• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Suhora

  Przeczytaj także...
  Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.
  Polana Suhora – wydłużona polana w Gorcach, położona na zboczach południowego grzbietu Suhory, północnych zboczach Obidowca i płytkim siodle pomiędzy tymi szczytami. Na jej górnej części znajduje się należące do Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Obserwatorium astronomiczne na Suhorze. Polana ma powierzchnię 7,91 ha i znajduje się na wysokości 950-1000 m n.p.m. Mimo niewielkiej powierzchni występuje na niej aż 7 zespołów roślinności, oraz rzadkie gatunki roślin, m.in. podkolan biały, storczyk gółka długoostrogowa oraz dziewięćsił bezłodygowy. Wiosną masowo zakwitają na niej krokusy (szczególnie w części północnej). W górnej (południowej), oraz środkowej części polany dominuje zespół łąki mieczykowo-bliźniczkowej. Jego darń tworzą głównie: mietlica pospolita, śmiałek darniowy i kostrzewa czerwona. Na bardziej jałowych i suchych miejscach występuje ubogi gatunkowo zespół bliźniczki psiej trawki. Oprócz dominującej psiej trawki rośnie w nim również jastrzębiec Lachenala, kuklik górski i pięciornik złoty (te 2 ostatnie gatunki zaliczane są do roślinności alpejskiej). Występuje tu rzadki już mieczyk dachówkowaty. Wschodnią część polany zarastają borówczyska borówki czarnej.

  Suhora (1000 m) – szczyt w Gorcach, na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. Znajduje się na grzbiecie odchodzącym od Obidowca w kierunku północnym. Wschodnie zbocza Suhory opadają do doliny Olszowego Potoku, zachodnie do doliny Porębianki. Szczyt jest łagodny i niewiele tylko wznosi się ponad grzbiet.

  Gorczański Park Narodowy, utworzony w 1981 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Obejmuje centralne pasmo Gorców, m.in. masywy Turbacza i Gorca. Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego znajduje się w Porębie Wielkiej.Zanieczyszczenie świetlne – termin używany na określenie nadmiernego oświetlenia nocnego, obecne zwłaszcza w miastach. "Zanieczyszczenie" tego typu utrudnia obserwację astronomiczną nieba oraz ma negatywny wpływ na faunę i florę naturalnie przystosowaną do życia w ciemności w czasie nocy. Może mieć również niekorzystne działanie na zdrowie człowieka.

  Znajduje się na nim obserwatorium astronomiczne na Suhorze należące do Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Lokalizację wybrano ze względu na czyste powietrze i brak w pobliżu większych miejscowości, które swoimi światłami zakłócałyby obserwację.

  Na szczycie oraz południowych zboczach Suhory znajduje się polana Suhora, z której rozciąga się widok na Beskid Wyspowy, Gorce i Pasmo Babiogórskie.

  Obserwatorium astronomiczne na Suhorze (Suchorze) – obserwatorium zlokalizowane na szczycie Suhory (1000 m n.p.m.), na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Jest najwyżej położonym obserwatorium astronomicznym w Polsce. Jest własnością i placówką badawczą Katedry Astronomii Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa. Sporadycznie jest udostępniane zwiedzającym.Tobołów (994 m) – niewybitny szczyt w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie odchodzącym od Obidowca na północ. Zachodnie zbocza opadają do doliny Porębianki, wschodnie do Olszowego Potoku. Są zalesione, ale w partiach szczytowych znajdują się trzy widokowe polany: Jaworzyna Porębska, polana Tobołów (polana Tobole) i Starmaszka. W północno-zachodnim kierunku odchodzi od Tobołowa krótki i zalesiony grzbiet z wierzchołkiem Podtobołczyk. Dawniej znajdowała się na nim polana Galaska, jeszcze zaznaczana na niektórych mapach. Na polanie Tobołów znajduje się górna stacja wyciągu krzesełkowego "Tobołów" z Koninek oraz bufet turystyczny. Zamontowana przez Gorczański Park Narodowy tablica przedstawia panoramę szczytów, jakie możemy oglądać z tej polany. Tutaj też ma swój początek ścieżka edukacyjna "Wokół doliny Poręby".

  Szlak turystyczny[ | edytuj kod]

  szlak turystyczny zielony – zielony z Koninek przez Tobołów i polanę Suhora na Obidowiec. Szlak prowadzi wschodnim zboczem Suhory, nieco poniżej szczytu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Geoportal. Mapa topograficzna i lotnicza [dostęp 2019-07-02].
  2. Marek Cieszkowski i inni, Gorce. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2004, ​ISBN 83-89188-19-8
  3. Gorce. Mapa turystyczna 1:50 000, Kraków: Compass, 2007, ​ISBN 978-83-89165-39-8
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.Obidowiec – szczyt o wysokości 1106 m n.p.m. w głównym grzbiecie Gorców, położony na wschód od Starych Wierchów. Północno-zachodnie stoki opadają do doliny Porębianki, północno-wschodnie do doliny Olszowego Potoku, a południowe – potoku Obidowiec. Jest zwornikiem dla biegnącego w kierunku północnym bocznego grzbietu kulminującego w Suhorze i Tobołowie. W rejonie wierzchołka znajduje się widokowa polana Obidowiec.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pasmo Babiogórskie (513.512) – pasmo górskie w Beskidach Zachodnich, część Beskidu Żywieckiego. Sąsiaduje z Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Beskidem Orawsko-Podhalańskim, Działami Orawskimi, Beskidem Orawsko-Podhalańskim, Beskidem Orawsko-Żywieckim i Beskidami Orawskimi na Słowacji. Najwyższym szczytem jest Babia Góra (1725 m).
  Koninki – część wsi Poręba Wielka położona w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Niedźwiedź.
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (ang. Pedagogical University of Cracow) – państwowa wyższa uczelnia pedagogiczna w Krakowie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.