• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stylobat

  Przeczytaj także...
  Kolumna – pionowa podpora architektoniczna o kolistym przekroju trzonu. Jeden z najstarszych i najpowszechniej stosowanych w architekturze elementów podporowo-dźwigowych pełniących funkcje konstrukcyjne, budowany od czasów starożytnych.Porządek dorycki (styl) – jeden z najbardziej znanych porządków architektonicznych czasów starożytnych. Charakteryzuje się on ciężkimi proporcjami, surowością i monumentalizmem. Walory artystyczne ustępowały w nim miejsca funkcjonalizmowi.
  Krepidoma – najniższa część budowli antycznych. Wykonywana w formie trzech stopni pełniących funkcję fundamentu i obiegająca dookoła budowlę. Najwyższy stopień nazywano stylobatem, zewnętrzną stronę fundamentu euthynetria, najniższy stopień często nazywano stereobatem.
  Schemat porządku jońskiego

  Stylobat – górna powierzchnia kamiennej podstawy (krepidomy) antycznych budowli (głównie świątyń), najwyższy stopień stereobatu. Dźwigał on całą konstrukcję budowli. W porządku doryckim bezpośrednio na nim stały kolumny. Powierzchnia stylobatu była lekko wybrzuszona, co powodowało złudzenie optyczne polegające na usunięciu pozornej wklęsłości perystazy i jednocześnie sprzyjało lepszemu odprowadzaniu wód opadowych.

  Świątynia – miejsce kultu religijnego. W sensie szerszym, jest to każda budowla wzniesiona w celu sprawowania w niej wszelkiego rodzaju obrzędów religijnych. W sensie węższym, świątynią może być tylko taka budowla, która spełnia przynajmniej niektóre wyższe funkcje kultowe (np. składanie ofiar), sprawowane jedynie przez kapłanów.Perystaza (peristaza, kolumnada) – rząd (lub kilka rzędów) kolumn połączonych ze sobą belkowaniem lub łukami arkadowymi.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Encyklopedia sztuki starożytnej. Warszawa: PWN, 1998, s. 542-543. ISBN 83-01-12466-0.
  2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 392. ISBN 83-01-12365-6.
  3. Stefan Parnicki-Pudełko: Architektura starożytnej Grecji. Warszawa: Arkady, 1985, s. 76. ISBN 83-213-3179-3.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 152. ISBN 83-85001-89-1.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.669 sek.