• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Suchy Las - gmina

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. (MPK Poznań Sp. z o.o.) - spółka powstała 28 czerwca 2000 w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu". Jej tradycje sięgają roku 1880, kiedy w Poznaniu powstał pierwszy tramwaj konny. Jest jednoosobową spółką miasta Poznania (jedyny właściciel i 100% udziałowiec).
  Krajobraz okolic Złotnik

  Suchy Lasgmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.

  Siedzibą gminy jest Suchy Las.

  Według danych z 6 stycznia 2010 , gminę zamieszkiwały 14163 osoby.

  Gmina Suchy Las znajduje się na północ od granic miasta Poznania, stolicy województwa wielkopolskiego. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 11, prowadząca z Poznania do Koszalina. W planach miasta Poznania jest wybudowanie IV ramy ( obwodnicy ) komunikacyjnej Poznania, która będzie kończyć się w gminie Suchy Las na krajowej S11. Te dwa czynniki determinują w wielkim stopniu lokalny rozwój i jego główne kierunki.

  Linia kolejowa nr 354 - łącząca stację Piła Główna z p.odg. Poznań POD, a docelowo ze stacją Poznań Główny. Położona w granicach województwa wielkopolskiego na obszarze Oddziału Regionalnego PKP PLK w Poznaniu.Wiadukt Gabriela Narutowicza w Poznaniu - wiadukt drogowy nad linią kolejową Swarzędz-Piła, w granicach administracyjnych miasta Poznania. Położony na granicy miasta (dzielnica Stare Miasto) z gminą Suchy Las. Jest pierwszym w Poznaniu wiaduktem/mostem posiadającym pylon. Znajduje się w ciągu ul. Obornickiej, a zarazem drogi krajowej nr 11. Patronem wiaduktu jest Gabriel Narutowicz - pierwszy Prezydent Polski. Wiadukt ma długość całkowitą 286 m, nośność 40 ton. W jego skład wchodzą dwa pasy jezdni o szerokości 8 m oraz dwie 2,5-metrowe drogi pieszo-rowerowe. Nocą walory wiaduktu podkreśla iluminacja.

  Gmina składa się obecnie z dziewięciu jednostek pomocniczych – czterech osiedli: Suchy Las, Biedrusko, Złotniki–Osiedle, Osiedle Grzybowe oraz pięciu sołectw: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki–Wieś.

  Unikatem na skalę europejską jest położony na tym terenie „Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko”, w którym można zobaczyć wgłębienia powstałe na skutek deszczu meteorytowego.

  Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) – organ samorządu Poznania zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania. Został powołany decyzją Rady Miasta Poznania w dniu 24 czerwca 2008 r. Funkcjonuje od 1 października 2008. Do zadań jednostki należy organizacja przewozów komunikacji miejskiej w Poznaniu oraz na mocy porozumień – w gminach sąsiednich (Dopiewo, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Suchy Las oraz częściowo: Czerwonak, Komorniki, Kórnik i Swarzędz). Każdy przewoźnik działający w ramach ZTM-u zobowiązany jest do umieszczenia na swoich pojazdach loga ZTM (*ztm) w pasie nadokiennym od strony drzwi z przodu pojazdu.Suchy Las – duża wieś gminna w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Suchy Las.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Suchy Las ma obszar 116,55 km², w tym:

 • użytki rolne: 28%
 • użytki leśne: 29%
 • Obszar gminy stanowi 6,14% powierzchni powiatu.

  Cechą wyróżniającą gminę jest położony na jej terenie poligon, który zajmuje aż 62,6% powierzchni całej gminy. Poligon jest wyjątkowo malowniczym obszarem, o niesłychanie ciekawej faunie i florze, a ze względu na bliskość Poznania pełni funkcję „zielonych płuc miasta”. Na poligonie kręcony był film "Ogniem i Mieczem" reż. Jerzy Hoffman. Gmina Suchy Las położona jest na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego. Najbardziej atrakcyjne i cenne obszary objęte zostały ochroną poprzez utworzenie w 1994 roku Obszaru Chronionego Krajobrazu „Biedrusko”, który bezpośrednio łączy się z Zespołem Przyrodniczo Krajobrazowym „Morasko”, położonym na obszarze miasta Poznania.

  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Isernhagen - gmina samodzielna (niem. Einheitsgemeinde) w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w związku komunalnym Region Hanower.

  Demografia[]

  dane pochodzą z dnia 6 stycznia 2010 r.

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Suchy Las w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Suchy Las.png

  Komunikacja[]

  Przez gminę przebiega linia kolejowa nr 354 (Poznań - Piła) a także droga krajowa nr 11 (Poznań - Kołobrzeg) od strony Poznania wjeżdża się do Suchego Lasu nowym wiaduktem Gabriela Narutowicza. Komunikację autobusową w gminie organizuje ZTM Poznań, w którego imieniu działa trzech przewoźników: gminny ZKP Suchy Las (większość linii), MPK Poznań (na liniach do Biedruska) oraz rokietnicki Rokbus (linia przecina gminę).

  Meteoryt Morasko – rezerwat przyrodniczo-astronomiczny utworzony 24 maja 1976 roku, o powierzchni 54,5 ha. Znajduje się on w północnej części Poznania, na Morasku i graniczy bezpośrednio z Suchym Lasem. Na jego terenie mieszczą się kratery, które zdaniem większości badaczy powstały w wyniku upadku meteorytu Morasko ok. 5 tys. lat temu. Rezerwat podlega Nadleśnictwu Łopuchówko, a bezpośrednią opiekę nad nim sprawuje Leśnictwo Marianowo.Osiedle Grzybowe - osiedle położone w południowej części Złotnik w powiecie poznańskim niedaleko granicy Suchego Lasu i Jelonka. Budowę rozpoczęto w 1996. Po zachodniej stronie osiedla rośnie niewielki las. Niedaleko przebiega także linia kolejowa 354. Nazwy ulic na osiedlu pochodzą od grzybów i ptaków, np. Muchomorowa, Kurkowa, Koźlakowa, Czubajkowa, Skowronkowa, Bociania, Przepiórcza.

  Sąsiednie gminy[]

  Czerwonak, Murowana Goślina, Oborniki, Poznań, Rokietnica

  Miasta partnerskie[]

 • Isernhagen  Niemcy
 • Tamási, Regöly  Węgry
 • Przypisy

  1. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  2. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Suchy_Las, w oparciu o dane GUS.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Gmina Czerwonak – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Złotniki – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim niedaleko na północ od Poznania, w powiecie poznańskim, w gminie Suchy Las. W roku 2011 liczba mieszkańców wynosiła 2963
  Gmina Oborniki – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Powiat poznański – powiat położony w zachodniej Polsce, w centralnej części województwa wielkopolskiego, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Tworzy go 17 gmin otaczających miasto Poznań. Jest to największy pod względem powierzchni powiat w województwie wielkopolskim (1900 km²), a także powiat ziemski o najwyższej liczbie ludności w Polsce – 341,4 tys. mieszkańców. Spośród wielkopolskich powiatów (nie wliczając miast na prawach powiatu) wyróżnia go także najwyższa gęstość zaludnienia na 1 km² – 180 osób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.