• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sybase

  Przeczytaj także...
  PowerBuilder - IDE (Integrated Development Environment) opierające się na obiektowym języku programowania należącym do grupy RAD (Rapid Application Development) rozwijany przez firmę Sybase.SAP SE (niem. Systemanalyse und Programmentwicklung, ang. Systems Applications and Products in Data Processing) – niemieckie przedsiębiorstwo informatyczne założone w 1972 r. z siedzibą w Walldorf, będące dostawcą oprogramowania biznesowego ERP.
  Adaptive Server Enterprise (ASE) to rozwiązanie firmy Sybase dla dużych korporacji. Jest to system zarządzania relacyjnymi bazami danych w heterogenicznych środowiskach informatycznych. Przeznaczony jest do obsługi internetowych portali informacyjnych, transakcji rozproszonych, XML i usług sieciowych. Zapewnia technologię dostępu oraz przenoszenia danych, obsługę rozproszonych transakcji i zapytań pomiędzy bazami danych Sybase i innych dostawców.

  Sybase – założone w 1984 w Berkeley przedsiębiorstwo produkujące systemy bazodanowe, narzędzia do modelowania i budowania systemów, rozwiązania mobilne. W 2010 zostało przejęte przez SAP, które w 2014 zrezygnowało z używania nazwy Sybase.

  Produkty Sybase to serwery baz danych, hurtownie danych, systemy wspomagania decyzji, rozwiązania przenośne i wbudowane oraz narzędzia do tworzenia aplikacji klient-serwer, wielowarstwowych, internetowych i intranetowych.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.

  Wśród produktów: Sybase IQ, Adaptive Server Enterprise, Adaptive Server Anywhere, PowerDesigner, PowerBuilder, Afaria, OneBridge, Avaki, Replication Server, Mirror Activator, WorkSpace, Enterprise Apllication Server.

  W Polsce Sybase działało od 1997 roku, siedziba przedsiębiorstwa znajdowała się w Warszawie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Oprogramowanie Sybase
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona firmy SYBASE
 • strona SYBASE Polska
 • Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Intranet – sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów w np. firmie lub organizacji. Po zamontowaniu serwera, umożliwiającego korzystanie w obrębie sieci LAN z usług takich, jak strony WWW, poczta elektroniczna itp., czyli usług typowo internetowych, można mówić o intranecie. Do intranetu dostęp mają zazwyczaj tylko pracownicy danej firmy.
  System wspomagania decyzji (ang. Decision Support System (DSS)) – system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych. W efekcie wykorzystania systemów DSS uzyskujemy raporty i zestawienia, które dostarczane są kierownictwu w ramach systemów informowania kierownictwa (Executive Information Systems (EIS)). Dlatego też często systemy DSS określane są jako specjalizowana forma EIS.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Sybase iAnywhere Afaria jest systemem przeznaczonym do ochrony i zarządzania urządzeniami przenośnymi oraz umieszczonymi na nich aplikacjami i danymi. Jest to oprogramowanie klasy Enterprise Mobile Device Management.
  Sybase IQ to rozwiązanie firmy Sybase z obszaru Business Intelligence. Sybase IQ to serwer analityczny, który został zoptymalizowany do obsługi hurtowni danych i aplikacji wspierających podejmowanie decyzji. Przeznaczony jest do wydajnej analizy dużych ilości danych. Zawiera opatentowaną technologię Vertical Partitioning. Jest to kolumnowa baza danych (CODB). Dane przechowywane są kolumnami (każda kolumna oddzielnie), a nie wierszami (rekordami) jak to ma miejsce w konwencjonalnych bazach danych. Przyczynia się to do bardzo szybkiej obsługi złożonych, nieplanowanych zapytań. Sybase IQ nie wymaga czasochłonnego i kosztownego dostrajania, aby utrzymać wysoką wydajność przetwarzania zapytań.
  Klient-serwer ((ang.) client/server, client-server model) – architektura systemu komputerowego, w szczególności oprogramowania, umożliwiająca podział zadań (ról). Polega to na ustaleniu, że serwer zapewnia usługi dla klientów, zgłaszających do serwera żądania obsługi ((ang.) service request).
  System zarządzania relacyjną bazą danych (ang. Relational Database Management System, RDBMS) – to zestaw programów służących do korzystania z bazy danych opartej na modelu relacyjnym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.