• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Suwałki  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.Suwałki Plaza - 30. centrum handlowo-rozrywkowe Plaza położone w centrum Suwałk w miejscu carskiego więzienia, którego elementy zachowano w projekcie budowy.

  Suwałki (ros. Сувалки, niem. Suwalken, hebr. סובאלק, lit. Suvalkai, biał. Сувалкі) – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim, położone nad rzeką Czarna Hańcza. Siedziba władz powiatu suwalskiego.

  W latach 1975–1998 siedziba władz województwa suwalskiego. Drugi co do wielkości ośrodek województwa podlaskiego oraz centrum kulturalne polskiej Suwalszczyzny. Jednocześnie największe miasto całej historycznej Suwalszczyzny i największe miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna – jedna z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, to sześć wydzielonych obszarów na terenie Suwałk, Ełku, Gołdapi, Grajewa, Małkini Górnej oraz Białegostoku o łącznej powierzchni 342.7662 ha, na których przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oddaje do dyspozycji inwestorów tereny przemysłowe wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną, przygotowane do rozpoczęcia działalności gospodarczej, która wiąże się z możliwością korzystania z ulg i preferencji podatkowych. Podstawową zachętą inwestycyjną jest ulga w podatku dochodowym w wysokości do 70% wartości inwestycji. Przewagę konkurencyjną Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zapewniają również niskie koszty pracy w regionie oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z najdłużej istniejących i najlepiej rozwiniętych stref ekonomicznych w kraju. W sześciu nowoczesnych centrach przemysłowych z powodzeniem funkcjonuje 69 firm. Otwieranie kolejnych zakładów jest procesem ciągłym i dynamicznym – przedsiębiorców polskich i zagranicznych przyciągają atrakcyjne zachęty inwestycyjne. W Strefie obecny jest m.in. kapitał niemiecki, duński, austriacki, litewski, szwajcarski, holenderski i szwedzki . Przedsiębiorcy utworzyli ponad 5 700 miejsc pracy, poziom inwestycji to ponad 1,7 mld złotych.Wiele firm jest zdobywcami prestiżowych nagród przyznawanych w Polsce i za granicą. Zaangażowanie inwestorów, którzy uznali Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną za najlepsze miejsce do prowadzenia działalności produkcyjnej powoduje, że Strefa jest najważniejszym elementem gospodarki lokalnej.Gwara suwalska – wymierająca gwara języka polskiego charakterystyczna dla mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny. Spokrewniona z dialektem wileńskim i gwarą białostocką. Powstała w wyniku wzajemnego oddziaływania kilku wzorców językowych: polskiego, białoruskiego, litewskiego, w mniejszym zakresie też rosyjskiego i niemieckiego.

  Spis treści

 • 1 Geografia
 • 1.1 Położenie
 • 1.2 Geologia
 • 1.3 Klimat
 • 2 Historia
 • 3 Demografia
 • 4 Podział administracyjny
 • 5 Gospodarka
 • 5.1 Instytucje okołobiznesowe
 • 5.2 Handel
 • 6 Transport
 • 6.1 Transport drogowy
 • 6.1.1 Tranzyt
 • 6.1.2 Planowane drogi
 • 6.1.3 Obwodnica Suwałk
 • 6.1.4 Transport autobusowy
 • 6.1.4.1 Komunikacja miejska
 • 6.2 Transport kolejowy
 • 6.3 Transport lotniczy
 • 7 Architektura
 • 7.1 Zieleń miejska
 • 7.1.1 Parki
 • 7.2 Place
 • 8 Edukacja
 • 9 Kultura
 • 9.1 Kina
 • 9.1.1 Kina obecnie nieistniejące
 • 9.2 Gazety
 • 9.3 Radiostacje
 • 9.4 Stacje telewizyjne
 • 10 Turystyka
 • 11 Religia
 • 11.1 Katolicyzm
 • 11.2 Prawosławie
 • 11.3 Protestantyzm
 • 11.4 Buddyzm
 • 11.5 Świadkowie Jehowy
 • 12 Sport
 • 13 Trzeci sektor w Suwałkach
 • 14 Współpraca międzynarodowa
 • 15 Honorowi obywatele Suwałk
 • 16 Urodzeni w Suwałkach
 • 17 Związani z Suwałkami
 • 18 Posłowie, senatorzy i eurodeputowani z Suwałk
 • 19 Zobacz też
 • 20 Przypisy
 • 21 Linki zewnętrzne
 • Ulica Kościuszki w Suwałkach, jedna z najważniejszych a zarazem najdłuższa ulica w Suwałkach, zabudowa klasycystyczna, znajdują się przy niej m.in.:Szostaków (również Szestoki, lit. Šeštokai, niem. Schestoken) jest litewskim miasteczkiem (ok. 700 mieszkańców) na granicy okręgu olickiego pomiędzy Mariampolem i Kalwarią a Olitą, Rejon łoździejski.

  Geografia[]

  Położenie[]

  Miasto Suwałki leży w północno-wschodniej części Polski, w pobliżu granicy z Litwą, obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i Białorusią. Suwałki są drugim co do wielkości miastem w województwie podlaskim. Przez miasto przebiegają szlaki transportowe – z Berlina przez Warszawę do Petersburga oraz z Warszawy do Helsinek (droga tranzytowa szybkiego ruchu Via Baltica i trasa kolejowa Rail Baltica łącząca kraje bałtyckie z Europą Zachodnią).

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Biedronka – sieć sklepów dyskontowych należących do spółki akcyjnej Jeronimo Martins Polska (JMP), której właścicielem jest portugalskie konsorcjum Jerónimo Martins.

  Według danych z 1 stycznia 2013 r. powierzchnia miasta wynosiła 66 km².

  Geologia[]

  Suwałki są położone na terenach zasobnych w rudy żelaza, wanadu, ołowiu oraz rzadkiego tytanu. Obecnie nie eksploatowane ze względu na głębokość, na jakiej się znajdują, a także ze względu na ochronę środowiska i obecność Zielonych Płuc Polski.

  Suwałki leżą na platformie wschodnioeuropejskiej w strefie wyniesienia mazursko-suwalskiego. Krystaliczny fundament prekambryjski zbudowany jest z granitoidów typu rapakiwi (magmowe skały głębinowe), tworzących gotyjski kompleks mazurski. W okolicy Suwałk skały podłoża prekambryjskiego występują na głębokości 800 – 900 metrów.

  Aeroklub Suwalski - nieistniejący oddział Aeroklubu Polskiego, który powstał w 1986 roku a został zlikwidowany dnia 9 grudnia 2010 roku.Policja Państwowa (w skrócie PP) – umundurowana i uzbrojona organizacja pełniąca funkcje porządkowe oraz antykryminalne na terenie Polski w latach 1918-1939.

  Na prekambryjskim podłożu krystalicznym leżą skały pokrywy osadowej (ordowik, sylur, trias, jura, kreda i trzeciorzęd). Na powierzchni terenu występują utwory czwartorzędu o maksymalnej miąższości dochodzącej do 215,3 m (Szwajcaria, północno-wschodnia część Suwałk).

  W okolicy Suwałk w profilu osadów plejstoceńskich zachowały się gliny zwałowe należące do sześciu zlodowaceń. Między nimi znajdują się osady wodnolodowcowe (żwiry i piaski), zastoiskowe (piaski, mułki i iły), a także interglacjału eemskiego (torfy, piaski, mułki i iły jeziorne).

  Marian Borzęcki (ur. 7 września 1889 w Suwałkach, zm. 1942 w obozie koncentracyjnym w Mauthausen) – polski prawnik, polityk, adwokat, komendant główny Policji Państwowej.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.

  Obecna powierzchnia terenu miasta ukształtowała się w wyniku procesów zachodzących w okresie zlodowacenia bałtyckiego (Wisły) oraz w holocenie. Rzeźba terenu Suwałk jest wynikiem działalności lodowca w okresie najmłodszego zlodowacenia (zlodowacenia Wisły) oraz erozyjnej działalności rzeki Czarnej Hańczy. Lądolód zlodowacenia Wisły nasunął się dwukrotnie na teren Suwalszczyzny: około 67 – 55 tysięcy lat temu (stadiał Świecia) oraz 23 – 12 tysięcy lat temu (stadiał leszczyńsko-pomorski). Dominującą jednostką geomorfologiczną miasta jest równina sandrowa (położona na wysokości 180 m n.p.m.), jedynie w części północnej znajduje się wysoczyzna morenowa. W równinę sandrową wcięta jest erozyjnie dolina Czarnej Hańczy osiągająca szerokość 5– 10 km. W dolinie Czarnej Hańczy wyróżnia się trzy tarasy erozyjno-akumulacyjne:

  Litewskie nazwy polskich miejscowości. Uwaga – kursywą podano nazwy miejscowości znajdujących się dziś na terenie innych państw (np. Litwy).Waren (Müritz) (pol. hist. Warzno) - miasto uzdrowiskowe w północno-wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte, siedziba Związku Gmin Seenlandschaft Waren oraz gminy Peenehagen. Do 3 września 2011 siedziba powiatu Müritz. Leży na Pojezierzu Meklemburskim, nad jeziorem Müritz. Zamieszkuje je około 21 tys. mieszkańców.
 • taras I – zalewowy, powyżej 0,5 m nad średnim stanem rzeki
 • taras II – nadzalewowy, sandrowy, 6,5 – 8,5 m ponad poziom rzeki, na tym tarasie zlokalizowana jest znaczna część miasta
 • taras III – sandrowy, 11 – 19 m nad poziom rzeki, na tym tarasie zlokalizowana jest północna część miasta (osiedla Północ I i Północ II)
 • Naturalna rzeźba terenu została poddana znacznej antropopresji na terenach eksploatacji złóż kopalin: Sobolewo, Krzywólka i Potasznia.

  Patryk Adrian Małecki (ur. 1 sierpnia 1988 w Suwałkach) – polski piłkarz, grający jako skrzydłowy lub napastnik w Wiśle Kraków. Małecki jest wychowankiem Wigier Suwałki. W 2001 roku trafił do Wisły Kraków. Z Wisłą Kraków trzy razy został mistrzem Polski w sezonach 2007/2008, 2008/2009 i 2010/2011.Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.

  Klimat[]

  W porównaniu z innymi rejonami Polski miasto stosunkowo często odczuwa wpływ arktycznych i kontynentalnych mas powietrza. Właśnie za sprawą arktycznych wpływów region ten jest zaliczany do najzimniejszych (poza górami) obszarów Polski, a w pobliżu miejscowości Wiżajny znajduje się „polski biegun zimna”.

  Cerkiew pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Suwałkach – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Białystok diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.Stalag I F Sudauen – obóz jeńców wojennych nieopodal Suwałk (niem. Sudauen), obecnie na terenie osiedla Północ. Obóz funkcjonował w czerwcu i lipcu 1941 roku jako Oflag 68, a od jesieni 1942 jako Stalag I/F Sudauen. Powierzchnia obozu wynosiła ok. 50 ha.

  Zimy są tutaj na ogół długie i mroźne (nawet dwukrotnie dłuższe niż na zachodzie Polski), a wiosna dociera bardzo późno (choć nie zawsze). Lato najczęściej bywa krótkie, ale za to gorące i parne. To właśnie dlatego odnotowuje się tutaj najpóźniejszy termin kwitnienia jabłoni w Polsce wraz z sezonem wegetacji roślin, spowodowanymi tutejszym mikroklimatem. Burze bywają tu na ogół spokojne, choć ze względu na zmiany klimatyczne z roku na rok są coraz silniejsze. Jednakże klimat pozwala nawet na uprawę z powodzeniem winorośli. Obecnie temperatura w zimie spada do ok. –24 stopni Celsjusza. Dawniej notowano tu siarczyste mrozy.

  Tesco (LSE: TSCO ) – największa brytyjska sieć hipermarketów i supermarketów, która ma swoje filie również w innych krajach. Początkowo sieć zajmowała się sprzedażą żywności, ale rozszerzyła swoją ofertę również na odzież, sprzęt elektroniczny i samochody. Do roku 2003 przedsiębiorstwo miało już w swoim posiadaniu ponad 2000 sklepów różnej wielkości, od hipermarketów do niewielkich sklepików np. przy stacjach benzynowych.Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Suwalski Ośrodek Kultury powstał w listopadzie 2012 na podstawie Uchwały nr XIX/191/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach, z połączenia zlikwidowanych jednostek: Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach.
  Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych "Źródliska" to cykl festiwali organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Honorowy patronat nad festiwalem sprawuje prezydent miasta. Do tej pory odbyły się cztery edycje festiwalu: w latach 2000, 2002, 2003 i 2006. Kolejna edycja planowana jest na rok 2009. "Źródliska" wraz z Festiwalem Kultury Celtyckiej w Dowspudzie są jedynymi tego typu imprezami w północno-wschodniej Polsce.
  Obwodnica Suwałk – planowana obwodnica miasta Suwałki, mająca być częścią drogi ekspresowej S61 i przyszłej trasy międzynarodowej Via Baltica. Termin realizacji - po 2013 roku, (w/g informacji prasowych możliwy termin rozpoczęcia budowy to przełom 2014-2015.
  Droga wojewódzka nr 655 (DW655) - droga wojewódzka o długości 120 km, łączącą DK63 w m. Kąp kolo Giżycka z DW651 w Rutce-Tartak.
  Plac im. Marii Konopnickiej (dawniej funkcjonujący również jako Park im. Marii Konopnickiej) – plac położony w centrum Suwałk, u zbiegu ulic Konopnickiej, Noniewicza, Sejneńskiej oraz Krótkiej.
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.
  Dworzec autobusowy w Suwałkach – dworzec służący komunikacji autobusowej z siedzibą w Suwałkach którego właścicielem jest PKS w Suwałkach. Dworzec posiada 8 stanowisk odjazdowych i jedno stanowisko dla wysiadających. Stanowiska odjazdowe posiadają zadaszenie, a ruch między stanowiskami odbywa się jedno kierunkowo. W budynku dworca znajdują się 2 kasy, a ponadto PKS Suwałki wynajmuję resztę pomieszczeń dwupiętrowego dworca. Dworzec mieści się przy ulicy Utrata 1b(droga krajowa nr. 8). Z dworca odjeżdżają pojazdy PKS Suwałki, PKS Travel i innych firm spod znaku PKS do takich miast jak Warszawa, Poznań, Białystok, Wrocław, Gdańsk, Olsztyn, Kraków, Augustów, Ełk, Budzisko (Granica), Pisz, Toruń i inne miasta. Na dworcu jest też postój TAXI, a nieopodal jego jest przystanek autobusowy. Pół kilometra od dworca autobusowego mieści się dworzec kolejowy. Jest to jedyny dworzec autobusowy w Suwałkach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.059 sek.