• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Synagoga im. Małżonków Nożyków w Warszawie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (transkrypcja z hebrajskiego: Chasid Umot ha-Olam, חסיד אומות העולם) – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie.Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie – gmina żydowska z siedzibą w Warszawie, będąca członkiem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Swoim zasięgiem obejmuje wschodnią Polskę.

  Synagoga im. Zalmana i Rywki Małżonków Nożyków w Warszawie – jedyna czynna przedwojenna synagoga w Warszawie, która przetrwała II wojnę światową, znajdująca się przy ulicy Twardej 6.

  Jest główną synagogą Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz synagogą, w której urzęduje naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

  Nabożeństwa odbywają się w niej codziennie. W każde święto, podczas którego odmawia się izkor, cały czas rozbrzmiewają modlitwy – wedle życzenia fundatorów – wspominające zmarłych Rywkę i Zalmana Nożyków.

  Jona Metzger (hebr. יונה מצגר; ur. 1953 w Hajfie) – izraelski rabin, od 2003 roku naczelny aszkenazyjski rabin Izraela. Jest pierwszym w nowożytnej historii naczelnym rabinem Izraela urodzonym w Izraelu.Witold Dąbrowski (ur. 5 czerwca 1932) – ekonomista, polityk, w 1981 kierownik resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Przed wojną
 • 1.2 II wojna światowa
 • 1.3 Okres powojenny
 • 1.4 Próba podpalenia synagogi
 • 1.5 Lata 2000–2005
 • 1.6 2006-2008
 • 1.7 Wizyta prezydenta RP
 • 2 Architektura
 • 3 Synagoga jako ośrodek kultury
 • 4 Nabożeństwa
 • 5 Osoby związane z synagogą
 • 6 Galeria
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Dekalog (stgr. δεκάλογος dekalogos, dziesięć słów) inaczej Dziesięć przykazań (w tradycji żydowskiej Dziesięć Oświadczeń עשרת הדיברות, Aseret ha-Dibrot) – zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przejęty przez chrześcijan, dla których spełnia się on w Jezusie Chrystusie (Por. Mt 5,17-19) poprzez tajemnicę paschalną.Sefer Tora – zwój z hebrajskim tekstem Pięciu Ksiąg Mojżeszowych, przepisywane ręcznie przez wykwalifikowanego sofera na pergaminowym zwoju, nawiniętym na drewniane wałki zakończone rączkami (Ec Haim – dosł. Drzewo życia), często ze zdobionymi uchwytami i krążkami na końcach, które służą do zwijania zwojów Tory.

  Historia[]

  Przed wojną[]

  Koncepcja budowy nowej ortodoksyjnej synagogi narodziła się w 1892 roku. 11 kwietnia 1893 roku jedyny żydowski notariusz w Warszawie, Szymon Landau, spisał akt notarialny, dzięki któremu Zalman Nożyk, syn Menaszego, za 157 tysięcy rubli zakupił od Jana Teodora Engelberta Zembrzuskiego pustą parcelę przy ulicy Twardej 6. Wiosną 1898 roku oficjalnie rozpoczęto budowę synagogi, którą kierował specjalnie powołany Komitet Budowy Synagogi.

  Kopuła – sklepienie o kształcie czaszy, półkoliste, półeliptyczne, ostrołukowe lub cebulaste, oparte na murze lub bębnie budowane nad pomieszczeniami o planie kolistym, eliptycznym albo wielobocznym za pośrednictwem pendentywów lub tromp.Przedsionek – pomieszczenie pomiędzy wejściem a wnętrzem (wiatrołap). Jego zadaniem jest przede wszystkim wyrównanie różnicy temperatur panujących, zwłaszcza zimą, na zewnątrz budynku i w jego wnętrzu, w celu ochrony ciepła. W budowlach sakralnych funkcję przedsionka pełni kruchta, w bazylikach wczesnochrześcijańskich narteks.

  Projekt wykonał najprawdopodobniej członek warszawskiego rodu architektów Leandro Marconi, choć nie jest to do końca pewne. Wymienia się również Juliusa Prechnera oraz Lwa Bachmana.

  Synagoga, 1909 rok

  Budowę bożnicy wyceniono na 250 tysięcy rubli, które w całości wyłożyli małżonkowie Nożykowie. 28 lutego 1902 roku Komitet Budowy Synagogi zawiadomił o zakończeniu budowy synagogi oraz zaprosił mieszkańców do jej obejrzenia oraz ewentualnego obrania sobie miejsca. Uroczyste otwarcie odbyło się 12 maja 1902 roku w święto Lag ba-Omer o godzinie 19.00. Podczas uroczystości modły prowadził kantor Lewinsohn z chórem, a uroczyste mowy wygłosili dwaj rabini. Następnie został odśpiewany Hymn Narodowy i odmówiona została modlitwa za władcę. Pochodu ze zwojami Tory i uroczystego ich włożenia do Aron ha-kodesz dokonał Zalman Nożyk.

  Zamach terrorystyczny w Mumbaju (Bombaju) – seria ataków terrorystycznych, które miały miejsce 26–29 listopada 2008. W serii 10 zamachów zginęło 166 osób, 293 zostało rannych, część gości dwóch wielkich hoteli i oddzielnego centrum kultury żydowskiej Nariman House została zakładnikami zamachowców. Pięciu zakładników w Nariman House znaleziono zastrzelonych po jego odbiciu 28 listopada 2008, w tym rabina Gavriela Noacha Holtzberga, przywódcę ortodoksyjnych żydów w Mumbaju oraz jego żonę Rivkę.Benzion Miller (hebr. בֶּן צִיּוֹן מילר‎, jid. בֶּן־צִיּוֹן מיללעֶר; ur. w obozie przesiedleńców w Fernwald, Niemcy w grudniu 1947). – amerykański chazan polskiego pochodzenia. Jest obecnie jednym z najsłynniejszych kantorów na świecie.

  W sprawozdaniu, zamieszczonym w Izraelicie, synagodze wystawiono bardzo dobrą opinię: Synagoga ta pod każdym względem odpowiada współczesnym wymaganiom. Okazały, lecz utrzymany w granicach dobrego smaku, wygląd, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz, szeroka przestrzeń, dobra wentylacja, zachowanie wszelkich warunków zdrowotności, dobra akustyka – wszystko to świadczy, że działała tu umiejętna ręka, dbała zarówno o przybytek domu, przeznaczonego ku chwale Bożej, jako też o wygodę tych, którzy mają spędzać w nim długie godziny

  Kilka tygodni po otwarciu powołano Komitet Synagogi im. Małżonków Nożyków, w którym zasiadali m.in. fundator, Izaak Ettinger, Dawid Mojżesz Szereszewski, Arie Lejb Dawidsohn, Jecheskiel Krawcow, Josef Jecheskiel Zuckerwaar oraz B. Rikwert. Do bożnicy uczęszczali głównie bogatsi Żydzi, którzy mieli wykupione stałe miejsca. Opłaty wynosiły: 16 do 80 rubli dla mężczyzn i 8 do 30 rubli dla kobiet – stosownie do mniejszego lub większego oddalenia od ściany wschodniej. Komitet opiekujący się budynkiem zapewniał również bezpłatne miejsca dla biednych Żydów, ale tylko podczas modlitwy porannej, w dniach kiedy urządzenie podwójnego nabożeństwa było możliwe.

  Kahał (hebr. קהלה kehilla – zgromadzenie, gmina) – wyrażenie z języka jidysz oznaczające gminę, formę organizacji społeczności żydowskiej. Słowo to oznacza zarówno samo skupisko ludności, wewnętrznie zorganizowane i posiadające władzę, jak i grupę władz gminy.Europa Środkowa – region położony pomiędzy różnie definiowanymi Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Europa Północna, Południowa i Południowo-Wschodnia również wpływają na zakres tego pojęcia, w zależności od ujęcia ich granic. Pojęcie rozumiane jest różnie w zależności od okresu historycznego.

  W 1914 roku, po śmierci Rywki, bożnica wraz z innymi należącymi do niej nieruchomościami zostały nieodpłatnie przekazane Warszawskiej Gminie Starozakonnych. Warunkiem było jedynie utrzymywanie synagogi ze środków przekazanych przez ofiarodawców, zachowanie jej pełnej nazwy oraz odmawianie w święta modlitwy El Male Rachamim za fundatorów.

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.David Peleg (ur. 1942 w Jerozolimie, zm. 27 listopada 2013) – izraelski historyk i dyplomata, w latach 2004-2009 ambasador Izraela w Polsce.

  W 1923 roku synagoga została wyremontowana, a do ściany wschodniej dobudowano półokrągły chór według planów Maurycego Grodzieńskiego. W wyniku tej przebudowy dwa oryginalne witraże z motywem geometrycznej plecionki, umiejscowione w ścianie tylnej, znalazły się w ślepej ścianie, flankując Aron ha-kodesz. W okresie międzywojennym synagoga słynęła z męskiego chóru prowadzonego przez Abrahama Cwi Dawidowicza. Oprócz uroczystości czysto religijnych odbywały się w niej także okolicznościowe koncerty oraz spotkania z okazji świąt oraz ważnych wydarzeń państwowych.

  Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (ZGWŻ) – związek wyznaniowy o strukturze federacji gmin żydowskich liczący ponad 1200 członków. Jest drugą co do liczebności organizacją żydowską w Polsce.Maciej Musiał (ur. 22 stycznia 1952 w Poznaniu) – polski polityk, były wojewoda poznański i wielkopolski, szef KPRM w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000–2001.

  II wojna światowa[]

  W 1939 roku synagoga Nożyków była jedną z pięciu największych synagog w Warszawie. W 1940 roku zamknięta i zdewastowana przez hitlerowców, służyła za stajnie dla koni i magazyn paszy. Po utworzeniu getta warszawskiego znalazła się na terenie tzw. małego getta.

  20 maja 1941 roku władze niemieckie zezwoliły na otwarcie trzech synagog dla wiernych, w tym i synagogi Nożyków. Uroczyste otwarcie nastąpiło w święto Rosz ha-Szana. Modły odprawiał nadkantor Dawid Ajzensztadt, a krótkie i treściwe przemówienie poświęcone Miesiącowi Dziecka wygłosił prof. Majer Bałaban – nowy rabin i kaznodzieja synagogi. W lipcu 1942 roku synagoga została ponownie zamknięta, a po likwidacji tzw. małego getta znalazła się po stronie aryjskiej.

  Stambuł (tur. İstanbul) – największe i najludniejsze miasto Turcji i jej centrum kulturalne, handlowe oraz finansowe. Rozciąga się od północnego wybrzeża morza Marmara po obu stronach Bosforu, cieśniny morskiej między Morzem Śródziemnym a Morzem Czarnym. Położenie zarówno w europejskiej Tracji, jak i azjatyckiej Anatolii sprawia, że Stambuł jest jedną z dwóch (obok rosyjskiego miasta Magnitogorsk) metropolii świata znajdujących się na dwóch kontynentach.Nawa – składowa część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. Oprócz świątyń jednonawowych występują dwu-, trzy-, pięcio- oraz siedmionawowe.

  Podczas powstania warszawskiego synagoga została znacznie uszkodzona podczas walk ulicznych oraz bombardowań, ale jej solidna konstrukcja się nie zawaliła.

  Okres powojenny[]

  Po zakończeniu wojny synagoga została prowizorycznie zabezpieczona i częściowo wyremontowana z funduszy, które w części przeznaczyli ocaleni Żydzi. W lipcu 1945 roku odbyło się w niej pierwsze powojenne nabożeństwo. W sierpniu 1946 roku wizytę w synagodze złożył naczelny rabin Mandatu Palestyny Izaak Herzog.

  Gmina Warszawa-Centrum – dawna gmina miejska (tzw. gmina warszawska) istniejąca w latach 1994-2002 w woj. stołecznym warszawskim i następnie mazowieckim. Siedziba gminy znajdowała się w Warszawie. Gmina obejmowała 7 obecnych dzielnic, położonych centralnie: Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Wola, Żoliborz. Jej powierzchnia wynosiła ok. 122 km², a liczba mieszkańców – ok. 1 miliona. Jednostkę Warszawa-Centrum otaczało 10 innych gmin miasta stołecznego Warszawy, tzw. gminy "wianuszka". Spośród ówczesnych gmin warszawskich jedynie gmina Centrum była podzielona na 7 jednostek pomocniczych – dzielnic (wymienionych wyżej).Trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim – podwodne trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,1 w skali Richtera, którego hipocentrum znajdowało się ok. 30 km pod dnem Oceanu Indyjskiego w pobliżu zachodniego wybrzeża północnej Sumatry (3°31′64″N, 95°85′43″E) 250 km na południowy wschód od Banda Aceh. Główny wstrząs nastąpił 26 grudnia 2004 o godzinie 01:58:53 czasu warszawskiego (00:58:53 UTC, 07:58:53 czasu lokalnego w Dżakarcie i Bangkoku). Według sejsmologów było to czwarte pod względem siły trzęsienie ziemi od roku 1900, od kiedy to prowadzi się ciągłe obserwacje sejsmiczne. Trzęsienie ziemi wywołało fale tsunami, które w ciągu trzech godzin uderzyły w wybrzeża kilku państw Azji Południowo-Wschodniej, a później także Afryki. Sięgające 15 m fale zniszczyły nadmorskie wsie i miasteczka, a także kąpieliska odwiedzane o tej porze roku przez zagranicznych turystów.

  Mimo iż budynek synagogi użytkowała Kongregacja Wyznania Mojżeszowego w Warszawie, to prawnie należał do Zarządu Miasta, który dzierżawił synagogę za bardzo wysoki czynsz. W związku z tym kongregacja postanowiła wystąpić do Sądu Grodzkiego w Warszawie z wnioskiem o przyznanie posiadania nieruchomości zabudowanej synagogą. Proces okazał się dla kongregacji pozytywny, ale Prokuratoria Generalna odwołała się od wyroku z uzasadnieniem, że ówczesna (w roku 1948) kongregacja nie miała nic wspólnego z dawną gminą żydowską. Po ponownym procesie synagoga stała się własnością kongregacji.

  Talmud (hebr. תלמוד talmud = nauka) – jedna z podstawowych (choć nie jest uznawana za świętą) ksiąg judaizmu. Został napisany językiem judeo-aramejskim. Talmud jest komentarzem do biblijnej Tory, w którym wyjaśniono jak przestrzegać prawa zawartego w Torze w warunkach, jakie zapanowały wśród Żydów wypędzonych z Palestyny w II w. n.e. Można powiedzieć, że Talmud jest czymś w rodzaju katechizmu obowiązującego wyznawców tradycyjnego judaizmu.Henryk Józef Muszyński (ur. 20 marca 1933 w Kościerzynie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy chełmiński w latach 1985–1987, biskup diecezjalny włocławski w latach 1987–1992, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1992–2010, prymas Polski w latach 2009–2010, od 2010 arcybiskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej.
  Boczne wejście na babiniec

  Wkrótce przystąpiono do małych napraw i w 1951 roku nastąpiło jej pierwsze, powojenne, oficjalne otwarcie. W 1968 roku synagogę zamknięto, a modły odbywały się w pokoju znajdującym się w przyległym budynku przy ulicy Twardej 6. Po likwidacji Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Warszawie synagoga przeszła na własność Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego. W latach 1977–1983 przeprowadzono gruntowny remont synagogi, którego celem było przywrócenie jej wyglądu z początku XX wieku oraz dobudowano od strony wschodniej aneks, w którym obecnie (w 2009) mieszczą się biura Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz stołówka koszerna. Wówczas z wnętrza synagogi zniknęło wiele oryginalnych elementów, m.in. gwiazdki na suficie apsydy czy bima. Pracami kierował warszawski oddział Pracowni Konserwacji Zabytków reprezentowany przez dwie architektki, Hannę Szczepanowską i Ewę Dziedzic.

  Rimonim (hebr. Owoce granatu) - ozdobne zwieńczenia dwóch drążków, na które nawijany jest pergaminowy zwój Tory. Nawiązują one do owocu granatu, czyli symbolu kapłaństwa.Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – organ pomocniczy zapewniający realizację konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Działa na podstawie art. 143 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997. Prezydent RP nadaje Kancelarii statut oraz powołuje i odwołuje jej szefa.

  Dnia 18 kwietnia 1983 roku, w 40. rocznicę powstania w getcie warszawskim, po raz kolejny uroczyście otwarto synagogę. Na tę uroczystość przybyli m.in. naczelny rabin Tel Awiwu Icchak Frenkel, arcybiskup Kazimierz Majdański, przedstawiciele rządu PRL, władz miejskich Warszawy, przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych. Przybyłych powitał Mozes Finkelstein, przewodniczący Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego. W 1985 roku odbyła się bar micwa Mateusza Kosa, pierwsza tego typu uroczystość w Polsce od wielu lat.

  Jan Nowak-Jeziorański, właśc. Zdzisław Antoni Jeziorański pseud. „Janek”, „Jan Zych” (ur. 2 października 1914 w Berlinie, zm. 20 stycznia 2005 w Warszawie) – polski polityk, politolog, działacz społeczny, dziennikarz i żołnierz AK, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie. Kawaler Orderu Orła Białego.Wojska lądowe – rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do wykonywania zadań operacyjnych przede wszystkim na obszarach lądowych.

  Od 1988 roku po raz pierwszy od czasu zakończenia II wojny światowej warszawska społeczność żydowska mogła odprawiać modły w synagodze z rabinem. W tym bowiem roku do Warszawy przybył ówczesny naczelny rabin Polski Pinchas Menachem Joskowicz. Od 1990 roku wspomagał go Michael Schudrich, rabin Warszawy i naczelny rabin Polski. W 1989 roku synagoga otrzymała od ofiarodawców ze Stanów Zjednoczonych nowy zwój Tory, który w pełni odpowiadał wymogom religijnym warszawskiej społeczności żydowskiej. Wcześniej bowiem brakowało takiego egzemplarza w Warszawie.

  Kabalat Szabat (hebr. i jid. - קבלת שבת) - powitanie szabatu, praktykowane w judaizmie, odbywające się w piątek wieczorem. Podczas uroczystości odśpiewane zostają niektóre psalmy, odczytywana jest Pieśń nad Pieśniami, zapalane są świece szabatowe, po czym odbywa się kolacja szabasowa.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  19 kwietnia 1993 roku podczas uroczystego nabożeństwa z okazji 50. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, po raz pierwszy w historii stosunków chrześcijańsko-żydowskich biskup katolicki, arcybiskup Henryk Muszyński i rabin Warszawy Michael Schudrich modlili się wspólnie w synagodze.

  Próba podpalenia synagogi[]

  Na początku lat 90. doszło do kilku aktów antysemickich. Najgroźniejszy z nich wydarzył się w nocy z 25 na 26 lutego 1997 roku, kiedy to bożnicę próbowano podpalić. Dzięki szybkiej reakcji pewnego przechodnia oraz sprawnej akcji straży pożarnej zniszczeniu uległ jedynie przedsionek synagogi. Sprawcy podpalenia nie zostali schwytani, a w mediach pojawiły się sugestie o prowokacyjnym charakterze zdarzenia, o czym miał świadczyć brak reakcji znajdującego się w pobliżu policjanta, a następnie przeprowadzenie bez zgody prokuratury rewizji i zatrzymań w środowisku antykomunistycznej Ligi Republikańskiej, które nie przyniosły żadnych efektów dla śledztwa.

  Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej – organizacja żydowska powstała w 1991 roku, mająca na celu przede wszystkim ochronę praw kombatantów żydowskich i osób poszkodowanych podczas II wojny światowej. Jest członkiem Światowej Federacji Żydów Weteranów i Federacji Stowarzyszeń Żydowskich w Polsce. Liczy około 1000 członków.Abraham Cwi Dawidowicz (1887-1942) - pedagog, kompozytor, autor licznych pieśni, dyrygent chóru w warszawskiej Synagodze Nożyków i w Wielkiej Synagodze Warszawskiej przy ul. Tłomackie.

  W 1999 roku gmina Warszawa-Centrum wsparła finansowo restaurację spalonego wejścia.

  Lata 2000–2005[]

  W 2001 roku gmina Warszawa-Centrum przekazała synagodze 500 tysięcy złotych, które wykorzystano na osuszanie piwnic i zabezpieczenie przed wilgocią fundamentów.

  12 października 2001 roku do synagogi trafiły przedmioty kultu religijnego, które zostały zrabowane przez hitlerowców z jednej z warszawskich synagog i w 1943 roku złożone w Muzeum Narodowym w ramach przymusowego zarządu sprawowanego przez władze okupacyjne. W uroczystości przekazania judaików uczestniczył szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Musiał. Większość została umieszczona w szklanym sześcianie w przedsionku synagogi. Wśród odzyskanych przedmiotów znalazły się:

  Polska Unia Studentów Żydowskich (PUSŻ) - istniejąca w latach 1992-2007 organizacja skupiająca młodych polskich Żydów. Była członkiem Europejskiej i Światowej Unii Studentów Żydowskich. Głównym celem była integracja środowiska młodzieżowego i edukacja.Pinchas Menachem Joskowicz (ur. 1924 w Zduńskiej Woli, zm. 26 listopada 2010 w Jerozolimie) – rabin chasydzki Ger, w latach 1988–1999 naczelny rabin Polski.
  Judaica
  2007-08-22 Nozyk Synagogue 1305.jpg
  2007-08-22 Nozyk Synagogue 1299.jpg
 • aksamitny parochet, utkany jedwabną przędzą i srebrną nicią, cekinami i szkiełkami wykonany w Polsce w 1908 roku,
 • aksamitna sukienka na Torę, utkana jedwabną przędzą i srebrną pozłacaną nicią, cekinami i szkiełkami wykonana w Polsce w 1903 roku, przechowywana w Aron ha-kodesz,
 • jedwabno-aksamitna, haftowana sukienka na Torę wykonana w Polsce w 1922 roku,
 • srebrny, rytowany i sztancowany rimonim wykonany we Wrocławiu w 1864 roku,
 • srebrny tas wykonany w latach 1821–1841 przez złotnika Johanna Augusta Gebhardta w Berlinie, przechowywany w Aron ha-kodesz,
 • mosiężny świecznik szabatowy, z napisami „Do zapalania świec” i „Święty szabat”, wykonany w Polsce w XVIII wieku,
 • srebrna, rytowana, sztancowana i filigranowa balsaminka wieżyczkowa wykonana w Gdańsku na początku XIX wieku,
 • alabastrowa lampa chanukowa wykonana w Polsce w 1939 roku
 • megilla spisana na pergaminie z drewnianym futerałem, wykonana prawdopodobnie w Niemczech w XIX wieku.
 • Od września do listopada 2002 roku trwał remont fasady synagogi, na której jeszcze były widoczne nadpalenia po ostatniej próbie podpalenia. Podczas remontu uzupełniono tynki i stiuki, wymieniono okna i elementy blacharskie, odrestaurowano schody, a ścianę do wysokości pierwszego piętra pokryto preparatem antygraffiti. Zmieniono również kolor fasady na żółty, w miejsce piaskowoszarego, który nawiązywał do dobudowanej do synagogi nowej części. Renowacja prowadzona była pod kierunkiem konserwatorów Grażyny Babut-Prykiel i Piotra Grzegorza Mądracha i sfinansowana przez Fundację Ronalda S. Laudera. Wrócił też na swoje miejsce nad drzwiami przedsionka, witraż „Jestem który, jestem” ofiarowany, zaprojektowany i wykonany przez warszawskiego artystę Tomasza Łączyńskiego prowadzącego pracownię Sztuka-Szkło. 6 listopada w przedsionku synagogi uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą sponsorowi remontu. Na tę uroczystość specjalnie przyleciał ze Stanów Zjednoczonych Ronald S. Lauder.

  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.Małgorzata Niezabitowska (ur. 25 listopada 1948 w Warszawie) – polska dziennikarka, rzecznik prasowy rządu Tadeusza Mazowieckiego (1989–1991), żona fotografa Tomasza Tomaszewskiego.

  3 stycznia 2003 roku nieznani sprawcy dokonali próby dewastacji synagogi, między innymi wbijając gwoździe w drzwi głównego wejścia. W kwietniu 2003 roku w synagodze złożył wizytę prezydent Izraela Mosze Kacaw, podczas której wręczył pięciorgu Polakom medale i dyplomy „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Wcześniej uczestniczył w uroczystości wprowadzenia nowych zwojów Tory, które podarowała jedna z chicagowskich synagog.

  Premier (z fr. premier - pierwszy, od łac. primus - pierwszy) – w wielu krajach szef rządu. W Polsce oficjalnie nazywany prezesem Rady Ministrów (w okresie II Rzeczypospolitej w użyciu były również terminy: prezydent ministrów oraz prezes ministrów). W innych krajach nazywany: pierwszy minister (Wielka Brytania - Prime Minister), kanclerz (Niemcy, Austria - Kanzler), prezydent ministrów (Ministerpräsident) – landy niemieckie, minister stanu (Statsminister) - kraje skandynawskie.Monika Krajewska (ur. w Warszawie) – polska artystka zajmująca się wycinanką żydowską oraz żydowską sztuką nagrobną. Żona filozofa i publicysty Stanisława Krajewskiego.

  22 listopada 2003 roku w synagodze odbyła się uroczystość żałobna dla uczczenia pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Stambule z udziałem m.in. ambasadorów Turcji i Izraela. W styczniu 2004 roku Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie przejęła aktem darowizny na własność synagogę Nożyków, która wówczas była własnością Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

  Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.Ornament (z łac. ornare - zaopatrzyć, ozdabiać) – motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w architekturze lub sztukach plastycznych. Motywy te, złożone z drobnych elementów, mogą pokrywać całą powierzchnię, występować tylko w określonych polach albo przybierać formę pasową. Mogą także współgrać z tektoniką lub nad nią dominować. Zazwyczaj ornament nie jest elementem niezbędnym dla istnienia struktury danego przedmiotu czy budowli, a jedynie jest stosowany jako element podziału określonej kompozycji.

  20 stycznia 2005 roku w synagodze odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w intencji ofiar tsunami w Azji. Modlitwy prowadzili rabin Michael Schudrich, ksiądz Michał Czajkowski oraz biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Zdzisław Tranda. Obecni byli ambasadorzy Indonezji, Sri Lanki, Indii, Tajlandii, a także ambasador Izraela Dawid Peleg oraz inni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. 25 stycznia odbyło się nabożeństwo żałobne pamięci Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a 2 maja w intencji izraelskich żołnierzy i ofiar ataków terrorystycznych.

  Restauracja (architektura) – zespół działań zmierzających do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej budowli jej dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej. Prace restauratorskie przeprowadzane są na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych w postaci planów, zdjęć itp. z użyciem oryginalnych detali i zachowaniem ocalałych fragmentów budowli.Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").

  8 kwietnia 2005 roku w synagodze odbyły się modlitwy żałobne związane ze śmiercią papieża Jana Pawła II. W uroczystościach uczestniczyli zarówno Żydzi, jak i osoby innych wyznań, w tym naczelny rabin Polski Michael Schudrich, ambasador Izraela Dawid Peleg oraz ksiądz Michał Czajkowski. Podczas siódmej pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II miał w planach odwiedzenie synagogi, jednak zgody na to nie wyraził ówczesny rabin warszawski Pinchas Menachem Joskowicz.

  Balustrada – ażurowe lub pełne zabezpieczenie (ogrodzenie) schodów, tarasów, balkonów, dachów, wiaduktów, mostów itp., montowane zazwyczaj na krawędzi zabezpieczanego elementu i pełniące jednocześnie funkcję ozdobną. Balustrada może być również ażurową przegrodą pomiędzy pomieszczeniami (np. w kościołach oddziela prezbiterium od nawy).Wojciech Jaruzelski został powołany przez Sejm PRL na stanowisko premiera 11 lutego 1981 po odwołaniu Józefa Pińkowskiego, który wcześniej zastąpił Edwarda Babiucha. Zmiany na stanowisku premiera nie pociągnęły za sobą odwołania rządu – gen. Jaruzelski przejął gabinet w dotychczasowym składzie. Rząd istniał do 6 listopada 1985 r.

  6 maja 2005 roku nastąpiło wniesienie trzecich zwojów Tory do synagogi. Zostały one ufundowane przez mieszkającą w Stanach Zjednoczonych rodzinę zmarłego w 2003 roku, Jacka Eisnera, warszawskiego Żyda, uczestnika powstania w getcie warszawskim: jego żonę Sarę oraz dzieci: Shirley, Arnolda i Philipa. 18 maja w synagodze z warszawskimi Żydami spotkał się generał Moshe Ya’alon, szef sztabu armii izraelskiej z grupą oficerów i żołnierzy rannych w walce i zasłużonych dla obronności kraju.

  Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) – muzeum sztuki w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury; jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie.Rylec – narzędzie do rytowania używane w niektórych technikach graficznych. Składa się z ostrza stalowego o przekroju rombowym lub kwadratowym, osadzonego w uchwycie o zakończeniu półkulistym.

  Dnia 17 czerwca 2005 roku nastąpiło kolejne uroczyste wniesienie nowych, tym razem już czwartych zwojów Tory do synagogi. Zostały one ufundowane przez mieszkających w Stanach Zjednoczonych Harleya i Marie Lippman z okazji bat micwy ich córki Juliet. Tora powstała w 1886 roku i należała pierwotnie do rodziny polskich Żydów. Zwój z placu Bankowego przez Ogród Saski, ulicę Królewską i Grzybowską nieśli pod baldachimem na przemian mężczyźni. W uroczystości wzięli również udział przebywający w Warszawie oficerowie z izraelskiej armii. 22 stycznia 2006 roku zwoje Tory zostały przewiezione do Lublina i umieszczone w małej synagodze w Jeszywas Chachmej Lublin. Od 11 lutego 2007 roku znajdują się w głównej synagodze jesziwy.

  Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.Kidusz (hebr. קידוש, poświęcenie) – modlitwa zmawiana przez wyznawców judaizmu nad kielichem wina jako forma uświęcenia szabatu zgodna z przykazaniami Dekalogu: Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić (Wj 20,8). Kidusz jest modlitwą na rozpoczęcie szabatu. Zmawia się go w formie błogosławieństwa nadchodzącego święta.

  2006-2008[]

  31 stycznia 2006 roku w synagodze odbyła się modlitwa ekumeniczna z udziałem przedstawicieli kościołów katolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, przedstawicieli polskich muzułmanów i żydów oraz Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ambasady Izraela. Uczestnicy modlili się za ofiary, rannych i rodziny katastrofy budowlanej w Katowicach. Uroczystość prowadził przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Piotr Kadlčik. Ambasador Izraela, Dawid Peleg odczytał list kondolencyjny od prezydenta Izraela Moszego Kacawa. Przed synagogą zebrano datki w wysokości 556 złotych na rzecz ofiar, a Polska Unia Studentów Żydowskich zorganizowała ambulans, w którym oddawano krew.

  Kantor (religia) – instytucja i urząd duchowny w kapitułach, którego obowiązkiem było przewodzenie w śpiewie liturgicznym, współcześnie intonuje podczas nabożeństw pieśni i często śpiewa psalmy..II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  W maju 2006 roku w synagodze odbyła się pierwsza od ponad 60 lat konferencja rabinacka, w której udział wzięło 25 rabinów z krajów Europy Środkowej. Omawiano na niej sprawy edukacji młodzieży, życia codziennego Żydów oraz jak przyciągnąć ludzi do synagogi.

  5 czerwca 2007 roku Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering złożył wizytę w synagodze i spotkał się z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce.

  Pinchas Filip Żarczyński (ur. 28 marca 1981 w Warszawie) – polsko-izraelski rabin, w latach 2008–2010 rabin pomocniczy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.Kibuc (hebr. קִבּוּץ) – spółdzielcze gospodarstwo rolne w Izraelu, w którym ziemia i środki produkcji są własnością wspólną. Kibuce odegrały znaczącą rolę przy tworzeniu państwa Izrael i nadal odgrywają znaczącą rolę w narodowej gospodarce.

  W dniach 16 i 17 listopada 2007 roku modlitwy szabatowe w synagodze prowadził kantor Joseph Malovany, jeden z najlepszych wykonawców hebrajskiej muzyki liturgicznej. Wcześniej dawał on liczne koncerty w synagodze, głównie podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera.

  21 lutego 2008 roku wizytę w synagodze złożył naczelny aszkenazyjski rabin Izraela Jona Metzger. Była to pierwsza od 60 lat wizyta naczelnego rabina Izraela w Polsce. W synagodze rabin Metzger rozmawiał o kondycji polskiej społeczności żydowskiej z przedstawicielami działających w kraju organizacji: m.in. Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Dzieci Holokaustu, Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Jointu, Sochnutu, Żydowskiej Ogólnopolskie Organizacji Młodzieżowej oraz Ambasady Izraela w RP. Następnie wygłosił przemówienie na otwartym spotkaniu z członkami warszawskiej gminy żydowskiej. Na pamiątkę naczelny rabin Polski Michael Schudrich i przewodniczący ZGWŻ Piotr Kadlčik podarowali rabinowi Metzgerowi zdjęcie z 1946 roku, kiedy w synagodze wizytę złożył ówczesny naczelny rabin Palestyny Izaak Herzog.

  Kongregacja Wyznania Mojżeszowego w Warszawie - kongregacja żydowska powstała w 1946 roku w Warszawie, będąca prawnym kontynuatorem Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego w Warszawie, powstałego w 1945 roku. Kongregacja wchodziła w skład Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego.Tel Awiw-Jafa (hebr. תֵּל־אָבִיב-יָפוֹ, trl. Tel Aviv-Yafo, trb. Tel Awiw-Jafo; arab. تل ابيب-يافا trl. Til Abīb-Yāfū, trb. Til Abib-Jafu), zwyczajowo nazywane Tel Awiw, jest drugim pod względem wielkości miastem Izraela. Miasto jest położone w Dystrykcie Tel Awiwu na nadmorskiej równinie Szaron leżącej nad Morzem Śródziemnym. Tel Awiw zajmuje powierzchnię 51,8 km², będąc największym i najludniejszym miastem obszaru metropolitalnego Gusz Dan. Miasto jest zarządzane przez władze miejskie Tel Awiwu-Jafy, na czele których stoi burmistrz Ron Huldai.

  8 marca w synagodze odbyły się modlitwy w intencji poszkodowanych i ofiar zamachu na jesziwę Mercaz HaRav w Jerozolimie. 14 kwietnia w budynku synagogi odbyło się spotkanie lokalnej społeczności żydowskiej z prezydentem Izraela Szymonem Peresem.

  18 maja 2008 roku w synagodze odbyły się modlitwy w intencji zmarłej Ireny Sendlerowej z udziałem m.in. Michaela Schudricha, Piotra Kadlčika, Dawida Pelega oraz Elżbiety Ficowskiej. 25 sierpnia odbyło się uroczyste nabożeństwo żałobne w intencji Bronisława Geremka. W uroczystościach wzięli wdział m.in. Marcin Geremek, były premier Tadeusz Mazowiecki, Konstanty Gebert, a modlitwom przewodniczył rabin Michael Schudrich.

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Materiały archiwalne (archiwalia) – są to, zgodnie z polskim prawem archiwalnym, dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A"; materiały archiwalne powstają m.in. w jednostkach organizacyjnych wytypowanych i znajdujących się pod nadzorem właściwego archiwum państwowego. Zgodnie z Ustawą archiwa państwowe mają prawo objąć nadzorem jedynie państwowe jednostki organizacyjne. Przy obejmowaniu nadzorem archiwalnym jednostek organizacyjnych uwzględniany jest m.in.: rodzaj jednostki organizacyjnej, przedmiot i charakter jej działalności, znaczenie dla regionu lub kraju. W momencie objęcia nadzorem archiwum państwowego jednostka taka staje się wytwórcą materiałów archiwalnych.

  5 grudnia 2008 roku w synagodze odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zamachów terrorystycznych w Mumbaju. Uczestniczyli w nich przedstawiciele społeczności żydowskiej z Polski, chasydzi z Chabad-Lubawicz z rabinem Szalomem Ber Stamblerem oraz ambasadorowie Izraela, Indii, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

  Chanuka (hebr. חנוכה) – święto żydowskie trwające osiem dni, poczynając od 25 dnia miesiąca kislew. Upamiętnia ono cudowne wydarzenie zaszłe podczas powstania Machabeuszów pod wodzą Judy Machabeusza.Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Od sierpnia do 31 grudnia 2008 roku trwał gruntowny remont synagogi, podczas którego odnowiono elewacje budynku oraz nadano im nową żółto-brzoskwiniową kolorystykę. Odtworzono rozsypujące się elementy ozdobne elewacji, m.in. ornamentykę w stylu bizantyńskim i mauretańskim, zainstalowano nowoczesny system odstraszania ptaków oraz zabezpieczono fundamenty metalową obręczą i opaską z białego kamienia. Wewnątrz synagogi odmalowano nawy główne, wyremontowano klatki schodowe oraz odnowiono posadzkę z piaskowca. Remont kosztował 1,215 milionów złotych, z czego 750 tysięcy wyłożył stołeczny konserwator zabytków, resztę Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Renowację synagogi zaprojektowali: Joanna Kwiećińska, Małgorzata Pastewka i Sławomir Stankiewicz. Remont wykonały firmy Renova i Zemart Prime.

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Stiuk – materiał zdobniczy w postaci tynku szlachetnego, mieszanina gipsu, wapienia i drobnego piasku lub pyłu marmurowego, łatwa do formowania, szybko twardniejąca. Często barwiona na różne kolory, nakładana na podłoże (ściany i elementy architektoniczne), gładzona i polerowana po wyschnięciu. Używana najczęściej we wnętrzach budowli.

  Wizyta prezydenta RP[]

  Prezydent Lech Kaczyński w synagodze im. Nożyków

  21 grudnia 2008 roku w synagodze odbyła się ceremonia zapalenia pierwszej świeczki chanukowej oraz uroczysta modlitwa z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji wizytę w synagodze złożył prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską. Była to pierwsza po II wojnie światowej wizyta urzędującego prezydenta RP w synagodze.

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.Strzelanina w jesziwie Merkaz HaRaw w Jerozolimie - zamach na jesziwę Merkaz HaRaw w Jerozolimie, dokonany późnym wieczorem 6 marca 2008 roku. Był to pierwszy zamach w Jerozolimie od czterech lat.

  Parę prezydencką przywitał śpiew dziecięcego chóru żydowskiego Havaynu z Zespołu Szkół Lauder-Morasha w Warszawie, który zaśpiewał pieśń Shalom Aleichem oraz Piotr Kadlčik, który wygłosił przemówienie. Następnie Chór Żydowski CLIL odśpiewał Mazurka Dąbrowskiego oraz pieśń partyzantów żydowskich z getta warszawskiego Zog Nit Keinmol, po czym rabini Michael Schudrich, Efraim Meisles, Maciej Pawlak i Pinchas Żarczyński odmówili w języku polskim modlitwę za ojczyznę napisaną przez rabina Mojżesza Schorra oraz współczesną modlitwę autorstwa rabina Boaza Pasha, wypowiedzianą po hebrajsku i po polsku.

  Kazimierz Jan Majdański (ur. 1 marca 1916 w Małgowie, zm. 29 kwietnia 2007 w Łomiankach) – polski biskup rzymskokatolicki, teolog, biskup pomocniczy włocławski w latach 1963–1979, biskup szczecińsko-kamieński w latach 1979–1992, arcybiskup ad personam, od 1992 do 2007 arcybiskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.Piotr Krzysztof Kadlčik (ur. 11 stycznia 1962 w Warszawie) – polski filolog, tłumacz i działacz społeczności żydowskiej, działacz opozycji demokratycznej w PRL.

  Przed przemówieniem prezydenta przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie wręczyli Lechowi Kaczyńskiemu tekst modlitwy za ojczyznę, zapisany w języku hebrajskim w formie klasycznej żydowskiej wycinanki, przygotowanej przez Monikę Krajewską. W przemówieniu prezydent m.in. podziękował za modlitwę za Rzeczpospolitą Polską oraz przypomniał społeczność żydowską, która zamieszkiwała w okresie międzywojennym Polskę. Następnie pierwszą chanukową świeczkę zapalili wspólnie naczelny rabin Polski Michael Schudrich, Lech Kaczyński oraz attaché ds. kultury Ambasady Izraela w Polsce Alon Simhayoff.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Aksamit (późnogr. heksámitos "złożony z sześciu nici") – tkanina bawełniana z krótką okrywą włosową (bawełnianą, jedwabną lub wełnianą) uzyskiwana przez wprowadzenie między nitki osnowy i wątku dodatkowych nitek runowych w formie pętelek, które pozostawiono nierozcięte (aksamit pętelkowy) lub rozcinano (aksamit strzyżony). Produkuje się też aksamity, w których stosuje się obie te techniki.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
  Majer Samuel Bałaban (hebr. מאיר בלבן; ur. 20 lutego 1877 we Lwowie, zm. 26 grudnia 1942 w Warszawie) – polski historyk, orientalista i pedagog żydowskiego pochodzenia, rabin, jeden z najwybitniejszych badaczy dziejów Żydów w Polsce, współredaktor „Nowego Życia”.
  Bat micwa (hebr. בת מצווה, dosł. córka przykazania) – żydowska uroczystość religijna, związana z wejściem dziewczyny w okres dorosłości, odpowiednik bar micwy. W zależności od tradycji może być obchodzona w jej 12. (na ogół) lub 13. roku życia.
  Chór – zespół muzyczny składający się z wokalistów wykonujący utwór jedno- lub wielogłosowy, a cappella bądź z akompaniamentem. Najczęściej prowadzony przez dyrygenta lub chórmistrza.
  Bima (hebr. בימה) w nazewnictwie aszkenazyjskim lub tewa (hebr. תבה) w nazewnictwie sefardyjskim – podwyższone miejsce stawiane w centrum synagogi, zbudowane w formie namiotu, altany z balustradą lub kratą i baldachimem, lub w formie kapliczki z dachem w kształcie kopuły z latarnią. Wewnątrz znajduje się stół do wykładania i czytania Tory. Bima służy także jako mównica, miejsce z którego kantor prowadzi modły.
  Aukcja internetowa – rodzaj aukcji przeprowadzanej za pośrednictwem Internetu. Punktem wyjścia jest zwykle cena wywoławcza, od której zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez potencjalnych nabywców coraz wyższej ceny za oferowany towar. Zakupu dokonuje podmiot, który w ramach licytacji zaproponuje najwyższą cenę.
  Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu – stowarzyszenie powstałe w 1991, grupujące wspólnotę osób ocalonych z Holocaustu, którzy urodzili się pomiędzy 1925 a 1945. Stowarzyszenie ma charakter edukacyjny i samopomocowy. Jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Żydowskich w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.128 sek.