• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Styl życia  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Alfred Adler (ur. 7 lutego 1870 w Penzing, zm. 28 maja 1937 w Aberdeen) – austriacki psychiatra, psycholog i pedagog, twórca psychologii indywidualnej.Florian Witold Znaniecki (ur. 15 stycznia 1882 w Świątnikach, zm. 23 marca 1958 w Urbana-Champaign w stanie Illinois) – polski filozof i socjolog. Twórca polskiej socjologii akademickiej. Jego prace są znane w świecie, szczególnie w USA, gdzie mieszkał i pracował przez wiele lat.

  Styl życia – zakres i formy codziennych zachowań jednostek lub grup, specyficzne dla ich usytuowania społecznego, tzn. manifestujące położenie społeczne oraz postrzegane jako charakterystyczne dla tego położenia, a dzięki temu umożliwiające szeroko rozumianą społeczną lokalizację innych ludzi. Pojęcie to obejmuje nie tylko zachowania ludzkie, ale i psychofizyczne mechanizmy leżące u podstaw owych zachowań: ludzkie motywacje, potrzeby, akceptowane wartości.

  Underclass (podklasa społeczna)- specyficzna, niejednolita kategoria społeczna, skupiająca ludzi trwale pozostawionych poza nawiasem społeczeństwa (np. biedni, uliczni przestępcy, narkomani, bezdomni, alkoholicy, pozbawieni opieki umysłowo chorzy). Jedną z przyczyn jej powstawania jest uzależnienie się od pomocy socjalnej - skutek uboczny działania państwa dobrobytu (podejście behawioralne) lub skutek uboczny makroekonomicznych przemian gospodarczych (podejście strukturalne). W hierarchicznym porządku znajduje się ona na najniższym szczeblu drabiny społecznej.

  Spis treści

 • 1 Elementy istotne dla stylu życia
 • 2 Styl życia z różnych punktów widzenia
 • 3 Funkcje stylu życia
 • 4 Pojęcia pokrewne
 • 5 Klasyfikacje stylów życia
 • 6 Dawne style życia w Polsce
 • 7 Style życia we współczesnej Polsce
 • 7.1 Polska odmiana Underclass
 • 7.1.1 Polska odmiana klasy średniej
 • 7.1.2 Konsumpcyjny styl życia
 • 7.1.3 Styl życia singli
 • 8 Styl życia a sposób życia
 • 9 Przypisy
 • Elementy istotne dla stylu życia[]

  Elementy znaczące dla stylu życia
 • Budżet czasu człowieka: cykliczność zachowań, sposób zagospodarowania czasu.
 • Praca: charakter pracy, stosunek do niej – wszystko, co ma z nią związek.
 • Konsumpcja dóbr materialnych: jej poziom, charakter, wzory; zarówno spożywanie pożywienia, jak i sposób ubierania się.
 • Zachowania związane z utrzymywaniem higieny i stosunek do zdrowia.
 • Zaspokajanie potrzeb intelektualnych.
 • Zaspokajanie potrzeb estetycznych.
 • Uczestnictwo w kulturze.
 • Zachowania rekreacyjne.
 • Stosunek do wartości.
 • Samoidentyfikacja jednostek.
 • Uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym.
 • Postawy wobec spraw publicznych.
 • Stosunek do religii.
 • Formy współżycia między ludźmi: podziały ról w rodzinie, zachowania wynikające ze stosunków towarzyskich, przyjacielskich, sąsiedzkich itp.
 • Współczesne społeczeństwo nie ma jednego stylu życia. Styl życia różni się, gdy człowiek przechodzi od grupy do grupy, od środowiska do środowiska.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama