Nadkażenie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Superinfekcja)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nadkażenie, superinfekcja – powikłanie polegające na tym, że do istniejącego zakażenia dołącza się i rozwija kolejne, wywołane innym patogenem. Do takiej sytuacji dochodzi na przykład, gdy do toczącego się wirusowego zapalenia dróg oddechowych dochodzi infekcja bakteryjna, powodując zapalenie oskrzeli.

HAART (ang. highly active antiretroviral therapy) – terapia antyretrowirusowa stosowana w przypadku zakażenia HIV, w której podstawową zasadą jest stosowanie mieszanki co najmniej trzech leków przeciwretrowirusowych w kombinacji zalecanej przez światowych ekspertów (schemat podstawowy: dwa nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy plus jeden nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy albo dwa nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy plus jeden inhibitor proteazy). Celem terapii jest długofalowe zahamowanie replikacji wirusa HIV. Wirusa HIV cechuje zdolność do szybkiego wytwarzania mutacji, prowadzących do oporności na stosowane leki antyretrowirusowe. Wobec czego monoterapia szybko staje się nieskuteczna – bardzo szybko zostają wyselekcjonowane zmutowane wirusy, które wskutek mutacji są oporne na stosowany lek. W przypadku pierwszego, skutecznego leku, zydowudyny, po około roku stosowania obserwowano pojawienie się populacji wirusa HIV opornego na ten lek i utratę skuteczności terapeutycznej tego preparatu. Stosując równocześnie trzy leki antyretrowirusowe zmniejsza się szansę, że w wyniku mutacji powstanie rodzina wirusów równocześnie oporna na trzy jednocześnie stosowane leki. Podobne podejście współcześnie stosuje się w terapii gruźlicy. Tu też obowiązuje terapia wielolekowa.Zakażenie, infekcja (z łac. infectio) – wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych. W celu wywołania choroby muszą one pokonać odporność organizmu. Jeżeli wrota zakażenia znajdują się w pobliżu miejsca występowania infekcji mówi się o zakażeniu miejscowym. Gdy zakażeniu towarzyszą objawy ogólnoustrojowej reakcji zapalnej taki stan nazywa się sepsą.

Ze względu na wielką i postępującą zmienność genetyczną niektórych wirusów w obrębie swojego rodzaju, w tym HIV, istnieje możliwość nadkażenia się osoby zarażonej wirusem HIV inną, zmutowaną wersją tegoż wirusa (z reguły uodpornioną na niektóre leki antyretrowirusowe albo charakteryzującą się zwiększoną zjadliwością). Nadkażenie takie może znacznie obniżyć skuteczność stosowanej terapii antyretrowirusowej (zob. HAART) i przyśpieszyć wystąpienie pełnoobjawowego AIDS. Dlatego ważne jest, aby walczyć z mitem: Nie ma ryzyka podczas stosunku płciowego dwóch osób zainfekowanych HIV – sytuacja ta nie zwalnia partnerów od ciągłego stosowania zabezpieczenia w formie prezerwatyw. Należy pamiętać także, że w przypadku zakażenia się partnerów tym samym wirusem po kilku latach w ich organizmach mogą wytworzyć się wirusy ze zmutowanym genomem, które po dokonaniu nadkażenia między partnerami mogą znacznie utrudnić leczenie i pogorszyć rokowanie.

Wirulencja, zjadliwość drobnoustrojów – zdolność wniknięcia, rozmnożenia/namnożenia się oraz uszkodzenia tkanek zainfekowanego organizmu przez określony typ patogenu. Poszczególne szczepy danego gatunku mogą różnić się wirulencją.Ludzki wirus niedoboru odporności, ludzki wirus upośledzenia odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów, wywołujący AIDS.

Superinfekcję należy odróżnić od koinfekcji, w przypadku której dochodzi do jednoczasowego zakażenia dwoma lub więcej czynnikami chorobotwórczymi.

Warto wiedzieć że... beta

Patogen, czynnik chorobotwórczy – ciało obce, twór biologiczny lub mikroorganizm wywołujący chorobę u danego organizmu. Wyróżnia się następujące typy patogenów:
Mutacja (łac. mutatio – zmiana) – nagłe, skokowe zmiany materiału genetycznego, możliwe jest ich dziedziczenie. Podczas poziomego transferu genów, zakażenia wirusem, crossing-over czy modyfikacji genomu inżynierią genetyczną również dochodzi do zmiany materiału genetycznego, jednak przeważnie nie uznaje się ich za mutacje.
Zapalenie oskrzeli - choroba układu oddechowego przebiegająca jako dwie odrębne jednostki chorobowe, o innych przyczynach i sposobie leczenia.

Reklama