków;
 • ustalanie zagadnień, jakie mają być rozpatrywane w odpowiednim czasie przed zebraniem się Synodu;
 • ustalanie porządku obrad;
 • przewodniczenie Synodowi (bezpośrednio lub pośrednio);
 • zamknięcie, przeniesienie, zawieszenie i rozwiązanie Synodu.
 • Papież podsumowuje tradycyjnie każdą Sesję Synodu Biskupów Posynodalną Adhortacją Apostolską

  Sobory laterańskie - seria synodów i soborów, które odbywały się w pałacu na Lateranie, przyległym do bazyliki św. Jana na Lateranie. W pierwszym tysiącleciu wszystkie sobory powszechne obradowały na Wschodzie, niektóre jednak z synodów laterańskich cieszyły się dużym znaczeniem i uznaniem patriarchów całego Kościoła chrześcijańskiego.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Dotychczasowi Sekretarze Synodu Biskupów[]

  Dla każdego zebrania Synodu Biskupów ustanawia się ponadto jednego lub kilku sekretarzy specjalnych, mianowanych przez Papieża. Ich urząd wygasa w momencie zakończenia zebrania Synodu.

  Od początku istnienia instytucji Synodu, Sekretarzami Synodu Biskupów byli:

 • kard. Władysław Rubin (1967-1979)
 • kard. Jozef Tomko (1979-1985)
 • kard. Jan Pieter Schotte (1985-2004)
 • abp Nikola Eterović (2004-2013)
 • kard. Lorenzo Baldisseri (od 2013)
 • Sesje Synodu Biskupów[]

  Typy sesji[]

  Synod obraduje na sesjach zwyczajnych (co 3-4 lata), nadzwyczajnych i specjalnych.

  15 września jest 258. (w latach przestępnych 259.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 107 dni.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
 • Sesje zwyczajne poświęcone sprawom organizacyjnym Kościoła (kapłaństwo), kwestiom dotyczącym jego misji (ewangelizacja) oraz bardziej ogólnym, jak sprawiedliwość społeczna.
 • Sesje nadzwyczajne służą omawianiu teraźniejszych i naglących spraw.
 • Sesje specjalne poświęcone poszczególnym częściom świata lub krajom, i tak np. w 1991 odbył się Synod dla Europy, a w 1994-1995 Synod dla Afryki.
 • Historia sesji Synodu Biskupów[]

  Sesje Zwyczajne[]

  Sesje Nadzwyczajne[]

  Sesje Specjalne[]

  Zobacz też[]

 • Kościół rzymskokatolicki
 • Sobory laterańskie
 • Synod
 • Przypisy

  1. Zenon Grocholewski: Synod Biskupów w życiu Kościoła (pol.). 2-23.10. 2005 r.. [dostęp 2013-10-13].
  2. Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 342
  3. Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 343
  4. Abp Henryk Muszyński (pol.). 13. 12. 2009. [dostęp 2013-10-13].
  5. Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 344
  6. Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 348 § 2
  7. Secretariat publishes 'Lineamenta' for next Synod on Family (ang.). Radio Watykańskie, 09/12/2014. [dostęp 2014-12-09].
  8. La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Lineamenta (wł.). Stolica Apostolska. [dostęp 2014-12-09].
  9. Relacja III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. KAI, 2014-10-23. [dostęp 2014-11-02].
  Adhortacja (łac. adhortatio – upomnienie, napomnienie, zachęta) – dokument zwyczajnego nauczania papieskiego o charakterze duszpasterskim, adresowany do określonej grupy osób (na przykład zakonników, rodzin) albo do całego Kościoła. Najczęściej stanowi podsumowanie Synodu Biskupów i zestawienie wniosków, jakie wypływają z synodu. Adhortacje wydawane są co kilka lat po zakończeniu danego synodu.Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy, mocno z czymś związany), formalnie - Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego (łac. Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae ), potocznie nazywany purpuratem z racji koloru noszonego mucetu – najwyższa po papieżu godność kościelna w Kościele katolickim. Wszyscy kardynałowie razem tworzą Kolegium Kardynałów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.
  Biskupi gnieźnieńscy − biskupi diecezjalni (jednocześnie arcybiskupi metropolici) i biskupi pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej.
  Katolicka Agencja Informacyjna (KAI) - polska agencja powołana w 1993 przez KEP celem informowania o wydarzeniach związanych z działalnością Kościoła katolickiego na całym świecie. Współpracuje z korespondentami krajowymi i zagranicznymi oraz z klasami dziennikarskimi XXI LO w Warszawie. Głównym założeniem KAI jest ewangelizacja przez informację polegająca na przekazywaniu wiadomości religijnych oraz przedstawieniu stanowiska Kościoła w odpowiednich kwestiach. Jest głównym źródłem informacji większości mediów katolickich - prasowych, radiowych i telewizyjnych - w Polsce. Niemniej na co dzień z agencji korzystają także media świeckie jak TVP, PR i ogólnopolskie gazety codzienne.
  Radio Watykańskie (wł. Radio Vaticana) – rozgłośnia radiowa Stolicy Apostolskiej, powstała 12 lutego 1931 roku. Emituje całodobowe programy w wielu językach, od 1938 roku także po polsku. Audycje rozgłośni zawierają informacje o działalności Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej i Kościołów lokalnych oraz wiadomości o charakterze religijno-społecznym z całego świata, a także transmisje modlitwy Anioł Pański, audiencji generalnych i Podróży apostolskich Ojca Świętego.
  Jan Pieter Schotte (ur. 29 kwietnia 1928 w Beveren-Leie, diecezja Brugia; zm. 10 stycznia 2005 w Rzymie) – belgijski duchowny katolicki, kardynał, wieloletni sekretarz generalny Światowego Synodu Biskupów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.