• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studia BAS

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929-1932 według projektu Adama Ballenstaedta.Grzegorz Gołębiowski (ur. w 1969 roku w Warszawie) – ekonomista, doktor habilitowany, wykładowca akademicki, wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
  Kronika Sejmowa – czasopismo otwartego dostępu wydawane przez Kancelarię Sejmu RP. Zawiera informacje o bieżących pracach Sejmu, jego prezydium i komisji, o podejmowanych uchwałach, relacje z konferencji, wystaw i uroczystości, a także notatki o pracach Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i parlamentów państw europejskich.

  Studia BAS – czasopismo naukowe otwartego dostępu o tematyce społeczno-ekonomicznej wydawane przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

  Opis[ | edytuj kod]

  Czasopismo ukazuje się od 2007. Każdy numer zawiera 6–10 artykułów z jednego obszaru tematycznego, ważnego dla rozwoju społecznego i gospodarczego Polski oraz związanego z pracami legislacyjnymi w Sejmie. Autorami artykułów są eksperci Kancelarii Sejmu, pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych oraz praktycy.

  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (w skrócie AEH) – niepubliczna szkoła wyższa działająca na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 8 maja 2001. W latach 2001–2018 szkoła posługiwała się nazwą: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. WSFiZ otrzymała status pełnej uczelni akademickiej i od 30 września 2018 zmieniła nazwę na: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (aeh.edu.pl). AEH kształci w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i prawnych. Od stycznia 2010 Wydział Psychologii AEH (wcześniej WSFiZ) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. 1 października 2019 do struktur AEH została włączona Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie. BazEkon – baza danych współtworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej zawierająca abstrakty lub pełne artykuły naukowe o tematyce ekonomicznej i tematach pokrewnych.

  Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przyznaną liczbą 20 punktów.

  Pełną treść każdego numeru można pobrać w formacie PDF ze stron Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych.

  Redakcja naukowa[ | edytuj kod]

 • redaktor naczelny: Piotr Russel
 • sekretarz redakcji: Adrian Grycuk
 • członkowie: Dobromir Dziewulak, Paweł Felis, Mirosław Gwiazdowicz, Monika Korolewska
 • Rada programowa[ | edytuj kod]

 • Przewodnicząca: Kamilla Marchewka-Bartkowiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Członkowie: Henryk Dzwonkowski (Uniwersytet Łódzki), Joel I. Deichmann (Bentley University), Grzegorz Gołębiowski (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie), Piotr Wiśniewski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Dorota Stankiewicz (Kancelaria Sejmu), Zofia Szpringer (Kancelaria Sejmu)
 • Indeksowanie w bazach danych[ | edytuj kod]

 • BazEkon (pełne teksty, od 1 stycznia 2011)
 • C.E.E.O.L (pełne teksty, od 1 stycznia 2010)
 • CEJSH (pełne teksty, od 1 stycznia 2012)
 • EBSCO Business Source Complete (pełne teksty, od 1 stycznia 2010)
 • EBSCO Business Source Corporate Plus (pełne teksty, od 1 stycznia 2010)
 • EMIS (pełne teksty, od 1 stycznia 2009)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Analizy BAS
 • Infos
 • Kronika Sejmowa
 • Przegląd Sejmowy
 • Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH; Środkowoeuropejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych) – elektroniczne, ogólnodostępne (open access) czasopismo gromadzące w internetowej bazie danych angielskie streszczenia artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej, przede wszystkim w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech.Infos – czasopismo otwartego dostępu z krótkimi artykułami informacyjno-analitycznymi dotyczącymi ważnych zagadnień dla Polski, jej gospodarki i społeczeństwa, oraz problemów międzynarodowych, wydawane przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Analizy BAS – czasopismo otwartego dostępu o tematyce społeczno-ekonomicznej wydawane przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Każdy numer zawiera jeden artykuł, którego temat dotyczy aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie. Autorami wszystkich artykułów (za wyjątkiem numerów specjalnych) są eksperci Kancelarii Sejmu.
  Henryk Dzwonkowski (ur. 1952) – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Jej siedziba mieści się na warszawskim Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Pole Mokotowskie.
  Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych – czasopismo naukowe otwartego dostępu o tematyce prawniczej wydawane przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Ukazuje się od 2004.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.627 sek.