• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sygnalizacja w paśmie

  Przeczytaj także...
  Sygnalizacja poza pasmem - metoda sygnalizacji prądem przemiennym, jej cechą charakterystyczna jest to, iż do przesyłania informacji sygnalizującej używane jest pasmo częstotliwości różne od tego, w którym przesyłane są dane.Prąd przemienny (ang. alternating current, AC) – charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne (stąd nazwa przemienny). Najczęściej pożądanym jest, aby wartość średnia całookresowa (tzn. składowa stała) wynosiła zero.
  Sygnalizacja w szczelinie czasowej - jest to metoda sygnalizacji w łączu cyfrowym. Stosowana jest w systemie PCM 24. Do celów sygnalizacyjnych, w co szóstej ramce wykorzystywany jest ostatni, ósmy bit.

  Sygnalizacja w paśmie to metoda sygnalizacji prądem przemiennym. Jej cechą charakterystyczną jest to, iż przesyłając informacje sygnalizacyjne używamy tego samego pasma, w którym transportowane są dane.

  Sygnalizacja poza szczeliną czasową jest to metoda sygnalizacji w łączu cyfrowym. Stosowana jest w systemie PCM 30/32 gdzie każdemu kanałowi rozmownemu przyporządkowuje się stała szczelinę, w której przenoszone zostają informacje sygnalizujące.

  Zaletami metody sygnalizacji w ten sposób są możliwość implementacji w dowolnym typie łącza a także szybkie wykrywanie uszkodzenia w łączu.

  Zobacz też[]

 • Sygnalizacja poza pasmem
 • Sygnalizacja w szczelinie czasowej
 • Sygnalizacja poza szczeliną czasową • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama