• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Synchronizacja pionowa

  Przeczytaj także...
  CRT (z ang. Cathode-Ray Tube) – oznaczenie kineskopu z działem elektronowym. W języku polskim pod tym słowem przyjęto potoczną nazwę skrótową, synonim dla wyrażenia: monitor CRT – czyli oznaczenie dla modeli monitorów komputerowych, których ekran oparty jest na kineskopie.Luminancja – wielkość fotometryczna będąca miarą natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku. Opisuje ilość światła, które przechodzi lub jest emitowane przez określoną powierzchnię i mieści się w zadanym kącie bryłowym. Jest to miara wrażenia wzrokowego, które odbiera oko ze świecącej powierzchni.
  Karta graficzna – karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał zrozumiały dla wyświetlacza.

  Synchronizacja pionowa (ang. vertical synchronization V-sync) – synchronizacja wyświetlania obrazu przez urządzenie wyświetlające z dopływającymi do niego danymi o obrazie.

  W tradycyjnych telewizorach oraz monitorach kineskopowych CRT, wyświetlanie obrazu odbywa się poprzez przemiatanie powierzchni luminofora strumieniem elektronów, a napływający sygnał bezpośrednio steruje luminancją plamki. Zapewnia on synchronizację układu odchylania pionowego z napływającą informacją o obrazie, a tym samym stabilizuje obraz na ekranie.

  Synchronizacja (z stgr. σύγχρονος synchronos - równoczesny) – koordynacja w czasie, co najmniej dwóch zjawisk (procesów), tzn. dążenie do równoległego, niezależnego ich przebiegu, skoordynowanego w czasie lub do jednoczesnego ich zakończenia. Pojęcie synchronizacji występuje w fizyce, informatyce, elektronice, telekomunikacji, robotyce, multimediach (np. synchronizacja dźwięku z obrazem), muzyce i ekonomii (synchronizacja cykli koniunkturalnych).Odświeżanie to liczba wykonanych przez monitor wyświetleń w czasie sekundy. Wartość ta jest częściowo związana z pojęciem FPS (ang. frame per second – ilość klatek na sekundę). Dla wyświetlanego obrazu, który będzie interpretowany przez ludzkie oko jako ciągły, wymagane jest aby jego odświeżanie było większe niż 16 Hz (16 FPS) – poniżej tej wartości człowiek będzie interpretował film jako ciąg klatek, nie zaś jako ruchomy obraz.

  W monitorach LCD, których wyświetlanie obrazu nie jest realizowane przez strumień elektronów, układ synchronizacji zapewnia synchronizację wyświetlania z odświeżaniem pamięci obrazu monitora, która wynika z ustawień generatora klatek (np. dekodera, karty graficznej itp.). Przy wyłączonej synchronizacji pionowej, jeśli urządzenie obsługuje taką możliwość, zazwyczaj można zauważyć błędy wyświetlania obrazu (artefakty) takie jak rozrywanie ekranu (ang. screen tearing) i migotanie (ang. flickering).

  Rozrywanie obrazu (także rozchodzenie się obrazu, ang. screen tearing) – błąd w wyświetlaniu grafiki komputerowej polegający na tym, że wyświetlacz jednocześnie pokazuje informacje pochodzące z więcej niż jednej klatki. Efekt ten wynika z niedostosowania stałej częstotliwości odświeżania obrazu przez monitor do zmiennej liczby klatek na sekundę generowanych przez kartę graficzną. Rozrywaniu obrazu można zapobiec, stosując V-Sync (synchronizację pionową), która synchronizuje liczbę klatek na sekundę z częstotliwością odświeżenia monitora, a także G-Sync lub FreeSync (w zależności od posiadanej karty grafiki), która dostosowuje częstotliwość odświeżania obrazu wyświetlacza z obrazem generowanym przez kartę graficzną.Kadr (lub klatka filmowa) − pojedyncza klatka błony filmowej bądź fotograficznej, objętej ramami pola naświetlanego przez aparat fotograficzny lub kamerę filmową, dzięki zwolnieniu migawki. Pojedynczy kadr jest uznawany za najmniejszą (statyczną) jednostkę budulca filmowego.

  Zobacz też[]

 • Odświeżanie
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.