• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Suwnica

  Przeczytaj także...
  Suwnica bramowa (lub bramownica) – suwnica najczęściej instalowana na zewnętrznych składowiskach lub pochylniach stoczniowych. Suwnica bramowa składa się z pomostu zawieszonego na dwóch bocznych mostach, wiążących dwie lub większą liczbę bram. Każda z bram wyposażona jest w podwozie typu szynowego lub kołowego. Po pomoście przesuwa się cięgnik. Większe suwnice wyposażone są w kabinę operatora. Małe suwnice mogą być sterowane są za pomocą przewodowego lub zdalnego sterownika. Suwnica bramowa posiada zwykle kilka napędów: ruchu suwnicy, ruchu pomostu, ruchu cięgnika oraz podnoszenia zawiesia.Suwnica pomostowa - suwnica najczęściej instalowana wewnątrz hal przemysłowych. Suwnica składa się z kratownicowego pomostu toczącego się po szynach zainstalowanych w górnej części hali. Po pomoście przesuwa się cięgnik. Większe suwnice wyposażone są w kabinę operatora. Małe suwnice mogą być sterowane zdalnie - przewodowo lub bezprzewodowo. Suwnica posiada zwykle kilka napędów: ruchu pomostu, ruchu cięgnika oraz podnoszenia zawiesia.
  Udźwig – masa, jaka może zostać podniesiona (czasem także przemieszczona w innych płaszczyznach) przez człowieka lub maszynę. Udźwig występujący bez dodatkowego ujednoznacznienia oznacza zazwyczaj maksymalną masę, jaka może zostać podniesiona przez dane urządzenie, nie powodując przy tym uszkodzenia tego urządzenia. Na udźwig wpływ może mieć też położenie środka ciężkości podnoszonego obiektu oraz wysokość podnoszenia. Wartość udźwigu podawana jest przez producenta urządzenia.

  Suwnicadźwignica pracująca w ruchu przerywanym wyposażona w mechanizm podnoszenia i opuszczania: wciągarka lub wciągnik. Przeznaczona do przemieszczania materiałów w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia i opuszczania oraz szerokością mostu.

  Bocznica kolejowa – infrastruktura kolejowa przeznaczona do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów oraz ich przemieszczania i włączania do ruchu po sieci kolejowej.Wciągnik – urządzenie dźwignicowe zaliczane do grupy cięgników. Charakteryzuje się zwartą budową i zwykle niewielkimi gabarytami.

  Napisy obowiązujące na suwnicy

  Suwnice zainstalowane na bocznicy kolejowej służące do przeładunku/załadunku/rozładunku towarów (cargo)
  Stacja LHS – Sędziszów Północny (suwnice bramowe oraz ST44)
 • na moście:
 • udźwig
 • nr rejestracyjny Urzędu Dozoru Technicznego
 • grupa natężenia pracy
 • na zbloczu hakowym:
 • udźwig
 • Elementy wyposażenia mechanicznego[ | edytuj kod]

 • Tor jazdy suwnicy
 • odboje – 4 szt.
 • krzywki – 2 szt. (na jednej z szyn)
 • Czołownice (konstrukcja stalowa)
 • mechanizm jazdy suwnicy (indywidualny)
 • koło jezdne
 • koło pędne
 • łapy oporowe
 • wyłączniki krańcowe dźwigienkowe
 • zderzaki
 • szczotki miedziane
 • zabezpieczenie przeciwwiatrowe (w przypadku, gdy suwnica pracuje na otwartym powietrzu)
 • Most (Dwuteownik, jedno lub dwu- belkowy)
 • tor jazdy wózka
 • odboje
 • Wózek jazdy (brak układu hamowania)
 • silnik
 • przekładnia zębata
 • Mechanizm podnoszenia
 • korpus
 • silnik napędowy samohamowny
 • przekładnia zębata w kąpieli olejowej
 • bęben linowy rowkowany (lub bęben łańcuchowy)
 • lina stalowa (cięgno)
 • pierścień prowadzący linę
 • pręt ze zderzakami i wyłącznikiem krańcowym
 • zblocze hakowe
 • Hak
 • Wyposażenie elektryczne[ | edytuj kod]

 • Łącznik suwnicy załącza i wyłącza całkowite zasilanie suwnicy wraz z obwodem zasilania (szynoprzewód, trolej, przewody ruchome); musi spełniać następujące warunki:
 • napis informujący które suwnice można nim załączyć
 • oznaczone pozycje załączony i wyłączony
 • wolny dostęp
 • przystosowany do zablokowania w pozycji wyłączony
 • Łącznik zasilania załącza i wyłącza całkowite zasilanie suwnicy (z pominięciem obwodów pomocniczych – ogrzewania, klimatyzacji szaf sterowniczych); umieszczony najczęściej na podeście dźwigarze suwnicy;
 • Troleje
 • Szafka rozdzielcza instalacji elektrycznej umieszczona na moście
 • Szafka sterowniczo-rozdzielcza umieszczona na wózku jazdy
 • Wyłączniki krańcowe
 • Kaseta sterownicza

 • Dźwignice – grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, służących do przemieszczania pionowego/poziomego ładunków, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości, w ruchu przerywanym. Dźwignice stanowią liczną grupę środków transportu bliskiego, a ich eksploatacja wymaga odpowiednich kwalifikacji.Wciągarka – cięgnik, w którym zespół mechanizmów jest zbudowany na odrębnej konstrukcji nośnej, którą stanowić może rama (stała, przesuwana lub przejezdna). Służy do wciągania elementów, zwykle za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben wciągarki zwany kabestanem. Do większych ciężarów stosuje się wciągarki hydrauliczne o sile ciągnięcia do 300 kN.

  Podstawowe konstrukcje suwnic[ | edytuj kod]

 • suwnica pomostowa (natorowa)
 • suwnica podwieszona
 • suwnica bramowa
 • suwnica półbramowa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UT 7/95, 1995.
  Warto wiedzieć że... beta

  Korpus – rodzaj obudowy maszyny albo urządzenia. Pełni funkcję szkieletu, aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość oraz zawiera punkty zaczepienia i podparcia elementów konstrukcyjnych. Jego części mogą służyć jako zbiorniki; drąży się w nim także kanały przepływowe i w związku z tym może pełnić rolę także jako dyfuzor albo konfuzor. W wielu rozwiązaniach posiada króćce. Synonim korpusu to kadłub, ale nim nie jest, ponieważ części kadłuba nie spełniają niektórych zadań maszynowych jak dyfuzor; kanał przepływowy czy króciec. Jednak w niektórych wypadkach wygodniej używa się określenia kadłub.
  Bębny linowe - są przeznaczone do nawijania długich odcinków cięgien. Powierzchnie bębnów są gładkie (do lin konopnych) lub rowkowane (do lin stalowych).
  Przekładnia zębata - przekładnia mechaniczna, w której przeniesienie napędu odbywa się za pośrednictwem nawzajem zazębiających się kół zębatych.
  Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – instytucja państwowa powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jako jednostka notyfikowana prowadzi działalność certyfikacyjną (UDT-CERT) i szkoleniową (Akademia UDT). Zapleczem badawczo-ekspertyzowym UDT jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) w Poznaniu. CLDT posiada certyfikaty akredytacji nr AB 001 oraz AP 136 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.
  Odbierak prądu (pantograf) – element pojazdu lub urządzenia zasilanego z zewnątrz energią elektryczną (wyłączając pojazdy zasilane kablem i z akumulatorów) stykający się z przewodem jezdnym lub szyną prądową, służący doprowadzeniu napięcia zasilającego.
  ŁTZ M62 – radziecka lokomotywa spalinowa produkowana przez zakłady Ługańsk dla wielu krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
  Krzywka jest to mimośrodowy element konstrukcji mechanicznej, zazwyczaj o specjalnym kształcie (symetrycznym lub asymetrycznym).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.936 sek.