• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Supernumerariusz  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Order Karola III, właśc. Królewski Dostojny Order Hiszpański Karola III (hiszp. Real y Distinguida Orden Española de Carlos III) – najwyższe cywilne odznaczenie Królestwa Hiszpanii ustanowione w 1771 przez króla Karola III.Cesarstwo Meksyku (także Pierwsze Cesarstwo Meksyku, hiszp. Imperio Mexicano) - państwo powstałe wskutek ogłoszenia niepodległości przez hiszpańską kolonię, Nową Hiszpanię.

  Supernumerariusz (łac. supernumerarius) – występujące w wielu krajach określenie na osoby nadliczbowe, np. w różnego rodzaju organizacjach, pośród odznaczonych niektórymi orderami i w wojsku.

  Nazewnictwo to jest całkowicie świeckie. Nazwy numerariusz, numeraria, supernumerariusz i supernumeraria mają swe źródło w hiszpańskiej terminologii urzędniczej i akademickiej.

  Wojsko[ | edytuj kod]

  W wojsku XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów słowo numerariusz dotyczyło oficerów i oznaczało nadetatowy.

  John L. Allen, Jr. (ur. 1965) – dziennikarz specjalizujący się w sprawach Kościoła katolickiego. Od sierpnia 1997 jest korespondentem National Catholic Reporter (USA) oraz komentuje wydarzenia z Watykanu dla CNN i NPR.Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.

  Również w XIX-wiecznej Szwecji określało się tak nadliczbowych oficerów, ale także pracowników administracji – (szw.) surnumerär.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.
  Wierni świeccy (laikat) – wszyscy wierni, którzy nie są kapłanami bądź zakonnikami, niemający święceń kapłańskich.
  Order Podwiązki (pełna nazwa ang. The Most Noble Order of the Garter) – najwyższe cywilne i wojskowe odznaczenie Wielkiej Brytanii oraz jeden z orderów domowych panującej w tym kraju dynastii. W hierarchii starszeństwa orderów świata zajmuje drugie miejsce po papieskim Orderze Chrystusa.
  Numerariusz – członek Opus Dei żyjący w celibacie. Niektórzy z nich (w praktyce 20%) mogą zostać księżmi prałatury Opus Dei (seminarium Dzieła to Cavabianca). Nie składa on żadnych ślubów, ale zawiera z prałaturą umowę.
  Order (z łac. dosł. zakon) — forma uznania zasług danej osoby lub organizacji. Tradycja orderowa opiera się na dziejach struktur rycerskich lub arystokratycznych, a więc obrzędowość z nią związana wskazuje na realną lub pozorowaną organizację orderu, na czele której stoi Kapituła pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza (w Polsce jest nim w przypadku wszystkich orderów Prezydent RP). Potocznie używa się określenia order dla samej odznaki orderowej.
  Order Guadalupe (hisz. Orden de Guadalupe) – meksykański order, trzykrotnie ustanawiany i znoszony w latach 1822-1823, 1853-1855 i 1863-1867. W pierwszych dwóch okresach było to najwyższe odznaczenie państwowe. Ustanowiony został na cześć Matki Boskiej z Guadalupe.
  Opus Dei (łac. Dzieło Boże; pełna nazwa: Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei) – prałatura personalna w Kościele katolickim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.