• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Styloidy

  Przeczytaj także...
  Szczawian wapnia – organiczny związek chemiczny, sól wapniowa kwasu szczawiowego. Związek ten zawarty jest w roślinach uprawnych, m.in. w szczawiu (jego wakuoli). Jest niewchłaniany przez człowieka. Natomiast w postaci krystalicznej może zaczopować kanaliki nerkowe i doprowadzić do powstawania kamieni nerkowych.Metabolit – produkt metabolizmu (przemian chemicznych zachodzących w organizmach). Metabolity to związki organiczne i nieorganiczne produkowane przez komórki. Przyjęto jednak, że określenie to nie dotyczy białek i kwasów nukleinowych. Zwykle pisząc o metabolitach ma się na myśli związki niskocząsteczkowe.
  Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie). Jest podstawową jednostką morfologiczno−czynnościową ustroju.

  Styloidy – pojedyncze kryształy szczawianu wapnia odkładane jako metabolit wtórny w komórkach niektórych roślin. Mają postać regularnych brył zbliżonych do graniastosłupów, co w obrazie mikroskopowym wygląda zwykle jako prostokąty.

  Porównaj: jedyńce

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.003 sek.