• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Suwalszczyzna  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Rezerwat przyrody Perkuć – rezerwat przyrody położony na terenie gminy Płaska w powiecie augustowskim w województwie podlaskim.Gwara suwalska – wymierająca gwara języka polskiego charakterystyczna dla mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny. Spokrewniona z dialektem wileńskim i gwarą białostocką. Powstała w wyniku wzajemnego oddziaływania kilku wzorców językowych: polskiego, białoruskiego, litewskiego, w mniejszym zakresie też rosyjskiego i niemieckiego.
  Mapa polskiej Suwalszczyzny
  Suwalszczyzna na mapie etnograficznej Litwy (kolor pomarańczowy)
  Gubernia suwalska w 1911
  Jezioro Hańcza
  Zachód słońca nad jeziorem Wigry
  Szlak kajakowy Rospudą, Blizną i Czarną Hańczą
  Kurhan na terenie Cmentarzyska Jaćwingów w okolicy Suwałk
  Widok z drogi do Rutki Tartak na Suwalski Park Krajobrazowy
  Suwałki. ul. T. Noniewicza
  Suwałki. Park Konstytucji 3 Maja.

  Suwalszczyzna (łac. Sudovia, lit. Suvalkija) – kraina historyczna powstała w XV w. w wyniku najazdów i wojen zakonu krzyżackiego i Polski przeciwko Jaćwieży, które doprowadziły do kompletnej eksterminacji bądź asymilacji Jaćwingów.

  Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.Ostoja bobrów Marycha – rezerwat przyrody o powierzchni 208,51 ha (w tym 164,31 ha pod ochroną częściową) w gminie Krasnopol we wsi Krasnopol powołany w 1960 roku. Rezerwat obejmuje las, łąki, role, pastwiska oraz drogi leśne, linie podziału pow. i LE.

  Spis treści

 • 1 Położenie i obszar
 • 2 Suwalszczyzna a Mazury i Podlasie
 • 3 Historia
 • 4 Ludność
 • 5 Ochrona przyrody w polskiej części
 • 5.1 Parki narodowe i krajobrazowe
 • 5.2 Rezerwaty przyrody
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.
  Sopoćkinie (biał. Сапоцкін, Sapockin) – osiedle typu miejskiego na Białorusi w obwodzie grodzieńskim oddalone o 26 km od Grodna. 1300 (2010) mieszkańców, w większości Polaków.
  Wodziłki – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Jeleniewo, w dolinie Szeszupy, na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
  Diecezja wigierska – diecezja kościoła rzymskokatolickiego, istniejąca w latach 1799-1818, z siedzibą w Wigrach. W listopadzie 2014 przywrócona jako biskupstwo tytularne. Biskupem wigierskim Papież Franciszek ustanowił ks.bp. Marka Szkudło.
  Staroobrzędowcy, starowierzy, starowiercy (ros. старообрядчество) – wyznanie powstałe wskutek rozłamu (cs. raskoł) w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Staroobrzędowcy nie uznali reformy liturgicznej patriarchy Nikona z lat 1652–1656, upodabniającej obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich. W ich ocenie wszelkie zmiany typowo ruskich tradycji liturgicznych były herezją i wyrzeczeniem się jedynej prawdziwej wiary. Przywódcami staroobrzędowców byli protopop Awwakum Pietrow, diakon Fiodor i mnisi Monasteru Sołowieckiego.
  Augustów – miasto na prawach gminy w województwie podlaskim, siedziba powiatu augustowskiego i gminy wiejskiej Augustów.
  Powstanie sejneńskie – polskie powstanie, zorganizowane przez POW, przeciw litewskiej administracji na Sejneńszczyźnie w dniach 23-28 sierpnia 1919.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.