• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Swarzędz - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Jezioro Uzarzewskie – naturalne jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz w okolicach Uzarzewa, leżące na terenie Równiny Wrzesińskiej. Jest odbiornikiem wody z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Uzarzewie.

  Swarzędzgmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie poznańskim.

  Siedziba gminy to Swarzędz.

  Według stanu na 31 grudnia 2014, gminę zamieszkiwało 47 160 osób.

  Na terenie gminy funkcjonuje lotnisko Poznań-Kobylnica.

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Nowa Wieś – południowo-zachodnia część miasta Swarzędza, dawna samodzielna wieś, przy wschodniej granicy administracyjnej Poznania. Osiedle domów jednorodzinnych oraz duże osiedla mieszkaniowe: Raczyńskiego, Mielżyńskiego, Działyńskiego i Cegielskiego. Na linii kolejowej Poznań-Franowo - Swarzędz, nieużywany obecnie przystanek "Nowa Wieś Poznańska". Bezpośrednia komunikacja z Poznaniem liniami autobusowymi komunikacji swarzędzkiej oraz MPK Poznań (linia nr 55).

  Spis treści

 • 1 Podział administracyjny
 • 2 Struktura powierzchni
 • 3 Demografia
 • 4 Komunikacja
 • 5 Środowisko przyrodnicze
 • 6 Oświata
 • 7 Sąsiednie gminy
 • 8 Linki zewnętrzne
 • 9 Przypisy
 • 10 Bibliografia
 • Podział administracyjny[]

  mapa z 1887 roku odpowiadająca obszarowi dzisiejszej gminy

  Na terenie gminy znajduje się miasto Swarzędz i dodatkowo wydzielonych zostało 20 sołectw: Bogucin, Garby, Gortatowo, Gruszczyn, Janikowo Dolne, Janikowo Górne, Jasin, Karłowice, Kobylnica, Kruszewnia, Łowęcin, Paczkowo, Puszczykowo-Zaborze, Rabowice, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie, Uzarzewo, Wierzonka, Wierzenica, Zalasewo.

  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.Wierzenica – wieś sołecka w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gminie Swarzędz, na prawym brzegu rzeki Głównej.

  Miejscowości bez statusu sołectwa: Katarzynki, Ligowiec, Mechowo, Święcinek.

  Do 31 grudnia 1950 w skład gminy wchodziły również następujące osiedla z gromady Nowa Wieś, które włączono do miasta Poznania:

 • Antonin,
 • Główieniec,
 • Nowy Młyn,
 • Zieliniec.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kobylnica – wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Swarzędz.
  Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) – organ samorządu Poznania zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania. Został powołany decyzją Rady Miasta Poznania w dniu 24 czerwca 2008 r. Funkcjonuje od 1 października 2008. Do zadań jednostki należy organizacja przewozów komunikacji miejskiej w Poznaniu oraz na mocy porozumień – w gminach sąsiednich (Dopiewo, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Suchy Las oraz częściowo: Czerwonak, Komorniki, Kórnik i Swarzędz). Każdy przewoźnik działający w ramach ZTM-u zobowiązany jest do umieszczenia na swoich pojazdach loga ZTM (*ztm) w pasie nadokiennym od strony drzwi z przodu pojazdu.
  Garby – wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Swarzędz, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 433.
  Słubice (do 1945 niem. Frankfurt (Oder)-Dammvorstadt) – miasto w zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie słubickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Słubice, w obrębie Lubuskiego Przełomu Odry, nad rzeką Odrą. 31 grudnia 2012 miasto miało 18 148 mieszkańców. Wraz z Frankfurtem nad Odrą tworzy aglomerację transgraniczną liczącą ok. 85 tys. mieszkańców. Jest to ośrodek akademicki – siedziba Collegium Polonicum, wspólnej jednostki dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Zalasewo – wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Swarzędz. Położona przy dwóch głównych ulicach: Średzkiej i Kórnickiej, często określana jako Zalasewo przy Średzkiej i Zalasewo przy Kórnickiej. Od 2007 trzecią część wsi stanowi Osiedle Leśne, złożone głównie z domków jednorodzinnych, położone przy ulicy Transportowej.
  Kruszewnia – wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Swarzędz. Oddalona 5 km w kierunku południowo wschodnim od Swarzędza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.092 sek.