• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sulmierzyce  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Powiat ostrowski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrów Wielkopolski.
  Panorama od południa

  Sulmierzyce (niem. Sulmierschütz) – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim. Miasto stanowi gminę miejską.

  W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa kaliskiego.

  Były miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego, należały do starostwa odolanowskiego, pod koniec XVI wieku leżały w powiecie kaliskim województwa kaliskiego.

  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945. Neobarok – nurt w architekturze historyzmu, nawiązujący formalnie do baroku, szczególnie w dekoracji elewacji, rozpowszechniony w końcu XIX wieku (od 1880).

  Według danych z 31 grudnia 2012 miasto liczyło 2895 mieszkańców.

  W Sulmierzycach urodził się Sebastian Fabian Klonowic.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 Sulmierzyce ma obszar 28,98 km², w tym:

 • użytki rolne: 64%
 • użytki leśne: 18%
 • Miasto stanowi 4,06% powierzchni powiatu.

  Droga wojewódzka nr 444 (DW444) – droga wojewódzka o długości ok. 50 km łącząca Krotoszyn z Ostrzeszowem. Droga przebiega na krótkim odcinku przez Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.Strony świata, kierunki świata, ściślej: główne kierunki geograficzne, kierunki główne – cztery główne kierunki wyznaczone na powierzchni kuli ziemskiej. Ich określanie związane jest z właściwościami ruchu obrotowego Ziemi. Odbywa się on wokół osi ziemskiej. Punkty przecięcia osi ziemskiej z powierzchnią Ziemi to bieguny geograficzne: północny i południowy. Połączone są półokręgami noszącymi nazwę południków, które wyznaczają kierunek północ—południe. Kierunek wzdłuż południka o zwrocie do północnego bieguna geograficznego to kierunek północny, zaś do południowego bieguna geograficznego – południowy. Natomiast punkty, gdzie pojawia się albo znika Słońce za horyzontem w dniu równonocy, wyznaczają kierunki: wschodni i zachodni.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2012:

 • Piramida wieku mieszkańców Sulmierzyc w 2014 roku.

 • Piramida wieku Sulmierzyce.png

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Dąbrowy Krotoszyńskie - jeden z największych w Polsce kompleksów naturalnych lasów dębowych, zajmuje teren blisko 23 tys. ha.
  Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.
  Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk, lit. Kazimieras I Andrius Jogailaitis, biał. Казімір I Ягелончык (ur. 30 listopada 1427 w Krakowie, zm. 7 czerwca 1492 w Grodnie) – wielki książę litewski w latach 1440–1492, król Polski w latach 1447–1492. Jeden z najaktywniejszych polskich władców, za panowania którego Korona, pokonując zakon krzyżacki w wojnie trzynastoletniej, odzyskała – po 158 latach – Pomorze Gdańskie, a dynastia Jagiellonów stała się jednym z czołowych domów panujących w Europie. Zdecydowany przeciwnik magnaterii, przyczynił się do wzmocnienia znaczenia Sejmu i sejmików, co jednak stało się z krzywdą dla mieszczaństwa.
  Gmina Zduny – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kaliskim.
  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.
  Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Sulmierzycach – muzeum z siedzibą w Sulmierzycach. Placówka jest miejską jednostką organizacyjną, a jego siedzibą jest pochodzący z 1743 roku dawny ratusz - jedyna tego typu budowla w Polsce, wykonana w całości z drewna.
  Powiat odolanowski – powiat istniejący w latach 1793–1932 z siedzibą do 1815 w Odolanowie, po 1815 przeniesiono ją do Ostrowa Wielkopolskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.