• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Superjednostka  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – największa spółdzielnia mieszkaniowa w województwie śląskim, jest zaliczana do grupy największych spółdzielni w kraju. Kieruje kompleksem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia przekracza milion metrów.Blok mieszkalny – potoczna nazwa wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powtarzalnych segmentach, wyróżniającego się wybitnie prostą formą.

  Superjednostka – jeden z największych wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych w Polsce, usytuowany w centrum Katowic, przy alei Wojciecha Korfantego, w pobliżu ronda gen. Jerzego Ziętka.

  Budynek stoi na żelbetowych „nogach” (pilotis), które mają za zadanie ułatwiać przepływ wiatru oraz minimalizować wstrząsy tektoniczne. Windy zatrzymują się na co trzecim piętrze (parter, 2, 5, 8, 11, 14). Przejście przez cały budynek możliwe jest tylko na piętrach 2, 8 i 14. Obiekt ma własne zasilanie w wodę i prąd. Blok mieszkalny należy do Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Trzęsienie ziemi – gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku. Uwalniająca się przy tym energia w około 20-30% rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych, z których część dociera na powierzchnię Ziemi w postaci niszczących fal powierzchniowych.Wydawnictwo „Śląsk”– polskie wydawnictwo książkowe z siedzibą w Katowicach działające od lat 50. do 90. XX wieku. Specjalizowało się w publikacjach dotyczących Górnego Śląska. W oficynie wydawano m.in. serie książkowe Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich, Biblioteka Szarej Lilijki i Z medalionem.
  Widok na budynek w styczniu 2019 r.

  Historia[ | edytuj kod]

  Superjednostkę zaprojektował Mieczysław Król – jego plany znacznie jednak zredukowano pod względem jakościowym.

  6 września 1967 roku prezydent Francji Charles de Gaulle, będąc z oficjalną wizytą w Polsce, podczas spaceru po Katowicach z generałem Jerzym Ziętkiem porównał Superjednostkę do modernistycznego bloku marsylskiego z 1952 roku autorstwa Le Corbusiera. Pomimo podobnej architektury katowicki blok poprzez brak dwupoziomowych i dwustronnych mieszkań oraz ogrodu na dachu z basenem jest jednak znacznie uboższą wersją francuskich realizacji idei Le Corbusiera.

  Falowiec – typ budynku mieszkalnego, którego bryła i układ balkonów przypominają falę, a wejścia do mieszkań usytuowane są na galeriach, połączonych ze sobą klatkami schodowymi. Ten typ występuje w Polsce i we Włoszech.Jerzy Ziętek, ps. Jorg (ur. 10 czerwca 1901 w Gliwicach, zm. 20 listopada 1985 w Zabrzu) – polski polityk, urzędnik samorządowy, partyjny, państwowy, działacz społeczny, żołnierz, generał brygady Wojska Polskiego, członek Komitetu Centralnego PZPR (1964–1981), przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach (1964–1973), wojewoda śląski (1945–1950), wojewoda katowicki (1973–1975), członek Rady Państwa (1963–1980), zastępca Przewodniczącego Rady Państwa (1980–1985), poseł na Sejm II RP (1930–1935) i na Sejm Ustawodawczy (1947–1952) oraz na Sejm PRL II, III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji (1957–1985), prezes Związku Weteranów Powstań Śląskich, wiceprezes Rady Naczelnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (1949–1985).

  Od 1994 budynek posiada status osiedla. Od tego czasu na dachu budynku zamiast napisów NASZE SERCA MYŚLI CZYNY TOBIE SOCJALISTYCZNA OJCZYZNO oraz herbu Katowic były montowane różne logotypy i neony firm, obecnie pozostał podświetlany logotyp „Meble Agata”.

  W 2011 zakończono gruntowny remont elewacji budynku.

  W 2014 powstał film dokumentalny w reżyserii Teresy Czepiec „Superjednostka”.

  Mieszkanie – zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) – obowiązującym od dnia 16 grudnia 2002 – mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.Superjednostka (ang. Superunit) – 20-minutowy film dokumentalny, będący debiutem reżyserskim Teresy Czepiec. Premiera odbyła się w 27 październiku 2014 roku podczas 57. Festiwalu DOK. Leipzig. Film wyświetlany był na najważniejszych polskich i światowych festiwalach filmowych, na których został wyróżniony i obsypany wieloma nagrodami. Jest to opowieść o ludziach zamieszkujących największy blok w Katowicach. Bohaterami filmu dokumentalnego są ludzie zamieszkujący wnętrze Superjednostki. Tytułowa „Superjednostka” to ogromny budynek mieszkalny.

  Wymiary i inne dane techniczne[ | edytuj kod]

  Dane na 2019.

 • wysokość: 51 m (15 pięter plus tak zwane nogi, czyli parter, poziom usługowy i poziom techniczny)
 • długość: 187,5 m
 • powierzchnia użytkowa: 37 349 m²
 • powierzchnia mieszkaniowa: 33 652 m²
 • mieszkania: 764
 • klatki schodowe: 9 (3 segmenty po 3 klatki schodowe)
 • windy: 12
 • garaże w podziemiu: 175


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Pierwsza wzmianka o Katowicach pojawiła się w zapisach księdza Kazimierskiego, wizytatora parafii boguckiej w 1598. Historię miasta wyznaczają jednak losy kilku znacznie wcześniejszych słowiańskich osad rolniczych z XIV i XVI w. oraz kuźnic żelaza, będących obecnie jego dzielnicami. To te ostatnie − powstałe w miejscach występowania płytko zalegających rud żelaza − zadecydowały o rozwoju przemysłu na terenach, które jeszcze do niedawna pokrywały leśne i bagniste ostępy, poprzecinane gęstą siecią rzek. Oczywiście wraz z kuźnicami powstawały osady − i taki rodowód mają dzisiejsze Katowice. Usytuowana nad brzegiem rzeki Rawy Kuźnica Bogucka została wspomniana po raz pierwszy w 1397 i był to jeden z najstarszych zakładów tego typu w Polsce. Funkcjonował aż do XVIII w., w którym pojawiły się wielkie piece hutnicze. Poza Kuźnią Bogucką w okolicy istniały jeszcze trzy podobne zakłady: załęski, szopieński i roździeński. Z tym ostatnim związana jest postać Walentego Roździeńskiego, autora poematu "Officina ferraria abo huta i warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego". Podobny rodowód ma kilka innych katowickich dzielnic. Najstarszą katowicką dzielnicą jest Dąb, o którym dokumenty wspominają już w 1299. Należał on przez kilkaset lat do klasztoru Bożogrobców w Miechowie. Następnie wspomniane są kolejne wsie, będące dziś dzielnicami miasta, wymienione w dokumencie księcia opawsko-raciborskiego Mikołaja z 15 grudnia 1360, potwierdzającego Ottonowi z Pilicy własność wsi Jaźwce, Załęże, Bogucice i miasta Mysłowice.
  Mezonetowiec (od fr. maissonette - mieszkanie dwupoziomowe) − budynek mieszkalny przy ul. Kołłątaja we Wrocławiu, wzniesiony w latach 1958−1960 według projektu Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak.
  Architektura Katowic jest głównie tworem współczesnym rozwoju przemysłowego cechującego ostatnie 160 lat, nie licząc pewnych elementów pierwotnie wiejskich, które mogą być starsze.
  Pilotis (z fr.) – w architekturze modernizmu określenie słupów unoszących bryłę budynku ponad powierzchnię otaczającego terenu, na wysokość odpowiadającą co najmniej jednej kondygnacji i nadających jej optyczne wrażenie lekkości. Zostało wprowadzone przez Le Corbusiera.
  Spodek – hala widowiskowo-sportowa w Katowicach przy alei Wojciecha Korfantego 35. Hala ta jest zarządzana przez Przedsiębiorstwo Widowiskowo-Sportowe „Spodek” i należy do miasta Katowice. Hala została wybudowana pod nazwą Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa w Katowicach, pod którą jest znana w literaturze architektonicznej, i pod którą to nazwą działała do 1997.
  Katowice są jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym budowano wieżowce. Wcześniej niż Dom profesorów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, oddany do użytku w 1931 roku i mający około 35 m wysokości, powstały jedynie: 51-metrowy wieżowiec PAST-y w Warszawie, około 35-metrowy Hotel Savoy w Łodzi oraz dwa wieżowce w ówcześnie niemieckim Wrocławiu. W 1934 roku oddano do użytku pierwsze wysokościowce z prawdziwego zdarzenia, którymi były katowicki Drapacz Chmur (60 m) oraz warszawski Prudential (66 m). Obecnie w Katowicach znajduje się około 40 budynków o wysokości minimum 50 metrów lub 16 kondygnacji (licząc parter), w tym około 30 budynków nie niższych niż 60 metrów. Ponadto w Katowicach znajduje się czwarty pod względem wysokości budynek w Polsce wybudowany poza Warszawą – biurowiec Altus. Obecnie Katowice są drugim, po Warszawie, miastem w Polsce pod względem liczby wieżowców, jednak przodują w liczbie wieżowców na jednego mieszkańca oraz na km².
  Rondo gen. Jerzego Ziętka w Katowicach − duży węzeł drogowy znajdujący się w centrum Katowic. Umożliwia ruch na osi północ-południe − aleja W. Korfantego, oraz swobodny ruch tranzytowy na osi wschód-zachód − droga krajowa nr 79, DTŚ (ulica Chorzowska, aleja Walentego Roździeńskiego). Na platformie ronda stanęła szklana kopuła. Znajduje się w niej między innymi galeria Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwana "Rondem Sztuki".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.669 sek.