• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strzelno - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Strzelno (niem. Strelno) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Strzelno. Leży 18 km na południe od Inowrocławia u zbiegu dróg krajowych DK15, DK25 i DK62. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego. Ośrodek przemysłowy, centrum handlowo-usługowe dla okolicy.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Strzelnogmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim.

  W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie bydgoskim. Do 1954 r. miasto Strzelno i 2 gminy: Strzelno-Północ i Strzelno-Południe.

  Siedziba gminy to Strzelno.

  Rezerwat przyrody Czapliniec Ostrowo - faunistyczny, częściowy rezerwat przyrody w województwie kujawsko-pomorskim, powołany w 1977 roku w celu zachowania miejsca lęgowego czapli siwej.Powiat mogileński – powiat w Polsce (w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mogilno.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 12 298 osób.

  Edukacja[ | edytuj kod]

 • szkoły podstawowe:
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wronowach
 • Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach
 • Szkoła Podstawowa w Ciechrzu
 • Szkoła Podstawowa im. Alberta Abrachama Michelsona w Strzelnie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie
 • Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Strzelno ma obszar 185,28 km², w tym:

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Gmina Strzelno-Południe - dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 w woj. poznańskim/bydgoskim (dzisiejsze woj. kujawsko-pomorskie). Siedzibą władz gminy było Strzelno, które jednak nie wchodziło w jej skład (gmina miejska).
 • użytki rolne: 66%
 • użytki leśne: 25%
 • Gmina stanowi 27,41% powierzchni powiatu.

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy znajduje się Rezerwat przyrody Czapliniec Ostrowo, chroniący siedlisko czapli siwej.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Strzelno w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Strzelno.png

  Gmina Jeziora Wielkie – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.Gmina Janikowo – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Wykaz zarejestrowanych zabytków nieruchomych na terenie gminy:

 • dwór z końca XIX w. w miejscowości Bronisław, nr A/452/1 z 20.07.1995 roku
 • zespół dworski z drugiej połowy XIX w. w Górkach, obejmujący: dwór z lat 1863-1867; park; zabudowania folwarczne z końca XIX w., nr 145/A z 15.06.1985 roku
 • zespół klasztorny karmelitów trzewiczkowych w Markowicach, obejmujący: kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z przełomu XVII-XVIII; klasztor z 1767, nr A/804/1-2 z 25.10.1990 roku
 • drewniany wiatrak koźlak z 1803 roku w Ostrowie, nr A/183 z 14.06.2004 roku
 • kościół parafii pod wezwaniem św. Rocha z lat 1878-1882; plebania z lat 1845-1847 w Rzadkwinie, nr A/845/1-2 z 31.05.1996 roku
 • zespół dworski z drugiej połowy XIX w. w Rzadkwinie, obejmujący: dwór; park, nr A/422/1-2 z 14.09.1994 roku
 • kościół norbertanek, obecnie parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy z przełomu XII/XIII w. w Strzelnie, nr A/827 z 16.05.1963 roku
 • kościół pod wezwaniem św. Prokopa z poł. XII w. w Strzelnie, nr A/867 z 09.03.1933 roku.
 • Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Inowrocław, Janikowo, Jeziora Wielkie, Kruszwica, Mogilno, Orchowo

  Ostrowo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Strzelno. Położona nad Jeziorem Ostrowskim (pow. 349 ha, dł. 6,6 km, gł. 32,6 m). Połączone z Przyjezierzem kanałem wodnym. Wzmiankowana w bulli papieskiej z 1193 roku jako własność norbertanek ze Strzelna. Pierwotny kościół pochodził z roku 1448 – obecny neoromański pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa zbudowany w 1869 r. Wewnątrz manierystyczny obraz Koronacji Matki Boskiej z 2 poł. XVI w. oraz barokowy krucyfiks z 2 poł. XVII w. Przy kościele znajduje się skansen narzędzi rolniczych załozony przez Ks. Władysława Gaszaka. Ochotnicza Straż Pożarna założona w 1927 roku. We wsi znajduje się odrestaurowany (2007 r.) wiatrak koźlak.Gmina Kruszwica – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • gmina Strzelno-Południe
 • gmina Strzelno-Północ
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Województwo bydgoskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. W 1999 roku włączone zostało do województwa kujawsko-pomorskiego.Markowice – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Strzelno. Wzmiankowana w XIV w. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
  Gmina Mogilno – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.
  Czapla siwa (Ardea cinerea) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych (Ardeidae). Zasiedla Europę, Azję i Afrykę. W Polsce średnio liczny ptak osiadły.
  Gmina Inowrocław – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.
  Gmina Strzelno-Północ – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 w woj. poznańskim/bydgoskim (dzisiejsze woj. kujawsko-pomorskie). Siedzibą władz gminy było Strzelno, które jednak nie wchodziło w jej skład (gmina miejska).
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.