• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sworzeń

  Przeczytaj także...
  Pasowanie - jest to skojarzenie pary elementów o tym samym wymiarze nominalnym, inaczej mówiąc połączenie dwóch elementów, z których jeden obejmuje drugi. Dotyczy zwykle wałka i otworu, a także stożka i otworu stożkowego.Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,10%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla, cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.
  Mosiądz – stop miedzi i cynku, zawierający do 40% cynku. Może zawierać dodatki innych metali, takich jak ołów, aluminium, cyna, mangan, żelazo, chrom oraz krzem. Topi się w temp. poniżej 1000 °C (zależnie od gatunku). Powyżej temperatury 907 °C główny składnik stopowy mosiądzu tj. cynk zaczyna parować powodując tworzenie się zgaru.

  Sworzeń – w budowie maszyn element połączenia sworzniowego. Jest to najczęściej walec wykonany ze stali, mosiądzu bądź aluminium. W połączeniu pasowany jest luźno, przenosi obciążenia zginające. W połączeniach występuje razem z elementami zabezpieczającymi w postaci zawleczki, nakrętki, pierścienia osadczego sprężynującego (Segera) lub płytki osadczej.

  Aluminium – glin o czystości technicznej, zawierający różne ilości zanieczyszczeń, zależnie od metody otrzymywania. W wyniku rafinacji elektrolitycznej otrzymuje się aluminium zawierające 99,95–99,955% Al. Aluminium hutnicze, otrzymywane przez elektrolizę tlenku glinu w stopionym kriolicie, zawiera 99,0–99,8% Al.Połączenie sworzniowe – połączenie rozłączne ruchowe, w którym elementem pośredniczącym jest walcowy sworzeń.

  Podział sworzni[]

  Wyróżnia się kilka rodzajów sworzni, m.in. sworznie:

 • bez łba
 • noskowe
 • z łbem walcowym
 • małym
 • dużym
 • z czopem gwintowym
 • Normalizacja[]

  Sworznie z łbem opisane są w normie PN-EN 22341.

  Zobacz też[]

 • połączenie sworzniowe
 • kołek
 • Przypisy

  1. PN-EN 22341. Sworznie z łbem. , 2000. PKN. 

  Linki zewnętrzne[]

 • Połączenie sworzniowe w pkm.edu.pl
 • Podstawy konstrukcji maszyn, w skrócie PKM - dziedzina wiedzy wchodząca w skład inżynierii mechanicznej, obejmująca projektowanie i dobór typowych elementów mechanizmów i maszyn.Kołek – element pośredniczący w połączeniu kołkowym, jako element ustalający lub podpierający. Może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty. Dla potrzeb budowy maszyn wykonuje się kołki metalowe - głównie stalowe. W meblarstwie materiałem na kołki jest głównie drewno i tworzywa sztuczne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pierścień Segera (Seegera) - pierścień osadczy sprężynujący - element, który służy do zabezpieczenia przed przesunięciem osiowym części maszyn (takich jak łożyska, tuleje, tarcze, koła zębate) zamontowanych na wałach i osiach lub w otworach. Nazwa pierścienia wywodzi się od nazwy firmy Seeger-Orbis mieszczącej się w Königstein/Taunus, Niemcy (obecnie część Barnes Group Inc.’s Precision).

  Reklama