• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studia Mathematica

  Przeczytaj także...
  Colloquium Mathematicum – czasopismo matematyczne założone we Wrocławiu w 1947 przez Bronisława Knastera, Edwarda Marczewskiego, Hugona Steinhausa oraz Władysława Ślebodzińskiego.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Krzysztof Jan Oleszkiewicz – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w rachunku prawdopodobieństwa oraz nierównościach. Profesor zwyczajny w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Teorii Prawdopodobieństwa).

  Studia Mathematica” – czasopismo stworzone przez Stefana Banacha i Hugona Steinhausa w 1929 roku we Lwowie i poświęcone tylko jednej gałęzi matematyki: analizie funkcjonalnej.

  Współcześnie pismo to jest wydawane przez Instytut Matematyki PAN, ISSN: 0039-3223(p) 1730-6337(e). Publikuje ono jedynie artykuły pisane w jednym z następujących języków: francuskim, niemieckim, angielskim lub rosyjskim i wszystkie opublikowane w nim artykuły są indeksowane i opisywane w Mathematical Reviews.

  Matematyka Stosowana (Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Seria III) – czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Matematyczne od 1973 roku.Acta Arithmetica – czasopismo matematyczne założone w Warszawie w 1935 przez Salomona Lubelskiego i Arnolda Walfisza.

  Tematyka i komitet redakcyjny[]

  Pismo publikuje oryginalne prace badawcze w zakresie analizy funkcjonalnej i metod abstrakcyjnych analizy matematycznej i teorii prawdopodobieństwa.

  W składzie Komitetu Redakcyjnego czasopisma znajdują się (2015): Czesław Bessaga, Zbigniew Ciesielski, Paweł Domański, Tadeusz Figiel, Anna Kamont, Stanisław Kwapień, Rafał Latała, Mariusz Lemańczyk, Krzysztof Oleszkiewicz, Feliks Przytycki, Czesław Ryll-Nardzewski, Adam Skalski, Stanisław J. Szarek, Nicole Tomczak-Jaegermann, Jurij Tomiłow, Michał Wojciechowski, Jarosław Zemánek, Wiesław Żelazko.

  Rafał Latała (ur. 24 listopada 1971 w Warszawie) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w rachunku prawdopodobieństwa. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.Commentationes Mathematicae (Prace Matematyczne) – rocznik wydawany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, ISSN 0373-8299.

  Adres redakcji: Studia Mathematica, Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa

  Historia[]

  Założone w 1929 jako organ lwowskiej szkoły matematycznej, w krótkim czasie stało się jednym z ważniejszych w skali światowej czasopism w dziedzinie analizy funkcjonalnej.

  W okresie II Rzeczypospolitej ukazało się 9 tomów czasopisma. Pismo do wybuchu II wojny światowej wydawane było we Lwowie, po zakończeniu działań wojennych zostało reaktywowane i w 1948 wydano 10. tom Studia Mathematica. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie do dzisiaj (tom 208 ukazał się w roku 2012).

  Lwowska szkoła matematyczna – polska matematyczna szkoła naukowa działająca w dwudziestoleciu międzywojennym we Lwowie, skupiona wokół Stefana Banacha i Hugona Steinhausa; specjalizowała się w analizie funkcjonalnej, wydawała „Studia Mathematica”.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Zobacz też[]

 • Czasopisma wydawane przez Instytut Matematyczny PAN:
 • Fundamenta Mathematicae
 • Acta Arithmetica
 • Annales Polonici Mathematici
 • Applicationes Mathematicae
 • Bulletin Polish Acad. Sci. Math.
 • Colloquium Mathematicum
 • Dissertationes Mathematicae
 • Roczniki PTM:
 • Commentationes Mathematicae
 • Wiadomości Matematyczne
 • Matematyka Stosowana („Applied Mathematics”), in Polish
 • Fundamenta Informaticae
 • Dydaktyka Matematyki
 • Antiquitates Mathematicae
 • Lwowska szkoła matematyczna
 • Krakowska szkoła matematyczna
 • Warszawska szkoła matematyczna
 • Linki zewnętrzne[]

 • Numery archiwalne czasopisma dostępne z serwisu Biblioteka Wirtualna Nauki
 • Strona czasopisma
 • Annales Polonici Mathematici – czasopismo matematyczne wydawane przez Instytut Matematyczny PAN, ISSN: 0066-2216(p) 1730-6272(e). Każdego roku ukazują się 2 tomy po 3 numery. Wszystkie artykuły publikowane przez to czasopismo są indeksowane i opisywane w Mathematical Reviews.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Adam Grzegorz Skalski (ur.: 31 stycznia 1978) - polski matematyk zajmujący się nieprzemiennym prawdopodobieństwem i algebrami operatorów oraz brydżysta, mistrz międzynarodowy, zawodnik drużyny Consus II Kalisz.
  Teoria prawdopodobieństwa (także rachunek prawdopodobieństwa lub probabilistyka) – dział matematyki zajmujący się zdarzeniami losowymi. Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się badaniem abstrakcyjnych pojęć matematycznych stworzonych do opisu zjawisk, które nie są deterministyczne: zmiennych losowych w przypadku pojedynczych zdarzeń oraz procesów stochastycznych w przypadku zdarzeń powtarzających się (w czasie). Jako matematyczny fundament statystyki, teoria prawdopodobieństwa odgrywa istotną rolę w sytuacjach, w których konieczna jest analiza dużych zbiorów danych. Jednym z największych osiągnięć fizyki dwudziestego wieku było odkrycie probabilistycznej natury zjawisk fizycznych w skali mikroskopijnej, co zaowocowało powstaniem mechaniki kwantowej.
  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.
  Biblioteka Wirtualna Nauki – jedna z pierwszych w Polsce bibliotek cyfrowych. Jest to system udostępniania naukowych baz danych przez internet, prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.
  Stefan Banach (ur. 30 marca 1892 w Krakowie, zm. 31 sierpnia 1945 we Lwowie) – polski matematyk, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej.
  Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) – stowarzyszenie zrzeszające osoby związane z matematyką polską. Jego cele, to

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.118 sek.