• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Subkultura polityczna

  Przeczytaj także...
  Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.

  Subkultury polityczne - duże grupy ludzi o względnie trwałych poglądach politycznych. Subkultury polityczne dzieli się na:

 • homogeniczne - istnieje różnica zdań co do bieżącej polityki, ale nie są podważane podstawy ustrojowe,
 • heterogeniczne - nie ma zgody co do wizji ustrojowej i może to prowadzić do rewolucji.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, ARCHE, Gdańsk 2001.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.003 sek.