• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sympleks - telekomunikacja

  Przeczytaj także...
  Telemetria – dziedzina telekomunikacji zajmująca się technikami przesyłu wartości pomiarowych na odległość. Polega ona zazwyczaj na umieszczaniu w terenie urządzeń, które dokonują pomiaru wybranej wielkości oraz automatycznego przesyłu danych drogą radiową lub telefoniczną do centrali. Do przesyłania wyników pomiarów używa się układów radiowych, modemów, Internetu oraz sieci telefonii komórkowej.Transmisja dwukierunkowa (dupleks, ang. duplex) to, w informatyce i telekomunikacji, określenie połączenia, w którym możliwe jest nadawanie i odbieranie informacji w obu kierunkach. Nadajnik i odbiornik mogą zamienić się funkcjami lub pełnią te funkcje jednocześnie. Wyróżnia się następujące typy dupleksu:
  Nawigacja satelitarna – rodzaj radionawigacji wykorzystujący fale radiowe ze sztucznych satelitów w celu określania położenia punktów i poruszających się odbiorników wraz z parametrami ich ruchu w dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi.
  Transmisja typu simpleks

  Simpleks (ang. Simplex) – w telekomunikacji (najczęściej w radiokomunikacji) określenie połączenia w którym transmisja odbywa się jednostronnie z nadajnika do odbiornika. Stosowany w prostych sieciach radiotelefonicznych do wymiany informacji na jednym kanale bez konieczności pośrednictwa stacji retransmisyjnych w tzw. trybie DMO – łączności bezpośredniej.

  Interfejs IEEE 1284 – nazwa 25-pinowego złącza w komputerach osobistych. IEEE 1284 jest portem równoległym wykorzystywanym w głównej mierze do podłączenia urządzeń peryferyjnych: drukarki, skanery, plotery. Został opracowany w 1994 r. przez konsorcjum Network Printing Alliance jako standard zapewniający wsteczną kompatybilność z używanym od lat 70. jednokierunkowym portem Centronics. Zwany jest też portem LPT lub portem równoległym (błędne uproszczenie wynikające z faktu, iż zwykle jest jedynym portem równoległym wyprowadzonym na zewnątrz komputera PC).Smart TV (inaczej Connected TV, Telewizja 3G lub Telewizja inteligentna) - telewizja łącząca w odbiornikach telewizyjnych tradycyjne usługi linearne, czyli treści dosyłane przez nadawcę telewizyjnego, z usługami nielinearnymi dostępnymi przy użyciu Internetu. Smart TV czy Connected TV, to nie konkretny system, a trend polegający na integracji usług dostępnych przez Internet z tradycyjną telewizją w jednym urządzeniu. Dostępność usługi, polega na tym, że program telewizyjny jest nadawany drogą satelitarną, naziemną lub kablową, a usługi dodatkowe dostepne są z Internetu poprzez specjalne portale internetowe. Jednak o tym, co będzie udostępniane w tej usłudze, decyduje nadawca stacji telewizyjnej, który może oferować wyłącznie własne serwisy lub podpisać umowy z firmami zewnętrznymi (np. sklepami internetowymi). Natomiast dostępność serwisu uzależniona jest od dostawcy usług telewizyjnych, który to powinien taką funkcję włączyć.

  Przełącznik jest mechaniczny (nie ma rozróżnienia częstotliwościowego), w stanie spoczynku nastawiony na odbiór – blokuje nadawanie. Przykładowymi urządzeniami korzystającymi z tego typu transmisji są:

  Duosimpleks – sposób transmisji informacji w systemach radiowych. Charakteryzuje się jednym kanałem dwuczęstotliwościowym, nadawanie oraz odbiór występuje na przemian poprzez tzw. przełączanie. Łączność między użytkownikami odbywa się poprzez dyspozytora.Mysz komputerowa, myszka (ang. mouse) – urządzenie wskazujące używane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu komputerowego.
 • komercyjne radio i telewizja (jednak nie telewizja hybrydowa),
 • systemy otwierania bram i drzwi,
 • bezprzewodowe mikrofony,
 • modele zdalnie sterowane,
 • pagery,
 • myszy komputerowe,
 • transmisja multicast przez Internet,
 • nawigacje satelitarne np. GPS (dotyczy komunikacji między urządzeniem a satelitami),
 • telemetria,
 • drukarki korzystające z portu Centronics w trybie SPP.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • dupleks
 • duosimpleks
 • Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.Pager – elektroniczne urządzenie pracujące w sieciach przywoławczych, używane do komunikowania się poprzez krótkie informacje odczytywane z wyświetlacza.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Multicast to sposób dystrybucji informacji, dla którego liczba odbiorców może być dowolna. Odbiorcy są widziani dla nadawcy jako pojedynczy grupowy odbiorca (host group) dostępny pod jednym adresem dla danej grupy multikastowej. Multicast różni się od unicastu zasadą działania i wynikającą stąd efektywnością. W transmisji multicastowej po każdym łączu sieciowym dystrybuowana informacja jest przekazywana jednokrotnie, podczas gdy w unicastowej dystrybucji informacji do n odbiorców po niektórych łączach biorących udział w transmisji komunikat może być w najgorszym razie przesyłany nawet n razy. Wynika to z tego, że w transmisji unicastowej każdy komunikat ma przypisany dokładnie jeden adres docelowy, który identyfikuje jednoznacznie jeden węzeł sieci. Tak więc nawet jeśli dany komunikat po drodze do dwóch różnych węzłów sieci wykorzystuje to samo łącze, wysłane muszą zostać dwa niezależne komunikaty (o tej samej treści i innym adresie docelowym). W transmisji multicastowej unika się wielokrotnego wysyłania tego samego komunikatu do wielu odbiorców (na przykład dzięki adresowaniu grupowemu, tzn. posługiwaniu się adresami, które nie identyfikują pojedynczych węzłów sieci, lecz ich grupy).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.