• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Superintendent

  Przeczytaj także...
  Komora celna – organ administracji państwowej dokonujący kontroli celnej w przedrozbiorowej Polsce i w Królestwie Polskim. Miejsce pobierania cła. Obecnie urząd celny. Intendent – pracownik intendentury, czyli działu gospodarczego instytucji, jednostki organizacyjnej (np. wojskowej) itp.
  Superintendent - (łac. superintendentus – „nadzorca”) – duchowny protestancki sprawujący władzę nadzorczą w stosunku do pastorów określonego obszaru – superintendentury. Ze względu na rangę i obowiązki oraz ze względu na wielkość podlegającego mu terytorium funkcja superintendenta stanowi odpowiednik funkcji rzymskokatolickiego biskupa diecezjalnego lub dziekana, kierującego dekanatem.
 • superintendent – duchowny protestancki sprawujący władzę nadzorczą w stosunku do pastorów określonego obszaru
 • intendent naczelny
 • naczelnik komory celnej
 • Superintendent (policja) – ranga w policji w krajach anglosaskich
 • Superintendent (straż pożarna) – ranga w pożarnictwie w krajach anglosaskich
 • Superintendent (więziennictwo) – ranga w służbie więziennej w krajach anglosaskich, Indiach i Pakistanie
 • Superintendent (edukacja) – przełożony uczelni lub jej administrator w krajach anglosaskich
 • Superintendent (United States Air Force) – ranga w Siłach Powietrznych USA
 • Superintendent (służba zdrowia) – dyrektor, koordynator lub planista w szpitalach lub klinikach krajów anglosaskich
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. hasło „superintendent”. W: Słownik języka polskiego [on-line]. WN PWN SA. [dostęp 2014-09-13].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.