• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Subtraktor

  Przeczytaj także...
  Kod uzupełnień do dwóch (w skrócie U2 lub ZU2) – system reprezentacji liczb całkowitych w dwójkowym systemie pozycyjnym. Jest obecnie najpopularniejszym sposobem zapisu liczb całkowitych w systemach cyfrowych. Jego popularność wynika z faktu, że operacje dodawania i odejmowania są w nim wykonywane tak samo jak dla liczb binarnych bez znaku. Z tego też powodu oszczędza się na kodach rozkazów procesora.Odejmowanie – jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych, działanie odwrotne do dodawania. Odejmowane obiekty to odpowiednio odjemna i odjemnik, wynik zaś nazywany jest różnicą.
  Bramka logiczna – element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów (dziś zazwyczaj: układ scalony, choć podobne funkcje można zrealizować również za pomocą innych rozwiązań technicznych, np. hydrauliki czy pneumatyki), realizujący fizycznie pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty (zmienne logiczne) oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości, np. 0 lub 1 (zob. algebra Boole’a).
  Diagram logiczny subtraktora pełnego.
  Borin to Ci, a Borout to Ci+1

  Subtraktorcyfrowy układ kombinacyjny, który wykonuje operacje odejmowania dwóch (lub więcej) liczb dwójkowych.

  Tak jak w przypadku sumatora, w ogólnych obliczeniach na wielobitowych liczbach, trzy bity biorą udział w wykonywaniu odejmowania dla każdego bitu różnicy: odjemna odjemnik i pożyczka od poprzedniego (mniej znaczącego) bitu Wynikiem jest bit różnicy i bit pożyczki (przeniesienie) Operację wykonaną przez subtraktor, czyli można zapisać jako gdzie:

  Sumator – cyfrowy układ kombinacyjny, który wykonuje operacje dodawania dwóch (lub więcej) liczb dwójkowych. Sumatory dzielimy na:Układ kombinacyjny jest jednym z rodzajów układów cyfrowych. Charakteryzuje się tym, że stan wyjść zależy wyłącznie od stanu wejść; stan wyjść opisują funkcje boolowskie - w przeciwieństwie do układów sekwencyjnych, których stan wyjść zależy od stanu wejść oraz od poprzedniego stanu wyjść. W układach kombinacyjnych nie występuje sprzężenie zwrotne.

  Subtraktory są implementowane zwykle wewnątrz sumatorów w celu zminimalizowania układu, gdy operacje wykonywane są na liczbach w kodzie uzupełnień do dwóch (ZU2), przez wprowadzenie przełącznika dodawanie/odejmowanie, który wykonuje odpowiednio przekazanie lub negację drugiego operandu: – wynika z definicji wyznaczania liczby przeciwnej do danej w ZU2

  Tabela prawdy dla subtraktora półpełnego

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • sumator
 • bramka logiczna • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.