• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Syllogomania  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Trauma lub uraz psychiczny – trwała zmiana w psychice, która spowodowana jest gwałtownym i przykrym przeżyciem. Trauma może oznaczać także to co powoduje w psychice trwałą zmianę, nagłe wzruszenie. Eksmisja – usunięcie kogoś z zajmowanego lokalu lub z nieruchomości, z reguły na podstawie wyroku orzekającego eksmisję.
  Mieszkanie syllogomana
  W pokoju syllogomana widoczne wąskie ścieżki pomiędzy sprzętami
  Dostęp do kuchenki mikrofalowej jest praktycznie uniemożliwiony
  Część sprzętów pozostaje nierozpakowana

  Syllogomania (zespół zbieractwa, patologiczne zbieractwo, ang. compulsive hoarding, w USA pot. messy house syndrome, w lit. niem. Vermüllungssyndrom) – nabywanie lub trudności z pozbywaniem się rzeczy nieużytecznych bądź o małej dla innych osób wartości. Powoduje dezorganizację życia społecznego i zawodowego bądź obniżenie ich poziomu, a także ograniczenie przestrzeni życiowej chorego. W konsekwencji nie może on korzystać z pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

  Żałoba – tradycyjne uzewnętrznione odzwierciedlenie tego co się dzieje z kimś, kto stracił bliskiego. Żałoba, a przeżywanie straty to dwie różne rzeczy, bo przeżywanie straty zachodzi wewnątrz. Jest to reakcja całego naszego "ja" na stratę.Ergoterapia (gr. ergo - czynię, robię) - rodzaj psychoterapii, forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne.

  Nazwa i występowanie[ | edytuj kod]

  Autorką amerykańskiego pojęcia messie była Sandra Feldon, matematyczka, która przez okres 23 lat cierpiała na syllogomanię. Według Feldon w Stanach Zjednoczonych około 33 miliony osób dotyka różnie nasilony syndrom patologicznego zbieractwa (12% populacji kraju). W Europie Zachodniej liczbę tę szacuje się zwykle bardziej oszczędnie – na poziomie kilku procent. Według innych źródeł w USA i Europie osoby dotknięte syllogomanią stanowią 2–6% populacji. W Londynie, w wyniku przeprowadzonych w 2013 badań, ustalono liczbę patologicznych zbieraczy na 1,5% ogółu mieszkańców. 20% Amerykanów ma (z różnych przyczyn) problemy z wyrzucaniem przedmiotów.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.
  Bracia Collyer, czyli Homer Lusk Collyer (ur. 6 listopada 1881 w Nowym Jorku, zm. 21 marca 1947 tamże) oraz Langley Wakeman Collyer (ur. 3 października 1885 w Nowym Jorku, zm. około 9 marca 1947 tamże) – dwójka amerykańskich braci z Nowego Jorku, którzy (przede wszystkim Langley) są uważani za najsłynniejszych syllogomanów w historii. Przez dziesięciolecia bracia żyli razem w odosobnieniu, w swoim mieszkaniu w nowojorskim Harlemie przy Piątej Alei 2078 (na rogu 128. Ulicy), gdzie obsesyjnie gromadzili książki, meble, instrumenty muzyczne i setki innych przedmiotów. Lokal wyposażony był w pułapki w korytarzach i przy drzwiach, tak aby zaskoczyć i unieszkodliwić ewentualnych intruzów. W marcu 1947 obaj zostali znalezieni martwi w swoim mieszkaniu, otoczeni ponad 140 tonami zebranych przedmiotów, które zgromadzili przez kilkadziesiąt lat patologicznego zbieractwa. Od lat 60. XX wieku, w miejscu ich domu, utworzono niewielki park, nazwany ich imieniem.
  Nerwica lękowa wieku dziecięcego, której dominujacą cechą jest nadmierny i nieadekwatny lęk przed rozdzieleniem z pierwotnym obiektem przywiązania (zazwyczaj jednym lub obojgiem rodziców) i (lub) otoczeniem domowym; najczęstsze objawy to nierealistyczna obawa nieszczęść, które mogą spotkać obiekt przywiązania, kiedy jest on nieobecny, natrętny strach przed zgubieniem się, porwaniem lub nawet śmiercią, kiedy pozostaje się rozdzielonym, wycofanie społeczne.
  Leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki) (ATC N 06 A) − grupa leków psychoaktywnych, wywierająca terapeutyczny wpływ na podstawowe i wtórne cechy zespołu depresyjnego, w tym na chorobowe zaburzenia nastroju. Leki te znajdują również zastosowanie w leczeniu innych zaburzeń psychicznych: zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, fobii społecznej, w terapii wspomagającej bólu.
  Znaczek pocztowy – znak pocztowy, służący jako środek uiszczenia opłaty za usługi pocztowe. Przeważnie jest w postaci małego papierowego prostokąta przyklejanego do koperty.
  Kompleks Edypa jest pojęciem wprowadzonym do psychoanalizy przez Zygmunta Freuda. Mitycznym prawzorem jest Edyp, grecki król Teb, który, nie znając swoich biologicznych rodziców, zabił ojca, a potem ożenił się z matką i miał z nią dzieci.
  Rozwód – rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz owdowienia i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo. Wśród rozwodów możemy wyróżnić dwa typy:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.746 sek.