• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sygnaturka - podpis

  Przeczytaj także...
  Faksymile – kopia podpisu odbita sposobem mechanicznym na dokumencie. Dopuszczona przez KC w odniesieniu do dokumentów na okaziciela, a przez KSH – w odniesieniu do akcji.Sygnatura (średniowieczna łac. signatura – oznaczenie, pieczęć; łac. signare – znaczyć, pieczętować) - znak lub ciąg znaków stanowiący jednoznaczny, niepowtarzalny identyfikator obiektu, przedmiotu lub dokumentu, np.:
  Netykieta (kontaminacja net (ang.) – „sieć” i etiquette (fr.) – „formy zachowania się”) – zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci (ang. net).

  Sygnaturka (w skrócie sig) – rodzaj podpisu umieszczonego na końcu wiadomości i oddzielonego od jej treści za pomocą delimitera.

  Zgodnie z netykietą sygnaturka powinna liczyć nie więcej niż 4 linie po 80 znaków każda. Czasami w sygnaturkach umieszcza się ASCII-Art i wtedy mogą one być nieco dłuższe.

  Poza Usenetem sygnaturki stosowane są często w poczcie elektronicznej i na forach dyskusyjnych. Występują też sygnaturki graficzne, najczęściej spotykane na forach związanych z grafiką komputerową lub z projektami BOINC. Do najbardziej rozpowszechnionych typów sygnaturek graficznych należy zaliczyć userbary.

  Userbar – mała grafika w kształcie wydłużonego poziomo prostokąta, przeznaczona do użycia jako sygnaturka na forach dyskusyjnych, zwykle określająca zainteresowania użytkownika.Wrotka (od ang. wrote – napisał(-a)) to zamieszczony na początku wiadomości internetowej krótki tekst informujący, zgodnie z prawem autorskim, o źródle cytowanej wypowiedzi.

  Dynamiczna sygnaturka[]

  W zależności od skryptu użytego do generowania sygnaturki podpis może być zmieniany po odświeżeniu strony www bądź różny dla różnych użytkowników. Jest to cecha odróżniająca go od innych typów sygnaturek. Sygnaturka może zawierać zmienny tekst (np. adres IP użytkownika) lub obrazek (np. licznik odwiedzin strony WWW).

  ASCII-Art to sposób tworzenia bardzo prostych rysunków w programach komputerowych, w których pracuje się z tekstem (np. edytory, programy pocztowe, itp.). Rysunki te są układane za pomocą zwykłych znaków ASCII, stawianych na obszarze o stałej szerokości kolumn (stałej ilości znaków w każdym wierszu) oraz o stałej wysokości znaków (tym samym stopniu pisma). Tego typu sposób tworzenia grafiki, a raczej jej symbolizowania, nosi nazwę semigrafiki. Pierwotnie rysunki ASCII-Art tworzono w programach pracujących w trybie tekstowym, z czasem zaczęto tworzyć je również w programach pracujących w trybie graficznym, wykorzystując fonty o stałym kroju pisma.FUT (Followup To) -- pole w nagłówku wiadomości wysłanej na grupę dyskusyjną zawierające informację o tym, że odpowiedź na tę wiadomość zostanie przekierowana w inne miejsce. Np:

  Zobacz też[]

 • sygnatura
 • faksymile
 • emotikon
 • crosspost
 • FUT
 • killfile
 • wrotka • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).
  Licznik odwiedzin strony WWW – mechanizm zliczający odwiedziny dokumentu udostępnionego w sieci WWW. Wartość licznika zostaje zwiększona o jeden wraz z każdą unikalną wizytą. Obecnie liczniki odwiedzin tracą popularność na rzecz kompleksowych systemów statystyk zapisujących także szczegółowe dane każdego odwiedzającego.
  Wiadomość internetowa to plik tekstowy zawierający list poczty elektronicznej lub artykuł grup dyskusyjnych sformatowany zgodnie ze standardem opisanym w RFC 5322.
  Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.
  Emotikon lub emotikona (ang. emoticon), uśmieszek (smile, smiley), buźka – złożony ze znaków tekstowych (ASCII) wyraz nastroju, używany przez użytkowników Internetu. Najczęściej przedstawia symboliczny ludzki grymas twarzy, obrócony o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, w licznych wariantach. Niektóre programy służące do komunikacji automatycznie zmieniają emotikony na ich graficzny odpowiednik.
  Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.
  Killfile to mechanizm służący do eliminowania niechcianej korespondencji. Nazwa killfile pochodzi z języka angielskiego i oznacza plik zawierający listę ignorowanych użytkowników. W języku polskim funkcjonuje również wolne tłumaczenie – mordplik.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.