• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studium Literacko-Artystyczne  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Stefan Chwin pseud. Max Lars (ur. 11 kwietnia 1949 w Gdańsku) – polski powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, grafik związany z Gdańskiem.Robert Ostaszewski (ur. w 1972 r.) – polski prozaik, felietonista, krytyk literacki; doktorant w IFP UJ. Redaktor FA-artu i Dekady Literackiej, redaktor naczelny Portalu Kryminalnego, współredaguje także FA-art i Dekadę Literacką. Twórca określenia Proza Północy. Autor kilkuset tekstów publikowanych m.in. w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Res Publice Nowej, Nowych Książkach, Odrze, Polityce, Twórczości, Tekstach Drugich. Wydał zbiór felietonów "Odwieczna, acz nieoficjalna" (2002), prozę "Troję pomścimy" (2002), zbiór opowiadań "Dola idola i inne bajki z raju konsumenta" (2005) oraz zbiór szkiców "Etapy. Rozmowy z pisarzami i nie tylko" (2008). Współautor dwóch powieści kryminalnych „Kogo kocham, kogo lubię” (2010, z Martą Mizuro), „Sierpniowe kumaki” (2012, z Violettą Sajkiewicz). Prowadzi bloga poświęconego literaturze „Mania literatury”. Prowadzi również warsztaty z kreatywnego pisania w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim . Mieszka w Krakowie.

  Studia Literacko-Artystyczne (Szkoła Pisarzy) (SLA, wcześniej Studium Literacko-Artystyczne) – podyplomowe studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarazem pierwsza, istniejąca od 1994 roku, szkoła twórczego pisania (creative writing) łącząca warsztaty pisarskie z elementami wiedzy uniwersyteckiej. Szkoła jest projektem autorskim prof. Gabrieli Matuszek, która kieruje nią od momentu powstania.

  Grażyna Wojcieszko (ur. 14 września 1957 w Bydgoszczy) – polska poetka, należąca do Krakowskiej Nieformalnej Grupy Literackiej "Piórnice".Józef Opalski (ur. 20 marca 1947 w Krakowie) – teatrolog, muzykolog, literaturoznawca, publicysta, reżyser teatralny, organizator festiwali, pedagog. Wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej

  Program[ | edytuj kod]

  Na Studiach Literacko-Artystycznych (Szkoła Pisarzy) wykładają pisarze, poeci, krytycy i inni. W programie przeważają zajęcia praktyczne, tj.: warsztaty prozatorskie, warsztaty poetyckie, warsztaty dramaturgiczne, warsztaty scenopisarskie, gatunki niefikcjonalne, przekład literacki, warsztaty medialne oraz krytyka tekstu. W ramach zajęć teoretycznych odbywają się wykłady o literaturze, wykłady o dramacie i teatrze, wykłady o filmie, elementach prawa autorskiego, poetyce opisowej.

  Olga Tokarczuk (ur. 29 stycznia 1962 w Sulechowie) – polska pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka, psycholog, laureatka Nagrody Literackiej Nike (2008).Maciej Słomczyński (ur. 10 kwietnia 1920 w Warszawie, zm. 20 marca 1998 w Krakowie) – polski pisarz i tłumacz. Swoje powieści kryminalne podpisywał pseudonimem Joe Alex.

  Historia[ | edytuj kod]

  W 1994 roku z inicjatywy prof. Gabrieli Matuszek na Wydziale Polonistyki UJ utworzono nowy kierunek studiów podyplomowych, których celem było kształcenie warsztatu pisarskiego studentów pod okiem uznanych osobistości ze świata literatury. Do grupy wspierającej projekt należeli: prof. Marta Wyka, prof. Jerzy Jarzębski i dr Bronisław Maj.

  Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska (ur. 19 czerwca 1976 roku w Szczecinie) – polska poetka, dramatopisarka, absolwentka Studium Literacko-Artystycznego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Krzysztof Uniłowski (ur. 3 maja 1967 w Sosnowcu) – polski krytyk literacki, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W październiku 1997 obronił rozprawę doktorską Postmodernizm w prozie polskiej II połowy XX wieku, przygotowaną pod kierunkiem Krzysztofa Krasuskiego. Redaktor kwartalnika literackiego "FA-art" - z pismem związany od pierwszego numeru (1988). Autor kilku książek krytycznoliterackich i literaturoznawczych. Laureat nagrody im. Kazimierza Wyki 2010.

  Wśród wykładowców pierwszego roku znaleźli się m.in. profesorowie: Włodzimierz Maciąg, Marta Wyka, Stanisław Balbus, Stanisław Jaworski, Jerzy Jarzębski i Władysław Stróżewski, dyrektor wydawnictwa „Znak” Jerzy Illg oraz naczelny redaktor pisma „NaGłos”, poeci Bronisław Maj, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, reżyser Andrzej Wajda, tłumacz i pisarz Maciej Słomczyński.

  Roman Honet - (ur. 1974), polski poeta, w latach 1995-2008 redaktor dwumiesięcznika literacko-artystycznego Studium oraz książek ukazujących się w bibliotece tego pisma. Nominowany do Nagrody literackiej Nike 2009 za tom baw się, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2009 za tom baw się oraz Nagrody Literackiej Gdynia 2012 za tom piąte królestwo. Uznawany na przedstawiciela nurtu ośmielonej wyobraźni (termin zaproponował Marian Stala) w najnowszej poezji polskiej; określany mianem jednego z nowych egzystencjalistów. Prowadzi zajęcia z kreatywnego pisania w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikował w wielu czasopismach literackich, między innymi w Nowym Nurcie, Odrze, Toposie, Opcjach, Ha!arcie, Pracowni, Kartkach, Kwartalniku Artystycznym, Kresach, Pro Arte (czasopismo), Frazie, Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym oraz w licznych antologiach krajowych i zagranicznych. Jego twórczość tłumaczono na angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski, duński, bułgarski, litewski, czeski, słowacki, słoweński, serbski i hiszpański.Ryszard Markiewicz (ur. 25 lutego 1948 w Krakowie) – polski prawoznawca i radca prawny, specjalista w zakresie polskiego i unijnego prawa autorskiego, cywilnego i informacyjnego, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez szereg lat dyrektor Katedry Prawa Własności Intelektualnej na tym wydziale.

  W 1995 roku słuchacze, reprezentowani przez Monikę Błażewicz, Mariusza Czyżowskiego (redaktor), Katarzynę Jakubiak, Waldemara Mogielnickiego, Grzegorza Nurka, Ewę Sonnenberg, Piotra Antoniego Woźniaka, zredagowali pierwszy numer pisma literackiego „Studium”. Opiekę nad czasopismem sprawowała rada złożona z wykładowców - Jerzy Jarzębski, Bronisław Maj, Gabriela Matuszek, Ryszard Nycz, Maciej Słomczyński, Władysław Stróżewski, Marta Wyka. Założeniem pisma było: „prezentacja najciekawszych zjawisk młodej i najmłodszej literatury, zarówno polskiej, jak i obcojęzycznej”.

  Krzysztof Kuczkowski (ur. w 1955 roku w Gnieźnie)- polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, juror wielu konkursów poetyckich. W roku 1993 założył dwumiesięcznik literacki "Topos", którym kieruje do dziś. Jest redaktorem serii książek "Biblioteka Toposu". Od 1995 do 2005 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego magazynu "Gitara i Bas". Inicjator Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego, a także organizator festiwali poezji w Sopocie.Karol Maliszewski (ur. 27 lipca 1960 w Nowej Rudzie) – polski poeta, prozaik, krytyk literacki, literaturoznawca, doktor habilitowany.

  W 1996 roku krakowski Rotary Club ufundował stypendium dla jednego ze studentów SLA, Waldemara Mogielnickiego. Cztery lata później szkoła promowana była w Instytucie Polskim w Berlinie, a studenci SLA brali udział, obok pianistów i poetów z Niemiec, w Forum Młodych Artystów.

  W marcu 2003 roku Studia Literacko-Artystyczne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oddział w Krakowie oraz Wydawnictwo Zielona Sowa zorganizowało wieczór poświęcony pamięci Macieja Słomczyńskiego w Piwnicy pod Baranami.

  Nagroda Literacka „Nike” – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych.Michał Zabłocki (ur. 23 września 1964 roku w Warszawie) – polski poeta, scenarzysta, reżyser teledysków i widowisk teatralnych. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV. Syn aktorki Aliny Janowskiej oraz sportowca i architekta Wojciecha Zabłockiego. Chrzestny syn Agnieszki Osieckiej.

  Kolejnym ważnym wydarzeniem była organizacja festiwalu Literatura wobec nowej rzeczywistości (3-5.06.2004) przy współudziale Wydawnictwa „Zielona Sowa” oraz Krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Po raz pierwszy, wśród studentów i absolwentów SLA, wręczono nagrodę im. Macieja Słomczyńskiego. Nagroda powędrowała w ręce Anny Agaty Tomaszewskiej za debiutancki tomik „Wiersze do czytania”.

  Brygida Helbig, właściwie Brigitta Helbig-Mischewski (ur. 1963 w Szczecinie) – polska literaturoznawczyni i pisarka mieszkająca w Niemczech.Dorota Terakowska, właśc. Barbara Rozalia Terakowska (ur. 30 sierpnia 1938 w Krakowie, zm. 4 stycznia 2004 tamże) – polska pisarka i dziennikarka.

  W 2006 roku zostało powołane Stowarzyszenie Wykładowców, Absolwentów i Słuchaczy Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w celu promowania w Polsce i poza granicami twórców literatury. Inicjatorką stowarzyszenia i pierwszą prezeską została Ewa Wawrzyńska. W skład zarządu weszli również Magdalena Bizoń, Anna Piekara, Grażyna Wojcieszko i Marcin Siwek.

  Ryszard Kapuściński (ur. 4 marca 1932 w Pińsku, zm. 23 stycznia 2007 w Warszawie) – polski reportażysta, publicysta, poeta i fotograf, zwany "cesarzem reportażu".Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Rok później powstała „Seria Studium Literacko-Artystycznego UJ”, pod red. Gabrieli Matuszek, przy krakowskim wydawnictwie Księgarnia Akademicka. W serii publikowane były prace nagrodzone w Konkursie im. Macieja Słomczyńskiego, najlepsze książki słuchaczy i absolwentów, a także antologie i zbiory tekstów. Dotąd ukazały się:

  Maciej Szumowski (ur. 18 kwietnia 1939 w Warszawie – zm. 1 lutego 2004 w Krakowie), polski dziennikarz, reżyser filmów dokumentalnych.Tadeusz Lubelski, właśc. Karol Tadeusz (ur. 1 lipca 1949 w Gliwicach) – polski teoretyk i historyk filmu, krytyk, tłumacz.
 • T. 1. Slang. Antologia poezji pod red. Anny Piekary i Ewy Warzyńskiej, Kraków, Księgarnia Akademicka 2007,
 • T. 2. Ewa Warzyńska, Bagaż podręczny, przedmowa G. Matuszek, Kraków, Księgarnia Akademicka 2009,
 • T. 3. Agnieszka Czachor, Ciśnij piorunem nawet w śmierć, posłowie G. Matuszek Kraków, Księgarnia Akademicka 2009,
 • T. 4. Justyna Machałowska, Uda, na których śpią psy, posłowie W. Ligęza, Kraków, Księgarnia Akademicka 2009,
 • T. 5. Kamil Majewski, Panta Deus, posłowie G. Matuszek, Kraków, Księgarnia Akademicka 2009,
 • T. 6. Stefan Gajda, Mgła. Opowiadania, posłowie G. Matuszek, Kraków, Księgarnia Akademicka 2010,
 • T. 7. Katarzyna Janicka, Prospect Park Stories, posłowie Dorota Kozicka, Kraków, Księgarnia Akademicka 2014,
 • T. 8. Ewa Szumowska, Jaspiska Wola, posłowie G. Matuszek, Kraków, Księgarnia Akademicka 2014,
 • T. 9. Michał Kozłowski, Gadane, posłowie Stanisław Stabro, Kraków, Księgarnia Akademicka 2014,
 • T.10. Tomasz Nowak, Tak i na ziemi, posłowie Zofia Zarębianka, Kraków, Księgarnia Akademicka 2015,
 • T.11. Twórcze pisanie w teorii i praktyce, pod red. G. Matuszek i Hanny Siei-Skrzypulec, Kraków, Księgarnia Akademicka 2015,
 • T.12. Tatiana Judycka, Klisze, posłowie Karol Maliszewski, Kraków, Księgarnia Akademicka 2015,
 • T.13. Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, posłowie Ewa Sonnenberg, Kraków, Księgarnia Akademicka 2016.
 • W 2012 roku program na Studiach Literacko-Artystycznych został zmodyfikowany. Wprowadzono nowe przedmioty m.in.: warsztaty medialne.

  Leszek Długosz (ur. 18 czerwca 1941 w Zaklikowie) – aktor, literat, kompozytor, pianista, jeden z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów.Jakub Winiarski (ur. 1974) – polski poeta, prozaik i krytyk literacki. Wydał dwa tomy wierszy - Przenikanie darów, oraz Obiektyw, a także dwie książki prozatorskie Loquela i Kronika widzeń złudnych. Wykładał gościnnie w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Mieszka w Warszawie. Od 2010 roku redaktor naczelny miesięcznika "Nowa Fantastyka".


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Ryszard Nycz (ur. 9 grudnia 1951) – profesor doktor habilitowany, polski teoretyk i historyk literatury. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN (od 1975) oraz profesor Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1988; prowadzi m.in. zajęcia z analizy dzieła literackiego w Studium Literacko-Artystycznym), redaktor naczelny dwumiesięcznika Teksty Drugie (od 1990). Zajmuje się teorią literatury oraz historią nowoczesnej i ponowoczesnej literatury i kultury. Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych przy WP UJ. Doctor honoris causa m.in. Uniwersytetu Opolskiego (2008).
  Katarzyna T. Nowak właśc. Katarzyna Nowak (ur. 13 lutego 1964 w Krakowie) - dziennikarka i pisarka, córka Doroty Terakowskiej, pasierbica Macieja Szumowskiego, siostra Małgorzaty Szumowskiej i Wojciecha Szumowskiego.
  Władysław Stróżewski (ur. 8 czerwca 1933 w Krotoszynie) – filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (prowadził m.in. zajęcia z estetyki w Studium Literacko-Artystycznym), filozofii w Akademii Muzycznej w Krakowie (od 1972 przez ponad 20 lat) oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Członek Collegium Invisibile.
  Marek Zaleski (ur. 12 października 1952 w Łomży) - polski krytyk literacki, historyk literatury, eseista, publicysta, wykładowca uniwersytecki - profesor Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
  Piwnica pod Baranami – krakowski kabaret, działający od 1956. W Piwnicy powstawały przez lata piosenki i krótkie formy sceniczne.
  Ewa Sonnenberg (ur. 30 marca 1967 w Ząbkowicach Śląskich) – polska poetka; za tomik Hazard otrzymała w 1995 nagrodę im. Georga Trakla, przyznaną przez jury pod dyrekcją Macieja Słomczyńskiego.
  Jerzy Oskar Stuhr (ur. 18 kwietnia 1947 w Krakowie) – polski aktor filmowy i teatralny, profesor sztuki oraz reżyser, z wykształcenia także polonista.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.057 sek.