• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stupnica

  Przeczytaj także...
  Bachów (ukr.: Бахів) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Krzywcza.Nowa Wieś (ukr. Нове Село) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza, na Pogórzu Przemyskim.
  Sufczyna (ukr.: Сівчина) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza, nad rzeką Stupnica na terenie Pogórza Przemyskiego.

  Stupnicarzeka, jedna z głównych rzek Pogórza Przemyskiego, prawobrzeżny dopływ Sanu.

  Jej źródła znajdują się powyżej Leszczawy Górnej, pomiędzy górami Bziana (574 m n.p.m.), a bezimiennym szczytem o wysokości 551 m n.p.m., na wysokości około 460 m n.p.m.. Długość rzeki – około 28 km, główne dopływy – Leszczawka, Lipka, Rudawka, Korzonka, Jasionka, Brzuska.

  Brzuska (ukr. Березка) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza, na Pogórzu Przemyskim, nad Stupnicą.Stara Bircza (ukr. Бирча Стара, do 1968 Bircza Stara) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza, na terenie Pogórza Przemyskiego.

  Przepływa przez Leszczawę Górną, Leszczawę Dolną, Starą Birczę, Birczę, Nową Wieś, Sufczynę, Brzuskę i Bachów.

 • Stupnica w Birczy
 • susza w 2007

 • powodź wielkanocna w 2009

 • Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy

  1. Stopnica 1(1) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XI (Sochaczew – Szlubowska Wola) z 1890 r.

  Linki zewnętrzne[]

 • Stopnica 1(1) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XI (Sochaczew – Szlubowska Wola) z 1890 r.
 • Rzeka Stupnica – Fotografie
 • Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².Bircza (ukr. Бiрча) – wieś w Polsce (do 1934 miasto), położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim (do 21 sierpnia 1945 w powiecie dobromilskim), na Pogórzu Przemyskim; siedziba gminy Bircza.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Leszczawa Dolna (ukr. Лещава-Долішня) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza, na Pogórzu Przemyskim.
  Leszczawa Górna (ukr. Лещава-Горішня) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza, na Pogórzu Przemyskim.
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:
  Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).
  San (ukr. Сян) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Wisły. Długość – 443,4 km. Na odcinku ok. 55 km tworzy granicę między Polską i Ukrainą (od miejsca położonego kilkaset metrów od źródeł, aż do wielkiego zakola wokół Łysani koło Smolnika nad Sanem). Powierzchnia zlewni – 16 861 km² (14 390 km² w Polsce, 2471 km² na Ukrainie.
  Pogórze Przemyskie (513.65) jest położonym najdalej na wschód w Polsce mezoregionem pasma pogórzy i jednocześnie Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Jego północną i zachodnią granicę wyznacza rzeka San. Na zachodzie Pogórze Przemyskie graniczy z Pogórzem Dynowskim, na południu z Górami Sanocko-Turczańskimi, na północnym wschodzie z Płaskowyżem Sańsko-Dniestrzańskim. Na wschodzie jego granicę stanowi umownie granica z Ukrainą.

  Reklama