• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sun Myung Moon

  Przeczytaj także...
  Prezbiterianizm lub Kościół Prezbiteriański – część protestanckich kościołów reformowanych. Władze w kościołach sprawują wybierani przez wiernych starsi. Kościoły Prezbiteriańskie zaczęły rozprzestrzeniać się w XVI wieku, impulsem do tego była reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra w 1517 roku. Głównym propagatorem był John Knox, który był Szkotem, studiował on z Janem Kalwinem w Genewie.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego - nowy ruch religijny założony w 1954 roku w Seulu przez Sun Myung Moona, (zwany w skrócie Kościołem Zjednoczeniowym).
  Sun Myong Moon z drugą żoną

  Sun Myung Moon, Young Myung (kor. 문선명 [munsʌnmjʌŋ], ur. 25 lutego 1920 w obecnej Korei Północnej, zm. 3 września 2012 w Gapyeong w Korei Południowej) – koreański założyciel i przywódca Ruchu pod Wezwaniem Ducha Świętego na Rzecz Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego.

  Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek. Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się jako Young Myung Moon (kor. 문용명/文龍明 [munjoŋmjʌŋ], Promieniejący Smok – w Korei symbol władzy królewskiej). Kiedy miał 10 lat, jego rodzice przystąpili do kościoła prezbiteriańskiego. Moon twierdzi, że 17 kwietnia 1935 r. ukazał mu się Jezus Chrystus i poprosił go, aby kontynuował jego nieukończone dzieło. Według Wielebnego Moona, Chrystus nie ukończył swojego dzieła, ponieważ został ukrzyżowany – spowodowała to niewiara Izraela (brak odpowiedzi ze strony Jana Chrzciciela i niezrozumienie apostołów spowodowało, że Jezus nie mógł do końca przeprowadzić swojej misji). Wyraził to w słowach: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie” (Ewangelia Św. Jana 16,12). Jezus nie ożenił się i nie mógł mieć potomka, był jedynym człowiekiem nieskażonym piętnem grzechu pierworodnego. Wielebny Moon po spotkaniu z Chrystusem trzy razy odmówił, zanim przystał na jego prośbę, ponieważ zdawał sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności z jaką wiązało się przyjęcie misji kontynuacji dzieła Jezusa. W czasie 9 lat poszukiwał tzw. Zasad, które spisał przy pomocy swoich pierwszych uczniów. W czasie II wojny światowej studiował na wydziale elektrycznym Uniwersytetu Waseda w Japonii (studia te dawały możliwość odpracowania wojska i jako inżynier musiał pracować w miejscu wyznaczonym przez japońskie władze, przez cały ten czas działał w ruchu oporu). Tam też po raz pierwszy został aresztowany za antyjapońską działalność. Po wojnie wrócił do Korei, gdzie doświadczył wielkiego mistycznego przeżycia. Jak opisał w Boskich zasadach, udał się do świata pozaziemskiego, gdzie stoczył „wielką bitwę z miriadami sił szatana i odniósł nad nimi miażdżące zwycięstwo”. Według nauczania Kościoła Zjednoczeniowego Moon stał się wtedy absolutnym zwycięzcą niebios i ziemi. Po tym wydarzeniu Young Myung Moon zmienił swoje imię na Sun Myung Moon, co jest tłumaczone przez amerykańskich członków Ruchu jako Światło Słońca i Księżyca.

  Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie. Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.

  Moon w Korei Północnej głosił, że jest Mesjaszem. W 1948 został aresztowany przez władze komunistyczne za ewangelizację i skazany na 5 lat obozu koncentracyjnego, z którego wyszedł po niespełna 3 latach.

  W 1954 utworzył Kościół Zjednoczeniowy. W 1955 został ponownie aresztowany pod zarzutem cudzołóstwa i rozwiązłości seksualnej, a także oszustw czekowych. Został uniewinniony z braku dowodów.

  W 1972 Moon ogłosił, że objawił mu się Bóg i nakazał założyć Kościół w Ameryce. Moon przeprowadził się do USA i w stanie Nowy Jork zakupił 22 akry ziemi z przeznaczeniem na dom misyjny. Znał język angielski, jednak zawsze nauczał po koreańsku.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W Waszyngtonie, Sun Myung Moon znalazł wspólną płaszczyznę z silnie antykomunistycznymi przywódcami w 1980 roku, m.in. z Ronaldem Reaganem. Korzystając z funduszy Kościoła Zjednoczeniowego (Unification Church) w 1982 roku, Moon, Bo Hi Pak i innych przywódcy kościoła założyli The Washington Times. W 1991 roku Moon powiedział, że wydał około 1 miliard dolarów na tę gazetę (a w 2002 r. około 1,7 miliardów dolarów), które nazwał „instrumentem w szerzeniu prawdy o Bogu na świecie”.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Pomazaniec, Namaszczony, Mesjasz (hebr. מָשִׁיחַ), Chrystus (gr. χριστός), pot. Wybraniec – w judaizmie i chrześcijaństwie pierwotnie religijny tytuł królów, kapłanów-lewitów i proroków - osób namaszczonych (pomazanych) olejem. Z czasem, pod wpływem proroków, ten biblijny termin nabrał eschatologicznego znaczenia - określa on osobę, zapowiedzianą przez Boga Jahwe, która ma przynieść ostateczne rozwiązanie problemu zła, grzechu i śmierci w świecie i ustanowić tzw. królestwo mesjańskie, będące nowym rajem, przewyższającym szczęście pierwszego. Chrześcijanie uznają, że tą osobą jest Jezus Chrystus. Trzon narodu żydowskiego trwa w oczekiwaniu na przyjście mesjasza.

  W 1982 został skazany w USA na 18 miesięcy więzienia i 25 tys. USD grzywny za uchylanie się od płacenia podatków. Wyrok zaczął odsiadywać w 1984, później władze musiały powołać kolejną komisję senacką w celu zbadania poprawności zarzutów, ujawniono wiele dowodów na nieprawidłowości w przebiegu procesu, w wyniku którego Moon został skazany.

  Czek – pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest ustawa Prawo czekowe z 1936 r.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Cały ten proceder został opisany w książce „NQUISITION” Carlton Sherwood (706 stron), gdzie ujawniono nagrania z pokoju sędziów – wywołało to ogromny skandal.

  Moon dwukrotnie zawierał małżeństwo. Z drugą żoną Hak Ja Han ma trzynaścioro dzieci.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Korea Północna (kor. 조선민주주의인민공화국, hancha 朝鮮民主主義人民共和國, MCR. Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, w skrócie KRLD) – państwo totalitarne w Azji Wschodniej, powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej, na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Oficjalnie, według konstytucji, Korea Północna jest republiką socjalistyczną. Przynajmniej formalnie Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna nie jest państwem komunistycznym. Od 2009 roku władze Korei Północnej rozpoczęły wykreślać odniesienia sugerujące komunistyczny ustrój i charakter państwa z konstytucji oraz z innych oficjalnych dokumentów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e., zm. 30 lub 33 w Jerozolimie) – centralna postać religii chrześcijańskiej, założyciel Kościoła. W chrześcijaństwie uznawany za Boga i człowieka, współistotnego Bogu Ojcu.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Bibilioteca Nacional do Brasil (pol. Brazylijska Biblioteka Narodowa) jest instytucją chroniącą dziedzictwo dokumentalne i bibliograficzne Brazylii, znajduje się w Rio de Janeiro, przy placu Cinelândia.
  Cudzołóstwo – termin religijny oznaczający zdradę małżeńską, za którą uważany jest stosunek płciowy z cudzą żoną lub z cudzym mężem. Niekiedy definicja jest formułowana ogólniej – jako stosunek płciowy pomiędzy jednym z małżonków, a kimkolwiek oprócz własnego męża lub żony.
  The Washington Times – dziennik wychodzący w Waszyngtonie, stolicy USA. Założony został w 1982 przez Sun Myunga Moona, znanego głównie jako twórca Kościoła Zjednoczeniowego. Washington Times prezentuje konserwatywne poglądy polityczne i społeczne. Osiąga nakład nieco ponad 100 tysięcy egzemplarzy (dane z 31 marca 2007), mniej więcej jedną siódmą nakładu swego głównego konkurenta, The Washington Post.
  Język koreański – izolowany język używany na Półwyspie koreańskim. Według niektórych teorii łączony z językami ałtajskimi lub ajnoskim. Używany jest głównie w Korei Południowej oraz Północnej, a także w sąsiadującej z Koreą Północną chińskiej prefekturze autonomicznej Yanbian. Na świecie językiem tym posługuje się ok. 78 milionów ludzi, włączając w to duże skupiska w republikach dawnego Związku Radzieckiego, USA, Kanadzie, Brazylii i Japonii.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.709 sek.