• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Swaryczów

  Przeczytaj także...
  Powiat zamojski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zamość.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Cmentarzysko to termin w archeologii oznaczający pozostałość po miejscu, gdzie ludność chowała swoich zmarłych (nazywane tak w odróżnieniu od dzisiejszych cmentarzy). Groby na cmentarzyskach mogą być np. szkieletowe lub ciałopalne- jamowe lub popielnicowe, płaskie lub kurhanowe.

  Swaryczówwieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Komarów-Osada.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zamojskiego.

  Wieś należy do parafii rzymskokatolickiej w Dubie, dekanat Tyszowce, w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).Kultura wielbarska (inaczej gocko-gepidzka oraz wschodniopomorsko-mazowiecka) – kultura archeologiczna epoki żelaza rozwijająca się między I a V wiekiem, na terenach obecnej północnej i wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy.

  Środowisko geograficzne[]

  Zabudowania wsi położone są wzdłuż drogi. Do Swaryczowa należą zabudowania po wschodniej stronie, natomiast te po zachodniej stronie należą do wsi Tuczapy.

  Swaryczów leży na terenie Kotliny Hrubieszowskiej. Około 100 metrów na północ od granicy zabudowy wsi przepływa z zachodu na wschód rzeka Sieniocha, lewy dopływ Huczwy. Po drugiej stronie rzeki znajdują się dwa duże stawy, Marcin i Andrzej.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Wieś znajduje się na obszarze będącym pod wpływem klimatu kontynentalnego. Charakterystyczne dla tego klimatu są mroźne zimy i gorące lata. Roczna ilość opadów wynosi średnio ok. 600 mm, przy czym dominują deszcze mające charakter krótkich, gwałtownych lokalnych ulew, występujące latem. Udział dni słonecznych w roku dochodzi do 38%.

  Archeowieści – częściowo płatny wortal (serwis informacyjny) pod adresem archeowiesci.pl, dotyczący archeologii i nauk pokrewnych.Pochówek ciałopalny – obrządek pogrzebowy w formie kremacji, w trakcie którego oprócz ciała zmarłego stosowano spalanie wszystkich darów, z czego większe z nich były dodatkowo gięte lub łamane (np. miecze). Mężczyzn chowano wraz z uzbrojeniem i narzędziami kowalskimi, a kobiety z zapinkami, klamrami i przęślikami. W Europie dominujący w okresie środkowolateńskim 300 l. p.n.e. do 100 l. p.n.e. (regionalnie do ok. 150 l. p.n.e.).

  Historia[]

  Starożytność[]

  Na terenie wsi zbadano podczas wykopalisk rozpoczętych w 2005 roku cmentarzysko kultury wielbarskiej, identyfikowanej z Gotami. Było użytkowane od II do początków V wieku naszej ery.

  W jego centralnej, najwyżej położonej części znajdowały się pochówki szkieletowe w dużych grobach, otoczonych strukturami drewnianymi. Zostały one obrabowane w starożytności i zapewne były bardzo bogate, odnaleziono fragmenty złotej blaszki, która kiedyś pokrywała znajdujące się w nich ozdoby.

  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.Gmina Komarów-Osada (dawn. gmina Komarów) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.

  Wokoło części centralnej znaleziono skromniejsze pochówki szkieletowe i ciałopalne. Do chowania spalonych szczątków nie stosowano popielnic, tylko pojemniki z materiału organicznego – zapewne skórzane.

  Odkryto także bardzo interesujący, bo rzadko spotykany pochówek w łodzi – zwłoki były umieszczone w czółnie z kłody drewnianej.

  Nowożytność[]

  W 1890 wieś została odnotowana pod nazwą Swaryczew w źródle. Już wówczas należała do parafii Dub, leżała w gminie Kotlice, liczyła 3 domostwa i 38 mieszkańców wyznania rzymsko-katolickiego, trudniących się rolnictwem. Folwark we wsi należał do dóbr Dub.

  Województwo zamojskie - istniało w latach 1975-1998 z siedzibą w Zamościu, które było położone na terenie obecnego województwa lubelskiego w południowo-wschodniej Polsce.Huczwa - rzeka we wschodniej Polsce, drugi co do wielkości lewobrzeżny dopływ Bugu. Płynie przez powiaty tomaszowski i hrubieszowski, na obszarze Grzędy Sokalskiej i Kotliny Hrubieszowskiej. Ma swoje źródła w Justynówce, w okolicach Tomaszowa Lubelskiego, a uchodzi do Bugu w miejscowości Gródek.

  Około 1910 wieś została uwidoczniona pod nazwą Swireczew na sztabowej mapie austro-węgierskiej.

  Przypisy

  Kotlina Hrubieszowska (851.12) - mezoregion fizycznogeograficzny w południowo-wschodniej Polsce (738 km²) i na Ukrainie (część Wyżyny Wołyńskiej) leżący w obniżeniu pomiędzy Grzędą Horodelską i Grzędą Sokalską, stanowiący wschodnie przedłużenie Padołu Zamojskiego.Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Diecezja zamojsko-lubaczowska - jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii przemyskiej (położona w południowo-wschodniej Polsce) z siedzibą w Zamościu ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus.
  Dłubanki - pierwsze obok umiaków pojazdy umożliwiające pływanie po powierzchni wody. Były to niewielkie łodzie zrobione z wyżłobionych pni drzew. Prawdopodobnie zostały one wynalezione w ósmym tysiącleciu przed naszą erą, ale niektóre plemiona zamieszkujące lasy tropikalne (np. dorzecze Amazonki) do dziś ich używają.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.