• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sułkowice

  Przeczytaj także...
  Lanckorona – wieś w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, siedziba gminy Lanckorona. Lanckorona w latach 1366-1934 posiadała prawa miejskie.Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).
  Pogórze Wielickie (513.33) – mezoregion fizycznogeograficzny, obejmujący fragment przedpola Beskidów, położony pomiędzy dolinami Wieprzówki i Raby.
  Widok na Sułkowice od strony północnej. W tle - Beskid Wyspowy

  Sułkowicemiasto w woj. małopolskim, w powiecie myślenickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sułkowice.

  Położenie[]

  Sułkowice położone są w dolinie rzeki Harbutówki i w dolinach uchodzących do niej potoków: Jastrząbka, Lubianka i Jasieniczanka. Otaczają je cztery pasma wzgórz: Wzgórza Lanckorońskie, Pasmo Bukowca i Pasmo Barnasiówki należące do Pogórza Wielickiego oraz Pasmo Babicy należące do Beskidu Makowskiego. Sułkowice są jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.

  Habsburgowie – dynastia niemiecka (von Habsburg). Założycielem dynastii był Guntram Bogaty (X wiek). Nazwa rodziny wywodzi się od pierwszej posiadłości rodu, zamku Habsburg (od staro-wysoko-niemieckiego hab lub haw – przejście, przeprawa przez rzekę; legendarna etymologia od niem. Habichtsburg – Jastrzębi Zamek) położonego w kantonie Aargau w Szwajcarii. Przedstawiciele dynastii panowali m.in. w krajach niemieckich i włoskich, Świętym Cesarstwie Rzymskim, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Burgundii, na Węgrzech (a co za tym idzie także w Chorwacji) i w Siedmiogrodzie, w Niderlandach, na Śląsku oraz hiszpańskich i portugalskich koloniach w Azji i obu Amerykach. Dynastia w linii męskiej wygasła w 1740. Ostatnia z rodu Maria Teresa Habsburg wraz z mężem cesarzem Franciszkiem I Lotaryńskim założyła nową dynastię Habsbursko-Lotaryńską.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Historia[]

  Pierwsze wzmianki o Sułkowicach pochodzą z 1136 i 1245 roku. Od 1410 r. aż do drugiej połowy XVIII w. miejscowość wraz z pobliskimi wsiami stanowiła uposażenie starostwa niegrodowego w Lanckoronie. Zajęciem ludności początkowo było rolnictwo, później bujnie zaczęło rozwijać się kowalstwo. Sprzyjały temu warunki naturalne – występowanie rudy darniowej, oraz duże zalesienie obszaru, dzięki czemu dostępne były surowce potrzebne w procesie wytopu. Z czasem wyroby sułkowickich kowali stały się znane i cenione w całym kraju. W drugiej połowie XIX wieku w miejscowości działało ok. tysiąca kowali. Pod koniec XVIII w. nastąpiły ważne wydarzenia: W 1771 r. koło Harbutowic doszło do bitwy konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi. Sześć lat później Sułkowice i okoliczne wsie zostały zakupione przez księżnę Franciszkę z Krasińskich. Pod koniec XIX w. dobra te trafiły do arcyksiążąt Rainera i Leopolda Habsburgów.

  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.Kowalstwo – rzemiosło wykonywane przez kowala, przy użyciu narzędzi kowalskich. Polega na kształtowaniu metali na gorąco, po ogrzaniu ich do temperatury mięknięcia. Miejsce pracy kowala nazywane jest kuźnią.

  W dziejach Sułkowic tragicznie zapisały się lata ostatniej wojny. W 1943 roku doszło do pacyfikacji miejscowości, w której śmierć poniosło 26 osób. Za działalność w ruchu oporu miasto zostało odznaczone w 1977 r. Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy. W 1969 r. Sułkowice otrzymały prawa miejskie, zaczynając tym samym nowy okres w historii.

  Jastrząbka – potok o długości około 10 km, biorący początek w Lanckoronie u podnóży Działu Poleckiego. Przepływa przez Kopań, Jastrzębię oraz wzdłuż Izdebnika. Wpada do Harbutówki, będąc jej lewym dopływem.Aglomeracja krakowska – aglomeracja monocentryczna w południowej Polsce, w województwie małopolskim, obejmująca miasto centralne Kraków oraz okoliczne zurbanizowane gminy.

  W latach 1975–1998 miasto leżało w woj. krakowskim.

  Opis miejscowości[]

  Miasto ma 6434 mieszkańców (31 grudnia 2010).

  Sułkowice znane są z przemysłu metalowego. W przeszłości było ważnym ośrodkiem kowalstwa, które jest w nim obecnie do dzisiaj.

  W mieście działa klub piłkarski Gościbia Sułkowcie.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Rudnik – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Sułkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krakowskiego.
  Kościoły i kaplice
 • Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa konsekrowany w 1964 r.
 • Kościółek św. Zofii z 1825 r. (odprawia się w nim mszę świętą tylko w święto św. Zofii)
 • Kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego z 1813 r., remontowana w latach 2004–2005 (msza święta tylko w niedzielę po Podwyższeniu Krzyża Św.)
 • Współpraca międzynarodowa[]

  Gminy partnerskie:

  Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach - siedziba parafii o tym samym wezwaniu należącej do dekanatu sułkowickiego. Zbudowany w stylu neoromańskim, na wzór bazylik wczesnochrześcijańskich, ma trzy nawy. Budowa, z dużymi przerwami trwała od 1936 do 1964 r.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Francja RonchampFrancja (od 2003) Włochy CuveglioWłochy (od 2010

  Demografia[]

 • Piramida wieku mieszkańców Sułkowic w 2014 roku .

 • Piramida wieku Sulkowice.png

  Zobacz też[]

 • Synagoga w Sułkowicach
 • Linki zewnętrzne[]

 • Sułkowice (1) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XI (Sochaczew – Szlubowska Wola) z 1890 r.
 • Przypisy

  1. Wyniki wyborów samorządowych 2006 na stronie PKW
  2. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2008 r. (GUS), [1]
  3. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  4. Beskid Makowski. Mapa 1:50 000. Compass. ISBN 978-83-60240-37-3.
  5. Wskazuje na to nazwa sąsiedniej wsi – Rudnik, będącej źródłem rudy darniowej.
  6. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2010 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2011-06-10. ISSN 1734-6118.
  7. http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=25
  8. http://www.sulkowice.pl/klamra/wydania/201006.pdf
  9. http://www.polskawliczbach.pl/Sulkowice, w oparciu o dane GUS.
  Ronchamp – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Franche-Comté, w departamencie Górna Saona. Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 3088 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 131 osób/km² (wśród 1786 gmin Franche-Comté Ronchamp plasuje się na 52. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 77.).Wzgórza Lanckorońskie – grupa wzgórz w okolicy miejscowości Lanckorona w województwie małopolskim. Położone są na północ od Pasma Chełmu i ciągną się od doliny Skawy na zachodzie pod dolinę Harbutówki na wschodzie. Zgodnie regionalizacją fizycznogeograficzną Polski według Jerzego Kondrackiego należą do Pogórza Wielickiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Harbutówka – potok w południowej Polsce (województwo małopolskie), prawy dopływ Głogoczówki. Przepływa przez następujące miejscowości: Harbutowice, Sułkowice, Biertowice, Izdebnik i Krzywaczkę. Największym dopływem jest Potok Jastrzębski.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Pasmo Barnasiówki – pasmo wzniesień po zachodniej stronie Myślenic. Według naukowo opracowanej przez Jerzego Kondrackiego regionalizacji Polski należy do Pogórza Wielickiego.
  Województwo krakowskie – dawna jednostka podziału administracyjnego Polski ze stolicą w Krakowie, istniejąca w latach 1975–1998. Od 1 czerwca 1975 do 30 czerwca 1984 nosiło nazwę województwo miejskie krakowskie.
  Pasmo Bukowca – według fizyczno-geograficznego podziału Polski rejon Pogórza Wielickiego. Jest to pasmo wzgórz położone między miejscowościami: Biertowice, Krzywaczka, Bęczarka, Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik, Rudnik i Sułkowice.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.