• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studia stacjonarne

  Przeczytaj także...
  Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System) – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. ECTS jest częścią programu Socrates-Erasmus.
  Studia wieczorowe – system studiów niestacjonarnych, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych do wieczornych.

  Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w ramach których co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów.

  W przeciwieństwie do innych form studiowania, na uczelniach publicznych są one finansowane z budżetu państwa.

  Studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

  Na niektórych uczelniach osoby, które nie zaliczą pierwszego semestru, opuszczają grono żaków, a najlepszym ze studiów niestacjonarnych proponuje się miejsce na stacjonarnych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • studia niestacjonarne
 • studia wieczorowe
 • studia eksternistyczne
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.