• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Synchronizacja zegarów

  Przeczytaj także...
  Szczególna teoria względności (STW) – teoria fizyczna stworzona przez Alberta Einsteina w 1905 roku. Zmieniła ona sposób pojmowania czasu i przestrzeni opisane wcześniej w newtonowskiej mechanice klasycznej. Teoria pozwoliła usunąć trudności interpretacyjne i sprzeczności pojawiające się na styku mechaniki (zwanej obecnie klasyczną) i elektromagnetyzmu po ogłoszeniu przez Jamesa Clerka Maxwella teorii elektromagnetyzmu.Synchronizacja standardowa – wprowadzona przez Einsteina synchronizacja zegarów w szczególnej teorii względności. Ze względu na pamięć twórców szczególnej teorii względności nazywana także synchronizacją Einsteina-Poincaré. Oparta na założeniu o stałej prędkości światła w każdym z kierunków.
  Układ preferowany – w fizyce teoretycznej wyróżniony układ odniesienia, względem którego prawa fizyczne przyjmują szczególną i najprostszą postać.

  Synchronizacja zegarów stanowi fundamentalny punkt szczególnej teorii względności. Każdy punkt w czasoprzestrzeni jest teoretycznie wyposażony w wirtualny zegar i pozostaje tylko zsynchronizować je, aby otrzymać informację o kolejności zdarzeń. W tym celu wysyłamy sygnał świetlny do punktu zaopatrzonego w zegar i czekamy na jego natychmiastową odpowiedź również w postaci impulsu świetlnego. W momencie jego powrotu znamy opóźnienie zegara, który synchronizowaliśmy co wystarcza nam do określenia pojęcia następstwa i jednoczesności zdarzeń. Należy podkreślić, że synchronizujemy zegary tylko w obrębie tego samego układu inercjalnego.

  Synchronizacja absolutna – synchronizacja zegarów obecna w sformułowaniu zasad teorii względności odmienna od synchronizacji Einsteina-Poincarégo.

  Już Einstein w swojej pracy "On the Electrodynamics of Moving Bodies" zauważył, że warunek aby sygnał świetlny biegł w obie strony z tą samą prędkością nie jest konieczny. W rzeczywistości możemy jedynie obserwować prędkość światła na drodze zamkniętej, gdzie .

  Możemy uporządkować opis tych synchronizacji wprowadzając współczynnik Reichenbacha

  Wtedy prędkość światła wyrazi się wzorem

  W powyższych wzorach wprowadziliśmy czteroprędkość . Jest to czteroprędkość pewnego wyróżnionego względem nas układu odniesienia tak zwanego układu preferowanego. Wektor jest jednostkowym wektorem kierunkowym wskazującym na synchronizowany zegar.

  Twierdzenie o konwencji synchronizacji mówi, że wybór współczynnika Reichenbacha jest arbitralny, w połączeniu z warunkiem na stałość prędkości światła na drodze zamkniętej.

  Z tego względu możemy mówić przynajmniej o dwóch rodzajach synchronizacji. Funkcja pozwala w STW na wybór właściwej synchronizacji.

 • Synchronizacja standardowa nazywana także synchronizacją Einsteina-Poincaré, gdzie prędkość światła w obu kierunkach jest taka sama. W tym przypadku , więc
 • i otrzymujemy standardową postać transformacji Lorentza.

 • Synchronizacja absolutna nazywana także synchronizacją Changa-Tangherliniego, gdzie prędkość światła zależy od kierunku.
 • Żądamy w tym przypadku, aby składowe czasowo-przestrzenne macierzy transformacji Lorentza spełniały warunek

  wtedy otrzymujemy

  .

  Współczynnik Reichenbacha wynosi wtedy

  Natomiast prędkość światła

  Linki zewnętrzne[]

 • http://www.fourmilab.ch/etexts/einstein/specrel/www/ Albert Einstein "On the Electrodynamics of Moving Bodies"
 • http://metaresearch.org/cosmology/gravity/LR.asp "Is faster-than-light propagation allowed by the laws of physics?" • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.